Letselschade door een dier: recente ontwikkelingen

In het kort
  • De eigenaar van een dier, zoals een hond of paard, is altijd aansprakelijk 
  • De rechter heeft bepaald dat de (mede) eigenaar van een dier niet aansprakelijk is voor het letsel dat de andere (mede) eigenaar van een dier oploopt
  • Neem na het ongeval altijd contact op met een letselschadejurist voor juridisch advies
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Hopelijk heeft u nog nooit letselschade opgelopen doordat u door een hond bent gebeten, of dat u door een op hol geslagen paard omver bent gelopen. Maar wat als dit wel gebeurt, hoe zit dat dan juridisch gezien?

Risicoaansprakelijkheid voor bezitter van een dier

Gelukkig is in ons wetboek, meer precies in artikel 6:179 BW, bepaald dat een eigenaar/bezitter van een dier, of dit nu de eigenaar is van een hond, een konijn of een paard, altijd aansprakelijk is voor letsel dat dit dier veroorzaakt. Wel moet er sprake zijn van de ‘eigen energie” van het dier. Dus als de bezitter van een hond, de hond een commando geeft als gevolg waarvan hij letsel veroorzaakt, wordt dit niet gezien als de eigen energie.

Als u dus letsel opgelopen heeft als gevolg van de eigen gedraging van een dier van iemand anders dan kunt u de schade verhalen op de bezitter van het dier. Dit wordt ook wel risicoaansprakelijkheid genoemd. Wat voor schade je zoal kunt verhalen, kunt u lezen onder onze pagina “kosten bij letselschade” (verwijzer).

Duidelijke taal, zal je denken dus waarom hebben letselschadeadvocaten nu helemaal tot de Hoge Raad geprocedeerd over dit onderwerp?

Wat was het geval in deze letselschade?

De eiseres in deze zaak was op een manege omver gelopen door een op hol geslagen paard toen zij paardrijles gaf. Door de botsing met het paard heeft zij, zeer ongelukkig, haar rechterdijbeen gescheurd en haar rechterheup gebroken.

De eigenaar van het paard is aansprakelijk, zou je in navolging van wat bovenstaand beschreven staat, denken. Maar wat maakte deze zaak nu zo anders?

In dit geval was de eiseres zelf mede-eigenaar van het paard dat haar omver had gelopen. Zij sprak de andere mede-bezitter aan voor de door haar opgelopen letselschade. Dit deed zij in navolging van het beroemde Hangmatarrest( HR 8 oktober 2010:BM6095, NJ2011/465). In dit arrest is kort gezegd bepaald dat de medebezitter van een gebrekkige opstal (bijvoorbeeld een huis) mede aansprakelijk is voor de schade die een andere mede-bezitter als gevolg van dat gebrek leidt. Het voert te ver om dit arrest uitgebreid te bespreken zodat hierover binnenkort op deze site ook een artikel verschijnen.

De vraag die de Hoge Raad in het arrest van januari bezighield was het volgende:
“Is er aansprakelijkheid van andere bezitters tegenover een benadeelde medebezitter (…) en kan de benadeelde zelf in zekere zin medeverantwoordelijk worden geacht voor het gevaar dat het dier oplevert op de wijze zoals dit ook bepaald was in het Hangmatarrest.”

Na uitgebreide argumentatie, kwam de Hoge Raad tot de volgende conclusie:

“De vraag of de zogenaamde Hangmatjurisprudentie ook van toepassing is tussen medebezitters van dieren (…) moet ontkennend worden beantwoord”.

In dit geval was de (mede) eigenaar van het paard dus niet aansprakelijk voor het letsel dat de andere (mede) eigenaar van het paard had opgelopen.

Letselschade opgelopen door een dier, wat nu?

Ook al gaat de aansprakelijkheid voor dieren dus niet zo ver dat je een medebezitter voor jouw letselschade aansprakelijk kunt stellen, in alle overige gevallen kan dat wel. Als jij letsel oploopt veroorzaak door een dier, is het belangrijk om de gegevens goed te noteren van de eigenaar/bezitter van het dier die jou schade heeft berokkend. Ook is het verstandig om direct te informeren of de eigenaar een WA-verzekering (AVP-verzekering) heeft en om de verzekeringsgegevens te noteren.

Neem hierna contact op met een letselschadejurist om jou verder te helpen of te adviseren. Heb je vragen of is jou een ongeval overkomen met een dier van iemand anders, neem dan gerust contact met ons op.