Werkgerelateerde verkeersongevallen

In het kort
 • In principe is de werkgever niet aansprakelijk als er op weg naar je werk (of van je werk naar huis) iets gebeurt
 • Gelukkig heeft de werkgever voor dit soort ongevallen vaak een goede verzekering afgesloten 
 • De werkgever is wel verplicht jouw schade te vergoeden als je onderweg werkzaamheden verricht
 • Zoals het afleveren van een pakketje in opdracht van de leidinggevende
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Wij van Wijs zijn gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers die betrokken zijn geraakt bij een ongeval tijdens woon werkverkeer. We kunnen ons voorstellen dat je je afvraagt of je werkgever aansprakelijk en verplicht is om na een woon werkverkeer ongeval je schade te vergoeden. Met dit artikel proberen wij hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

Is de werkgever aansprakelijk bij een ongeval tijdens woon werkverkeer?

De werkgever is bijna altijd aansprakelijk voor de schade die je oploopt tijdens werktijd. Hij heeft de plicht om ervoor te zorgen dat je werkomgeving veilig is zodat er geen ongelukken gebeuren. Als er dan een ongeluk plaatsvindt, wordt dat een bedrijfsongeval genoemd. Helaas wordt de periode waarin je van je huis naar je werk rijdt niet gezien als werktijd maar als privétijd. In principe is je werkgever dus niet aansprakelijk als er op weg naar je werk (of van je werk naar huis) iets gebeurt. Wel is het vaak zo dat een werkgever ook voor dit soort ongevallen een goede verzekering heeft afgesloten voor zijn werknemers. Ook kan je werkgever wél verplicht zijn je schade te vergoeden als de onderweg een klusje voor je baas moest verrichten.

Aan welke gevallen moet je denken?

Op het moment dat je onderweg werkzaamheden aan het uitvoeren bent, kan het dus zo zijn dat je werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die je oploopt tijdens de autorit of fietstocht. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende situaties:

 • Je brengt na afloop van het werk nog even post naar het postkantoor
  op weg naar kantoor word je gebeld door je baas met de vraag of je even wat spullen op wilt halen bij een leverancier
 • Na werktijd moet je een pakketje bezorgen bij een klant, omdat die klant op de route naar je huis woont
 • Je hebt een verplichte carpoolafspraak met een aantal collega’s. Dit betekent dat je op weg naar je werk een aantal collega’s oppikt. Als er dan iets gebeurt, is je werkgever meestal verplicht om je schade te vergoeden.

Wanneer is aan de verzekeringsplicht voldaan?

Hoe weet je als werkgever of je aan alle verplichtingen hebt voldaan en welke verzekeringen behoorlijk zijn? Dat hangt af van de bestaande verzekeringsmogelijkheden en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade bij een woon werkverkeer ongeval een behoorlijke verzekeringsdekking moet worden verleend. Je kunt denken aan de volgende verzekeringen:

 • Schade Verzekering voor Inzittenden (SVI);
 • Werkgeversaansprakelijkheid Motorrijtuigen (WEGAM, WEGAS of WEGAS XL);
 • Werknemersschadeverzekering (WSV).

Of een verzekering in een concrete situatie als behoorlijk wordt aangemerkt in de situatie dat er een ongeval tijdens woon werkverkeer plaatsvindt en of aan de verzekeringsverplichting is voldaan, hangt daarnaast altijd af van de omstandigheden van het geval.

Wat kun je als werkgever het beste doen?

We weten nu dat je als werkgever bij een ongeval tijdens woon werkverkeer aansprakelijk kunt zijn voor de geleden en te lijden schade van de werknemer. Om dit te voorkomen moeten in het licht van de verzekeringsplicht genoeg goede verzekeringen worden afgesloten voor de werknemers en eventuele bedrijfswagens. Wanneer zich vervolgens een ongeval voordoet moet je als werkgever zo spoedig mogelijk nagaan welke verzekeringen van kracht zijn. Dit om onnodige vertraging in de behandeling van de letselschade te voorkomen.

Is er geen behoorlijke verzekering afgesloten? Dan ben je als werkgever zelf aansprakelijk voor de schade door een ongeval op weg naar het werk of naar huis en zal de aansprakelijkheidsverzekering van de werkgever moeten worden aangesproken. Voor meer tips voor de werkgever kun je onze Wijs Wijzer voor Bedrijfsongevallen raadplegen.

Wat kan Wijs voor je betekenen?

Of je werkgever ook echt aansprakelijk kan worden gehouden, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Het uitpluizen hiervan is ingewikkeld en kost veel tijd. Bovendien is dathet laatste waar je na een ongeluk mee bezig wilt zijn. Daarom helpen de juristen van Wijs Letselschade je.

 • Wijs biedt gegarandeerde kosteloze rechtshulp
 • Wijs komt bij je langs
 • Wijs regelt alle contacten met de aansprakelijke verzekeraar
 • Wijs is superspecialist op het verhalen van schade
 • Wijs neemt alle papierwerk uit handen<
 • Wijs behaalt het beste resultaat

Kortom, neem contact met ons op als jou een ongeval tijdens woon werkverkeer is overkomen. Wij informeren je helder en duidelijk wat we voor je kunnen betekenen.