Een ongeval tijdens je stage, wordt je schade vergoed?

In het kort
 • Het bedrijf waar je stage loopt is volgens de wet meestal aansprakelijk als je daar letselschade oploopt door een ongeval
 • In sommige gevallen is het mogelijk om de onderwijsinstelling aansprakelijk te stellen
 • De schade die je kunt verhalen bestaat bijvoorbeeld uit beschadigde spullen, medische kosten en smartengeld
 • Het kan best lastig zijn om te bepalen welke partij aansprakelijk moet worden gesteld
 • Daarom is het verstandig om een letselschadespecialist in te schakelen die je hierbij kan helpen
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Stagelopen. Het is tijdens veel studies een noodzakelijk onderdeel om uiteindelijk je diploma te behalen. Of je nu in de zorg of bouw stage loopt, of voornamelijk kantoorwerk verricht, een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is al vervelend genoeg wanneer je letsel oploopt tijdens je stage. Maar wat nu als je hierdoor kosten maakt? Wie gaat deze kosten vergoeden? 

Gewond tijdens je stage, wie is aansprakelijk?

In artikel 7:658 BW is geregeld dat de werkgever meestal aansprakelijk is wanneer jou een bedrijfsongeval overkomt. Hetzelfde geldt voor het leerbedrijf waarbij jij stage loopt. Het leerbedrijf is aansprakelijk voor een ongeval tijdens de stage wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Er is schade geleden (bijvoorbeeld medische kosten).
 • De schade is ontstaan als gevolg van een ongeval in de uitoefening van de (stage)werkzaamheden.
 • Het leerbedrijf moet zijn zorgplicht hebben geschonden (bijvoorbeeld het onvoldoende treffen van veiligheidsmaatregelen of het geven van instructies).

Stageovereenkomst

Vanwege het risico aansprakelijk te worden gesteld, zijn er in het verleden veel bedrijven geweest die zijn gestopt met het aanbieden van stageplaatsen. Om deze reden komt het voor dat scholen die aansprakelijkheid overnemen via een stageovereenkomst. Het is in dit geval dus ook mogelijk de onderwijsinstelling aansprakelijk te stellen.

Ontvang kosteloos rechtshulp

Welke schade kun je zoal verhalen?

Letselschade kan uit allerlei verschillende schadeposten bestaan. Je kunt bijvoorbeeld denken aan:

 • Beschadigde spullen. Is er bijvoorbeeld kleding door het ongeval kapot gegaan? Dan vragen wij de verzekeraar om deze schade te vergoeden.
 • Medische kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het eigen risico, maar ook kosten voor fysiotherapeutische behandelingen. De kosten die niet door jouw zorgverzekeraar worden vergoed zullen wij als schade bij de aansprakelijke verzekeraar indienen.
 • Vervoerskosten. De kosten die jij of jouw naasten maken voor het vervoer naar zorgverleners komen voor vergoeding in aanmerking.
 • Kosten voor hulp in het huishouden of voor persoonlijke verzorging. Het kan zijn dat je je huishoudelijke taken door het opgelopen letsel niet kunt verrichten. Ook kan het zo zijn dat jij bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij douchen of aankleden. Dit kan door een professionele partij worden opgepakt of door familie en vrienden. Deze hulp, zowel professioneel als door familie en vrienden, komt voor vergoeding in aanmerking.
 • Smartengeld. Dit is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Deze vergoeding wordt ook wel immateriële schade genoemd. De hoogte van het smartengeld hangt onder meer af van de ernst van het letsel, duur van jouw herstel, de eventuele blijvende klachten en beperkingen en invloed op jouw dagelijkse leven (werk en privé). Het is van belang om je hierin te laten adviseren door een letselschade specialist.

Schakel een specialist in

Het kan dus soms best lastig zijn om te bepalen welke partij het beste kan worden aangesproken voor jouw letselschade. Daarom is het verstandig om specialist in te schakelen die jou hierbij kan helpen. Deze letselschade specialist kan jou ook helpen met het in kaart brengen van jouw schade. In de meeste gevallen is deze juridische bijstand kosteloos.

Onderneem direct actie

 Heb jij een ongeval gehad tijdens je stage en hierbij letsel opgelopen? Wij van Wijs kunnen jou helpen om je schade te verhalen! Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.