Onduidelijkheid over de toedracht van een bedrijfsongeval: wat betekent dit voor de aansprakelijkheid?

In het kort
  • Als werknemer hoef je de toedracht van het bedrijfsongeval niet aan te tonen
  • Je moet als werknemer alleen stellen en bewijzen dat je schade hebt geleden in de uitoefening van je werkzaamheden
  • De werkgever moet de toedracht van het ongeval alleen bewijzen als hij stelt dat hij alle maatregelen heeft genomen om jouw specifieke ongeval te voorkomen
  • In de Wijs Wijzer voor werkgevers leggen we precies uit wat je als werkgever na een ongeval het beste kunt doen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Tijdens het verplaatsen van een aantal dozen in de garage van het bedrijf waar je werkzaam voor bent, val je van een gammele ladder en kom je lelijk terecht. Een lelijke beenbreuk is het gevolg. Je werkgever leeft in eerste instantie met je mee. Maar als je hem voor dit ongeval aansprakelijk stelt, ontstaat er onenigheid. Volgens de werkgever is de val van een ladder niet de oorzaak. Hij beweert zelfs dat er niet eens een ladder in de buurt was!

Wat moet je nu doen? Bewijzen dat er toch echt een ladder aanwezig was in de garage? Of hoef je niet aan te geven wat er precies is gebeurd en is de werkgever gewoon aansprakelijk voor de letselschade die jij oploopt?

Moet de werknemer de toedracht van het ongeval bewijzen?

Doet zich een bedrijfsongeval voor, dan is de werkgever volgens artikel 7:658 BW in principe aansprakelijk voor de schade die je in de uitoefening van je werkzaamheden hebt geleden. Als werknemer hoef je alleen te stellen en te bewijzen dat:

  • Je schade hebt geleden. Het aantonen van de schade vormt zelden een probleem, zeker als het gaat om een botbreuk zoals in het voorbeeld;
  • de schade is geleden in de uitoefening van de werkzaamheden. Het ongeval moet plaats hebben gevonden op de werkplek, waarbij “werkplek” ruim wordt uitgelegd.

Betekent dit dat je ook de toedracht van het ongeval moet bewijzen? Het antwoord is nee. De rechter heeft in diverse uitspraken bepaald dat je de exacte toedracht en oorzaak van het ongeval niet hoeft aan te tonen. Er is in 2016 bijvoorbeeld een zaak geweest waarin een werkneemster was uitgegleden in een ziekenhuis. Er was onenigheid over de toedracht, maar de rechter oordeelde dat dit voor de aansprakelijkheidsvraag niet van belang was (ECLI:NL:RBMNE:2017:995, r.o. 4.3.).

Ondanks de betwisting door je werkgever hoef je dus niet te bewijzen dat je van de ladder bent gevallen. Wel moet je aantonen dat je de beenbreuk tijdens je werkzaamheden in de garage hebt opgelopen. Als dit lukt, is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk!

Kom in contact met onze juristen

Moet de werkgever de toedracht van het ongeval bewijzen?

In principe hoeft ook de werkgever de toedracht van het ongeval niet te bewijzen. Maar stelt de werkgever nadrukkelijk dat alle maatregelen zijn genomen om een specifiek ongeval te voorkomen dan moet de werkgever om onder aansprakelijkheid uit te kunnen komen – in tegendeel tot de werknemer – wél aantonen wat de precieze oorzaak van het ongeval is geweest (ECLI:NL:RBMNE:2017:995, r.o. 4.3.)

Wat kun je als werkgever het beste doen?

Ga met jouw werknemer niet in discussie over de toedracht van het ongeval. Het levert slechts onnodige vertraging op in de behandeling van de schade, werkt niet bevorderend op het herstel van de werknemer en kan de arbeidsrelatie vertroebelen. Je medewerking verlenen is dus het beste wat je kunt doen! Als werkgever is het belangrijk om een goede ongevallenregistratie op te stellen, te onderzoeken of dit ongeval moet worden gemeld bij de arbeidsinspectie en melding te doen bij de van toepassing zijnde verzekeringen. Het beste is om hiervoor contact op te nemen met de verzekeringsagent/assurantietussenpersoon. Lees ook op onze informatiepagina voor bedrijven wat je als werkgever het beste kunt doen. Wij hebben ook een Wijs Wijzer voor werkgevers gemaakt, waarin wij werkgevers uitleggen welke stappen zij het beste na een bedrijfsongeval kunnen zetten.

Wat kun je als werknemer het beste doen?

  • Zorg er in ieder geval voor dat duidelijk is dat je gewond bent geraakt tijdens het werk. Maak direct melding van het ongeval bij jouw werkgever/leidinggevende en vraag om een ongevallenregistratie op te stellen.
  • Als je ernstig letsel hebt waarvoor een ziekenhuisopname nodig is of er kans is op blijvend letsel, moet de arbeidsinspectie worden ingeschakeld. Zij zullen de toedracht verder onderzoeken.
  • Vraag aan jouw werkgever of hij zo snel mogelijk zijn verzekeringsagent wil inschakelen om melding te doen bij de betreffende verzekering bijvoorbeeld AVB-verzekering (aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven)
Vertel ons je verhaal

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van een bedrijfsongeval? Wijs beantwoordt graag je vragen en helpt je verder. Klik hier om contact met ons op te nemen.