Privacy statement

Wijs letselschade gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van haar cliënten en contactpersonen. Indien u vragen over onze privacy statement hebt, dan kunt u altijd contact opnemen via info@wijsletselschade.nl of via 035-887 8266.

Dit privacy statement is van toepassing op alle partijen waarmee Wijs letselschade samenwerkt om onze dienstverlening te kunnen bieden.

 1. Wijs letselschade gebruikt de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens van cliënten:

 • NAW gegevens: dit zijn uw naam, adres, emailadres en geboortedatum. Deze gegevens slaan wij ook op van contactpersonen van cliënten. Algemene persoonsgegevens als naam, geboortedatum, contactgegevens van cliënten en hun wettelijk vertegenwoordigers.
 • Indien cliënt minderjarig is of een wettelijk vertegenwoordiger heeft slaan wij hiervan ook NAW gegevens op.
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de behandeling uw letselschadezaak.

Persoonsgegevens van overige partijen:

 • Algemene gegevens, zoals naam, emailadres, geslacht, werkgever (indien van toepassing)
 • Alle overige gegevens die nodig zijn voor de behandeling de letselschadezaak.
 1. Doeleinden en rechtsgronden

        Van cliënten:

 • Wijs letselschade gebruikt persoonsgegevens om op een goede manier haar dienstverlening te kunnen aanbieden, namelijk het bijstaan van cliënten bij het verhalen van hun letselschade. De gegevens worden in een dossier opgeslagen om de kwaliteit en efficiëntie te kunnen waarborgen.
 • Wijs letselschade gebruikt persoonsgegevens om via contactformulieren of chats contact met u op te kunnen nemen en hebben om die reden een gerechtvaardigd belang om persoonsgegevens te gebruiken.
 • Wijs letselschade kan persoonsgegevens gebruiken om statistisch onderzoek naar de website te doen alsmede marketingonderzoek te doen en heeft hiertoe dan ook een gerechtvaardigd belang.

    Van overige partijen:

 • Wijs gebruikt persoonsgegevens van overige partijen om een efficiënt en effectieve bedrijfsvoering te kunnen voeren en op een doelmatige manier relaties te onderhouden en met externe partijen te corresponderen.
 1. Met wie delen wij deze informatie:
 • Wijs letselschade deelt gegevens als het nodig is in het kader van onze dienstverlening of als er een wettelijke verplichting tot het delen daarvan bestaat.
 • In het kader van de dienstverlening is het mogelijk dat een externe deskundige wordt ingeschakeld voor advies. De informatie wordt dan in principe alleen met toestemming van cliënt gedeeld.
 • Voor onderhoud van onze website en marketingdoeleinden maakt Wijs letselschade gebruik van externe dienstverleners. Om onze opdrachten goed te kunnen uitvoeren hebben zij in sommige gevallen toestemming tot uw persoonsgegevens nodig. Dit deelt Wijs letselschade alleen als dit noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de opdracht die wij verstrekt hebben. Het gaat dan om opdrachten in het kader van onderhoud van de website, analyseren van het gebruik van onze website en onderzoek in het kader van marketing en online vindbaarheid. Deze externe dienstverleners hebben strikte afspraken met Wijs letselschade gemaakt over het gebruik van de persoonsgegevens en zij dragen zorg voor een veilige omgeving waarin uw persoonsgegevens worden ingezien. Uw gegevens worden nooit met andere partijen dan onze externe dienstverleners gedeeld.
 1. Rechten in verband met persoonsgegevens
 • Cliënten van Wijs letselschade en overige partijen hebben recht om de persoonsgegevens die door Wijs worden gebruikt in te zien en, indien deze niet juist blijken te zijn, aan te passen of te laten verwijderen.
 1. Klachtrecht
 • U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien u meent dat Wijs letselschade uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier heeft verwerkt.

Cookies

 • Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”
 • Wij verzamelen gegevens om een beter inzicht te krijgen van onze websitebezoekers, zodat wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. De website maakt gebruik van “cookies” om het gedrag van websitebezoekers vast te stellen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
 • Wij gebruiken de dienst ‘Google Analytics’ om cookies te plaatsen op onze website. Deze dienst helpt Wijs letselschade om een beeld te krijgen van de manier waarop websitebezoekers de website gebruiken. De informatie wordt door het IP-adres van uw computer opgeslagen in servers van Google. Meer informatie hierover kunt u lezen in het privacybeleid van Google en privacybeleid van Google Analytics.
 • Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”