Alles over schadevergoeding bij een bedrijfsongeval

In het kort
 • De werkgever is bijna altijd aansprakelijk
 • Gelukkig zijn de meeste werkgevers goed verzekerd
 • Je krijgt schadevergoeding voor materiële en immateriële schade
 • De hoogte van de schadevergoeding hangt af van de omstandigheden van het geval
 • Om je schade vergoed te krijgen is het belangrijk om de werkgever aansprakelijk stellen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Een bedrijfsongeval waar je letsel aan overhoudt heeft niet alleen grote impact op je leven, maar ook op je portemonnee. Je merkt dat de kosten van bijvoorbeeld fysiotherapie, aanpassingen in de woning en het verlies aan inkomsten steeds hoger oplopen. Gelukkig heb je als slachtoffer van een bedrijfsongeval recht op schadevergoeding als je aan het ongeval tijdens werktijd letselschade hebt overgehouden.

Wie betaalt bij een ongeval op het werk?

De werkgever is aansprakelijk bij een bedrijfsongeval voor jouw schade als je hierdoor letsel oploopt. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht tegenover zijn werknemers, en die reikt heel ver. De werkplek moet veilig ingericht zijn en de werkgever moet erop toezien dat alle veiligheidsvoorschriften worden nageleefd. Had je bijvoorbeeld geen helm op tijdens bouwwerkzaamheden en werd dit wel verplicht gesteld, dan nog is de werkgever toch aansprakelijk, omdat er blijkbaar onvoldoende toezicht is gehouden. Met als gevolg dat de werkgever opdraait voor de schadevergoeding van de werknemer.

Gelukkig zijn de meeste werkgevers goed verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers. We kunnen ons voorstellen dat dat wat zorgen wegneemt! Je wilt de relatie met je werkgever natuurlijk zo goed mogelijk houden, dus is het fijn dat de werkgever de schadevergoeding na een bedrijfsongeval niet uit eigen zak hoeft te betalen.

Onderneem direct actie

Voorbeelden van schadevergoeding

Waar kun je allemaal schadevergoeding bij letselschade voor krijgen? Voor meer dingen dan je denkt. Bewaar alle bonnetjes dus goed. Dit zijn een paar voorbeelden van schadeposten die je bij elkaar op mag tellen:

 • Huishoudelijke hulp (ook als een familielid, collega of goede kennis je vrijwillig helpt met het huishouden wordt deze schadepost vergoed!)
 • Reiskosten (naar het ziekenhuis, therapeut, etc.)
 • Daggeldvergoeding in het ziekenhuis of revalidatiecentrum
 • Kosten die niet door de zorgverzekering worden gedekt
 • Studievertraging
 • Telefoonkosten
 • Oppaskosten
 • Verlies van inkomen

Verlies van inkomen, een belangrijke schadepost

Als je tijdelijk of zelfs nooit meer kunt werken mis je een enorme inkomstenbron. Geen volledig salaris meer, geen jaarlijkse bonus, geen overwerkvergoeding… Help! Bovendien kan je salaris nog verder omlaag gaan zodra je langdurig arbeidsongeschikt bent. Het goede nieuws is dat dit financiële gemis wordt gezien als inkomensschade als gevolg van het ongeval op het werk en je deze schade dus ook vergoed krijgt.

Direct weten of jij recht hebt op letselschade?
Check je recht op letselschade

Bestaat er zoiets als morele schadevergoeding?

In Nederland wordt bij een bedrijfsongeval meer vergoed dan alleen ‘kosten’ waar je bonnetjes van kunt laten zien. Ook voor verdriet en leed bestaat een vergoeding. Smartengeld, ofwel een schadevergoeding voor immateriële schade, is een vergoeding voor de emotionele schade die je hebt gelopen door het ongeval op het werk

Op smartengeld na een bedrijfsongeval heb je alleen recht als je zelf slachtoffer bent. Je naasten niet. Wel kunnen zij bij een arbeidsongeval van een naaste vergoeding krijgen voor affectieschade. Hier kan alleen een beroep op worden gedaan bij overlijden en zeer ernstig letsel.

Hoe hoog is mijn schadevergoeding?

Dat hangt af van alle omstandigheden van het geval. Denk aan:

 • Leeftijd en geslacht van het slachtoffer 
 • Duur van ziekenhuisopname of revalidatie 
 • Het aantal en de ernst van medische ingrepen
 • Duur van het genezingsproces
 • Blijvende invaliditeit of andere beperkingen
 • Zichtbare verminking of littekens
 • Invloed van het letsel op werk of studie
 • Invloed van het letsel op hobby’s of andere vrijetijdsbestedingen

Het kan best lastig zijn om te bepalen wat een passende smartengeldvergoeding in een bepaalde situatie is. Het is daarom verstandig om een ervaren letselschadejurist in te schakelen die je hierbij kan helpen. 

Meld je letselschade

Wat moet ik doen om schadevergoeding te krijgen?

De werkgever moet aansprakelijk gesteld worden. Wij kunnen je hierbij helpen. Hoewel de werkgever bijna zeker aansprakelijk is, is dit een ingewikkeld traject en komt er veel bij kijken. Dit terwijl jij je eigenlijk wilt focussen op jouw herstel. Bovendien kunnen we ons goed voorstellen dat het je geen fijn gevoel geeft om jouw werkgever aansprakelijk te stellen, want je wilt jouw werkgever natuurlijk niet voor het hoofd stoten.

Wijs staat voor je klaar

Heb jij een ongeval gehad op het werk en daar letselschade aan overgehouden? Wij helpen je graag. Onze juristen zijn superspecialisten op het gebied van bedrijfsongevallen en zetten hun expertise graag in om je te helpen bij het claimen van je schade. Neem gerust en vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel 035-8878266 om direct kosteloos advies te krijgen van één van onze juristen. 

Ontvang kosteloos rechtshulp