Alles over de bedrijfsongevallenverzekering

In het kort
  • Met een bedrijfsongevallenverzekering regelt de werkgever een eenmalige uitkering als een werknemer een bedrijfsongeval overkomt
  • Het gaat om een vooraf bepaald bedrag en er moet sprake zijn van blijvend letsel of overlijden
  • De bedrijfsongevallenverzekering is niet hetzelfde als de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)
  • Bij de AVB wordt de werkelijke letselschade vergoed en moet de aansprakelijkheid van de werkgever vast komen te staan
  • Wijs Letselschade is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en helpt jou met het verhalen van de schade
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Ben je slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval? En heb je blijvend letsel opgelopen? Dan heb je misschien recht op een uitkering uit een bedrijfsongevallenverzekering.

Dit is een verzekering voor werkgevers waarmee ze hun personeel bij blijvende invaliditeit of overlijden financieel kunnen steunen. De uitkering komt bovenop een eventuele schadevergoeding voor alle (medische) kosten en gederfde inkomsten.

Wat is een bedrijfsongevallenverzekering?

Met een bedrijfsongevallenverzekering regelt de werkgever een eenmalige uitkering als een werknemer een bedrijfsongeval overkomt. Het gaat om een vooraf bepaald bedrag.

Er moet sprake zijn van:

  • blijvend letsel (ook wel blijvende invaliditeit genoemd), of
  • overlijden

Wanneer een werknemer door een bedrijfsongeval overlijdt, komt de uitkering toe aan de nabestaanden of verzorgers.

Wanneer heb ik recht op een bedrijfsongevallenverzekering?

Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering uit de bedrijfsongevallenverzekering, moet je een ongeval tijdens het werk (of tijdens woon-werkverkeer) hebben gehad en blijvend letsel hebben opgelopen. Aan de hand van onderzoek door een expert wordt de mate van invaliditeit bepaald. Ook bij overlijden wordt uitgekeerd.

Verschil tussen een bedrijfsongevallenverzekering en AVB

Veel werkgevers hebben een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB). Deze verzekering keert uit bij aansprakelijkheid van de werkgever. Met andere woorden: als de werkgever juridisch gezien verantwoordelijk is voor het ongeval en jouw schade, vergoedt de verzekeraar van de werkgever jouw schade. Wel zo fijn – de werkgever hoeft jouw schadevergoeding bij een bedrijfsongeval dus niet uit eigen zak te betalen!

Het gaat om de exacte schade die je hebt geleden en nog zal lijden. Bovendien maakt het niet uit om wat voor letsel het gaat. Ook bij letsel dat nog zal herstellen, vergoedt de AVB-verzekeraar de schade.

Dit is anders bij een bedrijfsongevallenverzekering. Een bedrijfsongevallenverzekering keert alléén uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van een werknemer. Bovendien wordt vanuit de bedrijfsongevallenverzekering een vooraf bepaald bedrag uitgekeerd.

 Bedrijfsongevallenverzekering  AVB
 Vooraf bepaald bedrag (uitkering)  Werkelijke schade (vergoeding)
 Alleen bij blijvend letsel en overlijden  Bij iedere letselschade
 (Mate van) invaliditeit moet worden vastgesteld  Aansprakelijkheid moet vast staan

 

Als wij als belangenbehartiger jou helpen met het verhalen van ‘de schade’, dan hebben we het over de werkelijke schade (dus het exacte bedrag). Jouw uiteindelijke schade wordt vanuit de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven vergoed. Niet vanuit een bedrijfsongevallenverzekering. Die uitkering komt eventueel nog bovenop de schadevergoeding!

Bedrijfsongevallenverzekering ook voor ZZP!

Werkgevers sluiten een bedrijfsongevallenverzekering af om schade door bedrijfsongevallen van werknemers te dekken. Maar hoe zit dat met ZZP’ers?

Voer je als ZZP’er werkzaamheden uit bij een opdrachtgever, dan kun je ook aanspraak maken op die bedrijfsongevallenverzekering. Het moet gaan om werkzaamheden die anders door een werknemer hadden kunnen worden gedaan. Dat geldt ook voor uitzendkrachten en stagiairs.

Is een bedrijfsongevallenverzekering verplicht?

Een bedrijfsongevallenverzekering is niet wettelijk verplicht. Toch doe je er als werkgever goed aan om een dergelijke verzekering af te sluiten.

Ten eerste zorg je op die manier goed voor je werknemers. Ten tweede moet je volgens de juridische norm van ‘goed werkgeverschap’ (art. 7:611 BW) behoorlijke verzekeringen afsluiten voor je werknemers. Het is de vraag of een ongevallenverzekering dan voldoende is. Voor de werkgever is het verstandiger om een verzekering af te sluiten die alle letselschade, dus de werkelijke schade vergoedt. Dat kan bijvoorbeeld een WerkgeverZeker verzekering zijn

In een aantal branches maakt de bedrijfsongevallenverzekering deel uit van de verplichte CAO. Als je bedrijf daarmee te maken heeft, moet je dus verplicht een zakelijke ongevallenverzekering hebben.

Ben je benieuwd hoe je verder moet omgaan met een bedrijfsongeval als werkgever? Neem dan ons artikel over praktische tips voor de werkgever eens door.

Bedrijfsongevallenverzekering: hoe hoog is de uitkering?

Een blijvend invalide werknemer door een bedrijfsongeval krijgt eenmalig een bedrag uitgekeerd. Tweemaal het jaarsalaris is gebruikelijk. Veel polissen gaan uit van het jaarloon van de werknemer in het jaar voorafgaande aan de ongevalsdatum.

De verzekeringsarts bepaalt bij een medische expertise voor hoeveel procent je als werknemer invalide bent. Op basis daarvan ontvang je een percentage van het verzekerde bedrag. Heb je een voet verloren, dan krijg je bijvoorbeeld 35%. Mis je een pink, dan bedraagt de uitkering bijvoorbeeld 15%. Deze percentages verschillen per verzekeraar.

Laat je bijstaan door een letselschadejurist

Heb je een bedrijfsongeval gehad? En heb je hier (al dan niet blijvend) letsel aan overgehouden? Dan helpen we je graag. De letselschadejuristen van Wijs helpen jou met het aansprakelijk stellen van de werkgever, het berekenen van de schade en nemen al het ingewikkelde papierwerk uit handen.

Bij Wijs Letselschade zorgen we er uiteraard ook voor dat de relatie tussen jou en de werkgever goed blijft. Bovendien helpen we je waar nodig actief met je herstel. Ook goed om te weten: onze hulp is voor cliënten altijd kosteloos.

Wijs helpt je graag

Benieuwd naar onze werkwijze? Of heb je vragen over de bedrijfsongevallenverzekering? Neem dan gerust contact met ons op! Stel een vraag via het contactformulier of bel ons op 035 887 8566. Je krijgt direct één van onze letselschadejuristen aan de lijn die jou van gratis juridisch advies voorziet.

Wijs Letselschade zit aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade. Dit keurmerk geeft aan dat een letselschade advocaat of jurist betrouwbaar is en de kwaliteit kan bieden die je verdient. Deze belangenbehartigers worden regelmatig gecontroleerd en voldoen aan de kwaliteitseisen die je mag verwachten van een goede belangenbehartiger.