Bedrijfsongeval en letselschade: wanneer arbeidsinspectie inschakelen?

In onze letselschadepraktijk hebben wij vaak te maken met cliënten die gewond raken bij een bedrijfsongeval. Regelmatig merken wij dat werkgevers niet weten hoe met de veelal ernstige situatie om te gaan. We vertellen je graag wanneer een werkgever aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Ook vertellen we je wanneer de werkgever de arbeidsinspectie moet inschakelen en welke tips wij voor werkgevers hebben.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is de werkgever hiervoor aansprakelijk tenzij de werkgever kan aantonen dat hij alle maatregelen heeft getroffen die noodzakelijk zijn om een dergelijk ongeval te voorkomen. Dit is vastgelegd in de wet artikel 7:658 BW. Deze zorgplicht van de werkgever gaat overigens in de praktijk vrij ver, waardoor de werkgever bij een ongeval op de werkvloer vaak aansprakelijk is.

Zeer recentelijk is door de rechter nog bepaald dat onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval voor rekening van de werkgever komt. In dat geval dient de werkgever aan te tonen wat er precies is gebeurd. Als de precieze toedracht niet komt vast te staan, dan moet de werkgever bewijzen dat zij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar kunnen worden verlangd.

Als wij door cliënten worden gebeld die een bedrijfsongeval hebben gehad en letselschade hebben opgelopen, vragen wij altijd of de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Wij merken dan vaak dat de werkgever de arbeidsinspectie niet heeft ingeschakeld en ook liever niet wil inschakelen omdat de werkgever bang is voor een boete. Dit kan juist nadelig voor de werkgever zijn, omdat er dan misschien niet voldoende komt vast te staan wat de toedracht van het ongeval is. Overigens is in veel gevallen de werkgever zelfs verplicht om de arbeidsinspectie in te schakelen.

Checklist: wanneer arbeidsinspectie inschakelen?

Er is een meldingsplicht voor de werkgever als er sprake is van een bedrijfsongeval, waarbij een slachtoffer:

  • Overlijdt als gevolg van de werkzaamheden bij een bedrijf of instelling, (bouw) locatie, dan wel andere locatie waar de werknemer aan het werk is;
  • Blijvend letsel oploopt als gevolg van de werkzaamheden. Op het moment van het ongeval is vaak nog niet duidelijk of er sprake is van blijvend letsel. De werkgever doet er bij twijfel altijd verstandig aan om de arbeidsinspectie in te schakelen;
  • Wordt opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van de werkzaamheden. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname.

Als de werkgever de arbeidsinspectie niet inschakelt, kan hij bovendien een boete krijgen die op kan lopen tot € 50.000,00!

“Als werkgever kan je je veel ellende besparen door een ongeval te melden bij de arbeidsinspectie.”

Tips voor werkgever:

  • Als zich een ongeval tijdens werktijd voordoet, of dit nu op de werkplek zelf is, of op locatie, meldt het bij de arbeidsinspectie. Dit dien je te doen als de werknemer tijdens het ongeval gewond is geraakt en er sprake is van een ziekenhuis opname (ook dagopname) of het er naar uit ziet dat de werknemer blijvend letsel oploopt of overleden is;
  • Als er twijfel is, neem dan contact op met de arbeidsinspectie;
  • Indien er geen meldingsplicht is, maak dan een goede ongevallenrapportage op;
  • Meldt het bedrijfsongeval bij de AVB verzekeraar (als er geen Wegas/Wegam verzekering is afgesloten)

Als werkgever kan je met bovengenoemde tips veel ellende voorkomen. Ook al heb je als werkgever vaak het idee dat je aan het ongeval niets kon doen, in de wet is bepaald dat je als werkgever in beginsel aansprakelijk bent voor een ongeval tijdens werktijd. Na een bedrijfsongeval is het dan ook belangrijk om de juiste instanties in te schakelen.

Heb jij een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten? Neem contact op met een letselschadejurist van Wijs letselschade en wij helpen jou kosteloos verder.