Ongeval op het werk, wat nu?

In het kort
 • Als jou een ongeval op het werk overkomt is het belangrijk om meteen de werkgever hiervan op de hoogte te stellen
 • Bij een ongeval op het werk moet de werkgever bijna altijd jouw schade vergoeden
 • Gelukkig is de werkgever meestal goed verzekerd
 • Als werknemer ben je alleen zelf aansprakelijk als er opzet of bewust roekeloos gedrag in het spel was, maar dit wordt door de rechter zelden aangenomen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Het is de nachtmerrie van iedere werknemer: letselschade oplopen op je werk. Als je slachtoffer bent geworden van een ongeval op het werk moet je niet alleen genezen van je letsel, maar heb je misschien ook wel te maken met verlies aan inkomsten en maak je veel kosten. Wat moet je doen na een ongeval op de werkvloer? Wie moet die schade uiteindelijk betalen? En welke schade krijg je na een ongeluk op het werk precies vergoed? Wij leggen het je uit!

Wat te doen bij een ongeval op het werk?

Een ongeluk tijdens werktijd zit in een klein hoekje. In de ene bedrijfstak meer dan in de ander. Je kunt je voorstellen dat de kans dat je een ongeluk krijgt in de (land)bouw, horeca of industrie groter is dan wanneer je bijvoorbeeld iedere dag op kantoor zit. Denk bijvoorbeeld aan:

Als dit je overkomt moet je meteen de werkgever hiervan op de hoogte stellen. Is het bedrijfsongeval ernstig, dan moet de werkgever het bedrijfsongeval melden en de arbeidsinspectie inschakelen. Dus bijvoorbeeld wanneer een medewerker moet worden opgenomen in het ziekenhuis, blijvend invalide raakt of zelfs komt te overlijden. Ook moet er door de werkgever een rapport worden opgesteld van het ongeval. Als de werkgever dit niet doet riskeert hij een forse boete!

Ongeval op het werk, wie betaalt?

Een ongeval op de werkvloer heeft niet alleen enorm veel impact op hoe je je voelt, maar ook op je portemonnee. De kosten van ritjes van en naar het ziekenhuis, gemis aan inkomen en kosten van fysiotherapie lopen al snel hoog op. Je vraagt je natuurlijk af wie voor die kosten moet opdraaien.

De wet stelt gelukkig hoge eisen aan werkgevers als het gaat om veilig werken en veiligheid op de werkvloer. Werkgevers moeten een ongeluk tijdens werktijd zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Zo kan onder meer van de werkgever worden verwacht dat er voldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, er voldoende veiligheidsinstructies aan werknemers worden gegeven en dat er voldoende toezicht op naleving van deze instructies wordt gehouden.

In de praktijk betekent dit dat de werkgever bij een ongeval op het werk bijna altijd jouw schade moet vergoeden. Zelfs als je het idee hebt dat de werkgever er niets aan kon doen, of dat je zelf niet goed hebt uitgekeken! Gelukkig hebben de meeste werkgevers een aansprakelijkheidsverzekering. In een eerder artikel van ons lees je meer over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval.

Zorgplicht is niet beperkt tot een vaste werkplek

De zorgplicht van de werkgever, zoals deze plicht ook wel wordt genoemd in juridische termen, is niet alleen van toepassing als de werkgever direct zicht heeft op de situatie, maar ook als je klusjes of opdrachten uitvoert buiten de vaste werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het vervoeren van producten naar een leverancier
 • Een weekendreis voor werk in het buitenland
 • Als je met een leaseauto bij een klant vandaan komt
 • Een ongeval tijdens een bedrijfsuitje

In al die gevallen val je onder het toeziend oog en daarmee de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Wanneer ben ik als werknemer zelf aansprakelijk?

In vrijwel alle gevallen is de werkgever bij een ongeval op het werk aansprakelijk, maar net als met alles zijn er ook hier uitzonderingen op. Als werknemer ben je zelf aansprakelijk voor de schade als gevolg van het ongeval tijdens werk als je:

 • Met opzet het ongeval hebt veroorzaakt
 • Bewust roekeloos gedrag hebt vertoond

Het zal je niet verbazen dat dit vrijwel nooit het geval is. Bovendien is het aan de werkgever om aan te tonen dat er opzet of bewuste roekeloosheid in het spel was. Dit lukt de werkgever in de praktijk vrijwel nooit. De rechter wijst een beroep op eigen schuld van de werknemer bijna altijd af. Er is dus niet snel sprake van eigen schuld van de werknemer bij een ongeval tijdens werktijd. En dat is goed nieuws, want dit betekent dat je in bijna alle gevallen je schade door de werkgever vergoed krijgt.

Welke schade krijg ik vergoed?

Alle schade, zowel grote als kleine onkosten, die een gevolg zijn van het ongeval, moeten worden vergoed als de werkgever aansprakelijk is. De werkgever is vaak goed verzekerd, waardoor de verzekeraar de gehele schadebehandeling en schadevergoeding bij letselschade op zich neemt. Misschien denk je direct aan gemiste inkomsten. Maar je kunt ook aan andere kosten denken:

 • Eigen bijdrage van medicijnen die de zorgverzekering niet vergoedt
 • Vergoeding van huishoudelijke hulp omdat je het niet meer zelf kunt
 • Studiekosten door studievertraging
 • Telefoonkosten
 • Aanpassingen aan je auto of huis

Zo zijn er nog tal van andere schadeposten die mogelijk voor vergoeding in aanmerking komen, maar waar je zelf misschien in eerste instantie niet zo snel aan denkt.

Alle kosten die je zonder ongeval op het werk niet had gehad, of inkomsten die je hierdoor bent misgelopen, moeten bij volledige aansprakelijkheid van de werkgever worden vergoed. Wij adviseren je om je gemaakte kosten goed bij te houden, zodat deze schade later in het letselschadetraject goed in kaart kan worden gebracht.

Wij van Wijs staan voor je klaar!

Het claimen van je schadevergoeding is een ingewikkeld proces dat helaas lang kan duren. Om dit proces zo spoedig mogelijk te laten verlopen is het verstandig om een ervaren en gekwalificeerde letselschade expert in te schakelen. Wij van Wijs letselschade zijn gespecialiseerd in het bijstaan van letselschadeslachtoffers van een ongeval op het werk en helpen je graag bij het verhalen van je schade. Stuur ons gerust een berichtje via het contactformulier of bel ons op 035-887 82 66 om direct één van onze juristen te spreken!