Letselschade als vrijwilliger: organisatie aansprakelijk?

In het kort
 • Als een vrijwilliger tijdens vrijwilligerswerk letselschade oploopt kan de betreffende organisatie hier in sommige gevallen aansprakelijk voor worden gehouden
 • Er moet een georganiseerd verband en zekere gezagsverhouding tussen de organisatie en de vrijwilliger bestaan
 • Voor aansprakelijkheid is verder vereist dat de werkzaamheden feitelijk tot de bedrijfsuitoefening van de organisatie behoren, en
 • De werkzaamheden moeten ook door eigen werknemers kunnen worden verricht
 • Gelukkig zijn er voor vrijwilligers voldoende mogelijkheden om letselschade te verhalen 
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Regelmatig worden wij benaderd door slachtoffers die bij vrijwilligerswerkzaamheden letselschade hebben opgelopen. Een werkgever is op grond van de wet veelal aansprakelijk als een werknemer tijdens de uitoefening van zijn of haar werkzaamheden letselschade oploopt. Maar hoe zit dat met vrijwilligers? Is de organisatie voor letselschade die zij oplopen ook aansprakelijk?

Organisatie aansprakelijk voor letselschade vrijwilligers

In artikel 7:658 lid 4 BW is het volgende bepaald:

”hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, is overeenkomstig de leden 1 t/m 3 aansprakelijk voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt”

Een voorbeeld:

Op 28 juni 2016 is door het Hof Arnhem-Leeuwarden een uitspraak gedaan in een zaak waarbij een vrijwilliger tijdens kluswerkzaamheden voor een Parochie van het kerkgebouw was afgevallen. Hij liep hierbij ernstig letsel op. Het ongeval vond plaats op 7 september 2012 en helaas heeft het slachtoffer tot 2016 moeten procederen om zijn gelijk te krijgen. Wat waren de belangrijkste overwegingen van het hof:

 • volgens het Hof was er in het geval van de Parochie sprake van bedrijfsuitoefening in de zin van artikel 7: 658 BW lid 4. Er was immers sprake van een georganiseerd verband en er was sprake van een zekere gezagsverhouding binnen de klusgroep. Het is niet van belang dat er geen sprake was van een winstoogmerk, zoals door de parochie aangevoerd. Dit is geen vereiste om te kunnen spreken van bedrijfsuitoefening;
 • vervolgens moest de vraag worden beantwoord of de werkzaamheden die door het slachtoffer waren verricht binnen de uitoefening van het bedrijf van de Parochie vielen. Het hof was van mening dat dit het geval was. De werkzaamheden behoorden immers feitelijk tot haar bedrijfsuitoefening omdat de Parochie ook verantwoordelijk was voor het beheer en onderhoud van het kerkgebouw. Ook hadden de werkzaamheden door eigen werknemers kunnen worden verricht.
 • hierna moest de vraag worden beantwoord of de parochie als een “gewone” werkgever aan haar zorgplicht had voldaan. Het Hof oordeelde dat dit niet het geval was. Er waren geen veiligheidsinstructies gegeven en bovendien waren er geen veiligheidsmaatregelen getroffen bijvoorbeeld door het plaatsen van een steiger. Ook al had het slachtoffer voldoende kennis en ervaring dan nog had de Parochie er rekening mee moeten houden dat ook ervaren vrijwilligers wel eens nalaten voorzichtig te zijn. De Parochie is verantwoordelijk voor de veiligheid van haar vrijwilligers.

Op alle fronten werd de Parochie dan ook aansprakelijk bevonden voor de letselschade die haar vrijwilliger had opgelopen. Dit betekent dat de letselschade die de vrijwilliger oploopt als gevolg van het ongeval moet worden vergoed.

Letselschade als vrijwilliger, wat nu?

Als je als vrijwilliger letselschade oploopt, kan dat grote financiële gevolgen hebben. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om de letselschade te verhalen op het bedrijf/organisatie waarvoor je werkzaam was. Zoals het bovenstaande voorbeeld laat zien, zijn de omstandigheden waaronder je werkzaam was en de vraag hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, bepalend voor de vraag of jouw letselschade succesvol verhaald kan worden.

Hulp nodig?

Heb jij als vrijwilliger letsel opgelopen bij een bedrijfsongeval? Wij kunnen ons voorstellen dat je dan met veel vragen zit, zoals:

 • hoe stel ik de organisatie waarvoor ik vrijwilligerswerk deed aansprakelijk?
 • welke kosten en schade kan ik verhalen?
 • hoe lang duurt het voordat ik weet of mijn letselschade wordt vergoed?
 • heb ik ook recht op smartengeld?

Wil je hierover kosteloos advies van een ervaren letselschadejurist? Neem dan vooral contact met ons op en wij helpen je graag verder!