Bedrijfsongeval: niet tijdige melding door werkgever bij verzekeraar kan grote gevolgen hebben!

In het kort
  • De werkgever moet het bedrijfsongeval zo snel mogelijk melden bij de verzekeraar 
  • Als de werkgever te lang wacht kan dit tot grote onzekerheid leiden bij de werknemer
  • Krijgt de werknemer geen voorschot via de verzekeraar omdat (nog) geen melding is gedaan, dan kan het zomaar gebeuren dat de werknemer zich direct tot de werkgever wendt 
  • Als de melding niet binnen de looptijd van de verzekering is gedaan neemt de verzekeraar het ongeval niet meer in behandeling
  • Bekijk onze Wijs Wijzer voor werkgevers waarin we stap voor stap uitleggen wat een werkgever na een bedrijfsongeval het beste kan doen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Oei, een werknemer heeft een ongeluk gehad op het werk en stelt je aansprakelijk voor de schade. Als werkgever kan je denken: waarom komt de werknemer bij mij aankloppen? In het Nederlands recht is in artikel 7: 658 BW bepaald dat een werkgever in principe aansprakelijk is voor een ongeval op de werkvloer. Gelukkig ben je als werkgever hiervoor meestal goed verzekerd.

Dat betekent wel, zoals je hier kunt lezen, dat je als werkgever zo snel mogelijk je (AVB-)verzekeraar moet inlichten over het ongeval. Gebeurt dat niet op tijd? Dan kan dit nadelige gevolgen hebben. Niet alleen voor de werknemer, maar zeker ook voor de werkgever! We bespreken een aantal mogelijke nadelige gevolgen van het niet tijdig melden van een bedrijfsongeval bij de verzekeraar:

Onzekerheid bij de werknemer

Als werkgever wil je graag goed voor je mensen zorgen. Zeker als iemand een ongeval met nare gevolgen overkomt, is dit cruciaal. In onze praktijk merken wij vaak dat er na zo’n ongeval veel op de werknemer afkomt. Er zijn zorgen over de directe gevolgen maar ook over de toekomst. Wanneer kan ik weer gaan werken, wat gebeurt er als ik niet helemaal genees, wie gaat de kosten voor alle hulp die ik moet inschakelen betalen, zijn zomaar enkele zaken zorgen die de werknemer kan hebben. Het is aan de verzekeraar om de schade te beoordelen en te vergoeden. Dus hoe langer je wacht met het inlichten van de verzekeraar, hoe langer het duurt voordat de letselschade van de werknemer wordt opgepakt. Dit kan tot grote onzekerheid bij de werknemer leiden. En dat wil je natuurlijk niet!

De werknemer spreekt jou rechtstreeks als werkgever aan de schade te betalen

Omdat de schade lijdende werknemer financieel steeds verder in de knel komt, heeft hij een voorschot op de uiteindelijk te betalen schade nodig. Krijgt hij die niet via de verzekeraar omdat je (nog) geen melding hebt gedaan? Dan kan het zomaar gebeuren dat de werknemer zich direct tot jou als werkgever wendt en jou rechtstreeks aanspreekt de schade te betalen. En dat kan om hoge bedragen gaan. Niet bepaald wenselijk natuurlijk.

De verzekeraar legt een sanctie op

Ook verzekeraars weten hoe belangrijk het is dat de behandeling van de schade zo (voor)spoedig mogelijk verloopt. Daarom hebben sommige verzekeraars in hun polisvoorwaarden aangegeven wat de gevolgen zijn als werkgevers zich niet aan hun verplichtingen houden om het bedrijfsongeval op tijd te melden. In het ergste geval  vervalt het recht op vergoeding van schade en kosten.

Er bestaat geen dekking meer!

Onder een in de polisvoorwaarden neergelegde sanctie kun je na het verlenen van medewerking n erkenning van aansprakelijkheid dikwijls nog wel uitkomen. Maar wat nu als je zó laat bent, dat je het ongeval pas meldt wanneer de overeenkomst met de verzekeraar al is opgezegd? Als de melding niet binnen de looptijd van de verzekering wordt gedaan, neemt de verzekeraar bij een zogenaamde claims made verzekering – en dit zijn vrijwel alle AVB-verzekeringen – het ongeval niet meer in behandeling. Is er bijvoorbeeld in 2016 een ongeluk gebeurd, die je pas in augustus 2018 meldt en de AVB-verzekering die je had afgesloten liep tot en met januari 2018, dan mis je helaas de boot. Je moet dan alle schade zelf betalen. Kun je dan niet terecht bij je nieuwe verzekering? Dit is alleen mogelijk wanneer je een inlooprisico hebt afgesloten. Dan biedt de nieuwe verzekering dekking voor schades die tot een bepaalde periode vóór de ingangsdatum werden veroorzaakt. Let hier dus goed op!

Tips voor de werkgever

Er zitten dus best wat vervelende gevolgen aan het niet tijdig melden van een bedrijfsongeval. Zo voorkom je dat één of meer van de zojuist genoemde situaties zich voordoen:

  • Zorg ervoor dat je als werkgever altijd weet welke assurantietussenpersoon je na een bedrijfsongeval moet benaderen en/of op de hoogte bent van de verzekeringen die je hebt afgesloten. Houdt dit bijvoorbeeld goed bij in je administratie. Soms zijn er naast de AVB verzekering nog andere verzekeringen van kracht die de letselschade van jouw werknemers vergoeden
  • Meldt het bedrijfsongeval zodra je bekend bent geraakt met de schade bij de verzekeraar. Zo weet je zeker dat je op tijd bent!
  • Sluit een inloop- en uitlooprisico af wanneer je wisselt van verzekering(en). Zo voorkom je dat je tussen wal en schip terecht komt en de werknemer alle schade rechtstreeks bij jou moet verhalen.

En bovenal: houdt goed contact met jouw werknemer. Als je samen met jouw werknemer zorgt dat alles na een bedrijfsongeval zo soepel mogelijk verloopt, dan is dat ook gunstig voor zijn of haar herstel. Dit bevordert ook een spoedige terugkeer in het werk!

Meer informatie voor werkgevers over bedrijfsongevallen lezen? Klik dan hier voor meer informatie daarover op onze website en bekijk onze Wijs Wijzer voor werkgevers waarin wij stap voor stap uitleggen wat een werkgever na een bedrijfsongeval het beste kan doen.