Bedrijfsongeval en letselschade: wanneer een bedrijfsongeval melden?

In het kort
 • Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is de werkgever bijna altijd aansprakelijk
 • Als werknemer moet je een ongeval altijd melden bij de werkgever
 • De werkgever moet een bedrijfsongeval verplicht melden bij de arbeidsinspectie wanneer het slachtoffer overlijdt, blijvend letsel oploopt of opgenomen wordt in het ziekenhuis
 • Als de werkgever de arbeidsinspectie niet inschakelt riskeert hij een boete van maximaal € 50.000
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

In onze letselschadepraktijk hebben wij vaak te maken met cliënten die gewond raken bij een bedrijfsongeval. Regelmatig merken we dat werkgevers niet weten of en wanneer ze een bedrijfsongeval moeten melden. We vertellen je graag wanneer een werkgever aansprakelijk is bij een bedrijfsongeval. Ook vertellen we je wanneer de werkgever melding moet doen bij de arbeidsinspectie en welke tips wij voor werkgevers hebben.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is de werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval tenzij hij kan aantonen dat hij alle maatregelen heeft getroffen die noodzakelijk zijn om een dergelijk ongeval te voorkomen. Dit is vastgelegd in de wet in artikel 7:658 BW. Deze zorgplicht van de werkgever gaat overigens in de praktijk vrij ver, waardoor de werkgever bij een ongeval op de werkvloer, en zelfs bij een ongeval tijdens woon werkverkeer, vaak aansprakelijk is. Met als resultaat dat je als slachtoffer recht hebt op schadevergoeding bij letselschade. Gelukkig is de werkgever voor dit soort ongevallen vaak goed verzekerd.

Zeer recentelijk is door de rechter nog bepaald dat onduidelijkheid over de toedracht van het ongeval voor rekening van de werkgever komt. In dat geval dient de werkgever aan te tonen wat er precies is gebeurd. Als de precieze toedracht niet vast komt te staan, moet de werkgever bewijzen dat zij alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar kunnen worden verlangd.

Als wij door cliënten worden gebeld die een bedrijfsongeval hebben gehad en letselschade hebben opgelopen, vragen wij na of er een melding is gedaan bij de arbeidsinspectie. Wij merken dan vaak dat de werkgever het bedrijfsongeval niet heeft gemeld en ook liever niet de arbeidsinspectie wil inschakelen omdat de werkgever bang is voor een boete. Dit kan juist nadelig voor de werkgever zijn, omdat dan misschien niet voldoende komt vast te staan wat de toedracht van het ongeval is. Overigens is in bepaalde gevallen de werkgever zelfs verplicht om het bedrijfsongeval bij de arbeidsinspectie te melden.

Heb jij een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten? Neem contact op met een letselschadejurist van Wijs Letselschade en wij helpen jou kosteloos verder.

Checklist: wanneer melden bij de arbeidsinspectie?

Als werknemer moet je een ongeval altijd melden bij de werkgever. De werkgever moet op zijn beurt het ongeval in bepaalde gevallen ook melden. Er is een meldingsplicht voor de werkgever als er sprake is van een bedrijfsongeval, waarbij een slachtoffer:

 • Overlijdt als gevolg van de werkzaamheden bij een bedrijf of instelling, (bouw)locatie, dan wel een andere locatie waar de werknemer aan het werk is;
 • Blijvend letsel oploopt als gevolg van de werkzaamheden. Op het moment van het ongeval is vaak nog niet duidelijk of er sprake is van blijvend letsel.
 • Wordt opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van de werkzaamheden. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname.

De werkgever doet er bij twijfel altijd verstandig aan om het bedrijfsongeval te melden. Dit moet hij doen via een formulier. Het formulier voor de melding van een bedrijfsongeval kun je gelukkig makkelijk online vinden. Als de werkgever de arbeidsinspectie niet inschakelt, kan hij bovendien een boete krijgen die op kan lopen tot wel € 50.000,00!

Tips voor werkgever:

 • Als zich een ongeval tijdens werktijd voordoet, of dit nu op de werkplek zelf is, of op locatie, meldt het bij de arbeidsinspectie. Dit dien je te doen als de werknemer of uitzendkracht tijdens het ongeval gewond is geraakt en er sprake is van een ziekenhuisopname (ook dagopname) of het er naar uitziet dat de werknemer blijvend letsel oploopt of overleden is;
 • Als er twijfel is, neem dan contact op met de arbeidsinspectie;
 • Indien er geen meldingsplicht is, maak dan een goede ongevallenrapportage op;
 • Meldt het bedrijfsongeval bij de AVB verzekeraar (als er geen Wegas/Wegam verzekering is afgesloten). Als werkgever moet je altijd een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Dit is gelukkig vaak goed geregeld.

Je kunt met bovengenoemde tips voor de werkgever de juiste stappen na een bedrijfsongeval zetten. Ook al heb je als werkgever vaak het idee dat je aan het ongeval niets kon doen, in de wet is bepaald dat je als werkgever in beginsel aansprakelijk bent voor een ongeval tijdens werktijd. Na een bedrijfsongeval is het dan ook belangrijk welke stappen je als werkgever het beste kunt zetten.