Omgaan met een bedrijfsongeval: praktische tips voor de werkgever

In het kort
 • Als werkgever ben je bij een ongeluk op de werkvloer vaak aansprakelijk
 • Wanneer een bedrijfsongeval plaatsvindt moeten 3 belangrijke stappen worden gezet
 • Het is belangrijk om je te richten op het herstel van de werknemer
 • Meld het ongeval zo snel mogelijk bij de verzekeraar om hoge boetes en verdere vertraging te voorkomen
 • Bij vragen kun je gerust contact met ons opnemen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Een werknemer heeft een ongeluk tijdens het werk gehad. Ben ik als werkgever hiervoor aansprakelijk en wat voor stappen moet ik nu precies zetten? Lees hieronder wanneer je als werkgever aansprakelijk bent en wat je na een bedrijfsongeval het beste kunt doen!

Een bedrijfsongeval, wanneer ben ik als werkgever aansprakelijk?

Het is ten eerste belangrijk dat je je richt op het herstel van de medewerker. De medewerker is niet plotseling de tegenpartij. Zorg voor een positieve afwikkeling van het ongeval. Als bedrijf ben je bijna altijd goed verzekerd voor een ongeval op de werkvloer. Zorg er dus voor dat dit op een positieve manier wordt opgelost.

In artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek is de werkgeversaansprakelijkheid te vinden. Deze houdt, kort gezegd, in dat wanneer een werknemer tijdens zijn of haar werk gewond raakt, de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Soms bestaat er een uitzondering op deze aansprakelijkheid, namelijk wanneer de werkgever alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen heeft getroffen en hierbij alle juiste instructies heeft gegeven. Dit moet je als werkgever echter wel bewijzen. In de praktijk komt het erop neer dat wanneer een werknemer onder werktijd gewond raakt, de werkgever hiervoor aansprakelijk is.

Wat moet ik doen als er een bedrijfsongeval plaatsvindt?

Wanneer er sprake is van een bedrijfsongeval zijn er drie belangrijke stappen die in gang gezet moeten worden:

 1. Er moet een ongevallenrapport worden opgesteld. Het rapport moet de oorzaak en de beschrijving van het ongeval bevatten. Ook de eventuele veiligheidsmaatregelen die zijn getroffen om dit soort ongevallen te voorkomen moeten hierin worden opgenomen. Dit kan wanneer je als werkgever aansprakelijk wordt gesteld als bewijsmiddel dienen dat je aan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen hebt voldaan.
 2. Schakel de arbeidsinspectie (tegenwoordig: inspectie SWZ) in. Wanneer de werknemer overlijdt, ernstig letsel oploopt of in het ziekenhuis wordt opgenomen heb je als werkgever de plicht het bedrijfsongeval te melden bij de arbeidsinspectie. Ga hiervoor naar de website van inspectie SZW.
 3. Meld het ongeval bij de verzekeraar of assurantietussenpersoon. Er zijn veel verzekeringen die je als werkgever afgesloten kan hebben. Dit kan bijvoorbeeld een AVB-verzekering zijn, een WEGAS, een goed werkgeverschap verzekering en zo zijn er nog veel meer. Het is belangrijk dat het ongeval bij de juiste verzekeraar wordt gemeld.

Wat is het belang van deze stappen?

 • In het contract met de verzekeraar kunnen bepaalde sancties zijn opgenomen voor het niet tijdig melden van een ongeval. In het ergste geval kan het leiden tot ontzegging van de dekking. Dan zal je als werkgever alle geleden letselschade zelf moeten betalen, dit kan oplopen tot zeer hoge bedragen.
 • Soms duurt het maanden totdat de werkgever het bedrijfsongeval bij de juiste verzekeraar heeft gemeld. In deze periode zit de werknemer in onzekerheid hoe deze situatie opgelost gaat worden. Dit doet de relatie tussen werknemer en werkgever meestal geen goed. Het is dus van belang om deze ‘verloren tijd’ te voorkomen.
 • Wanneer er een meldingsplicht op je rust en het bedrijfsongeval wordt niet bij de arbeidsinspectie gemeld, kan dit tot hoge boetes leiden. Als de melding wel gedaan is zal de arbeidsinspectie aanwijzingen geven om de veiligheid op de werkvloer te vergroten.

Wanneer de drie belangrijke stappen worden genomen zullen bovenstaande problemen voorkomen worden. Op deze manier weten zowel de werkgever als de werknemer hoe het nu verder moet en kan er volledig gefocust worden op het herstel. Dat is fijn voor iedereen! Lees hierover ook meer in onze Wijs Wijzer voor werkgevers.

Heb je vragen of ben je een werknemer die een bedrijfsongeval heeft gehad? Neem gerust contact met je op. Wijs helpt je graag verder.