PGB’er met letsel na ongeval

In het kort
 • Check als PGB’er na een ongeval met letselschade altijd het type overeenkomst dat je hebt gesloten
 • Een zorgovereenkomst heb je als je eerste- of tweedegraads familie bent van degene aan wie je zorg verleent, zoals je moeder of kind, en ben je niet in loondienst bij de zorgbehoevende
 • Bij een zorgovereenkomst heb je dus geen recht op doorbetaling tijdens ziekte
 • In de andere gevallen heb je een arbeidsovereenkomst en moet het loon van het PGB doorbetaald worden
 • Gelukkig kun je jouw inkomensverlies verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

In Nederland werken er veel mensen die zorg verlenen aan een naaste uit een Persoonsgebonden Budget (PGB). Zo werken er alleen al zo’n 37.000 PGB’ers binnen de Wet langdurige zorg (cijfers 21-09-2016, NOS). Maar wat als je als PGB’er gewond raakt bij een ongeval en geen zorg kan verlenen? Naast dat dit natuurlijk erg vervelend is voor degene aan wie je zorg verleent, kan dit ook voor jezelf grote gevolgen hebben. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de doorbetaling van het loon dat je ontvangt als PGB’er?

PGB’er met letsel na ongeval: recht op loondoorbetaling?

Als je bij een ongeval gewond raakt, kan het gebeuren dat je niet kan werken. Hoe werkt dat als je zorg verleent aan iemand die jou uit een persoonsgebonden budget (PGB) loon uitkeert? Waar heb je dan recht op?

Van belang is om te weten om wat voor overeenkomst het gaat:

 • Zorgovereenkomst.
 • Arbeidsovereenkomst.

Zorgovereenkomst versus arbeidsovereenkomst

Een zorgovereenkomst heb je gesloten als je eerste- of tweedegraads familie bent van degene aan wie je zorg verleent. Ook als je zorg verleent aan je eigen partner, of de partner van je eerste- of tweedegraads familie, is er een zorgovereenkomst. Verleen je dus zorg aan:

 • Jouw vader of moeder.
 • Jouw kind.
 • Een broer of zus.
 • Een opa of oma.
 • Een kleinkind.
 • Jouw partner of een partner van familie (1ste en 2de graads).

In dat geval heb je een zorgovereenkomst en ben je niet in loondienst bij de zorgbehoevende.

In de andere gevallen heb je een arbeidsovereenkomst. Dat laatste betekent dat het loon vanuit het PGB doorbetaald moet worden. Hoe lang, is met name afhankelijk van het aantal werkdagen dat je volgens de arbeidsovereenkomst werkt.

Zorgovereenkomst en arbeidsongeschiktheid: wat nu?

Is er sprake van een zorgovereenkomst, dan heb je dus geen recht op doorbetaling tijdens ziekte en krijg je ook geen begeleiding van de arbodienst. Opeens heb je dan dus geen inkomsten meer. Als je betrokken raakt bij een ongeval waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan je dit inkomensverlies gelukkig verhalen op de verzekeraar van de aansprakelijke partij.

Hoe kan ik de gemiste inkomsten verhalen: juridisch advies

In beide gevallen, maar zeker in het laatste geval, kan het zijn dat je opeens zonder inkomsten zit. Als je een ongeval hebt gehad waarvoor iemand anders aansprakelijk is, kan je, veelal kosteloos, juridisch advies inwinnen bij een letselschadejurist. Deze jurist kan je uitleggen hoe je deze inkomensschade, ook wel verlies aan arbeidsvermogen genoemd, kan verhalen. Zij helpen jou om door het bos van regeltjes de juiste weg te vinden.

Meer informatie? Neem gerust contact met ons op. Wijs helpt je graag verder.