Aansprakelijkheid en schadevergoeding bij blijvend letsel

Als je blijvend letsel hebt opgelopen in het verkeer of op de werkvloer heeft dit grote gevolgen voor je leven. Zowel voor jou als je naasten. Misschien kun je niet meer werken. Of slechts gedeeltelijk. Misschien zijn jouw verwondingen zo ernstig dat jouw huis moet worden aangepast. Dit brengt veel (financiële) schade en regelwerk met zich mee. Heb je bij blijvend letsel recht op vergoeding van al die schade? En zo ja, waar bestaat die vergoeding uit?

Wie is aansprakelijk?

Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet een ander aansprakelijk zijn voor jouw schade. Is het ongeluk gebeurd tijdens je werk? Dan is jouw werkgever bijna altijd aansprakelijk. Hij heeft namelijk een hele strenge zorgplicht tegenover werknemers. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek.

De werkgever moet:

 • toezicht houden
 • duidelijke instructies geven
 • zorgen dat de instructies worden nageleefd
 • zorgen voor een veilige werkomgeving

Heeft de werkgever dit niet op orde? Dan is hij aansprakelijk voor de schade.

Ook kun je door een verkeersongeval blijvend letsel hebben opgelopen. Dan gelden er andere regels. Ben je door een automobilist aangereden die geen voorrang verleende? Dan is deze uiteraard aansprakelijk voor alle schade. Zat je tijdens het ongeluk op de fiets of was je te voet, en werd je aangereden door een auto? Dan komt minstens de helft van de schade voor rekening van de gemotoriseerde.

Schadevergoeding bij blijvend letsel

Er zijn meerdere soorten schade die je kunt claimen, die kort samengevat kunnen worden onderverdeeld in: materiële en immateriële schade. Dit is wettelijk vastgelegd in artikel 6:95, 6:96 en 6:106 van het Burgerlijk Wetboek.

Materiële schade is tastbaar. Denk bijvoorbeeld aan:

 • kleding
 • inkomstenverlies ook wel verlies aan arbeidsvermogen genoemd
 • medische kosten
 • aanpassing van de woning
 • studievertraging
 • kosten voor bijstand van een deskundig belangenbehartiger

Immateriële schade, of smartengeld, is minder tastbaar. De hoogte hiervan verschilt van geval tot geval. Graadmeters zijn onder meer de ernst van het letsel en de gevolgen dat het letsel heeft voor je (dagelijks) leven. Voorbeelden zijn:

 • Leed of pijn
 • Psychische klachten
 • Gederfde levensvreugde

Voor het gemak hebben we de verschillen voor je in een overzicht gezet.

Materiële schadeImmateriële schade (smartengeld)
KledingLeed of pijn
InkomstenverliesPsychische klachten
Medische kostenGederfde levensvreugde
Aanpassing van de woningGemiste vakantie
StudievertragingHobby’s die je niet meer kan uitoefenen
Hulp in de huishouding
Mantelzorg
Kosten belangenbehartiger

Bij blijvend letsel ontstaat er ook vaak blijvende schade. Hoe moet je deze gaan begroten en berekenen tot bijvoorbeeld je pensioengerechtigde leeftijd. En hoe zit het als je door blijvende arbeidsongeschiktheid jouw volledige pensioen niet meer krijgt. En hoe gaat het verder als je de rest van je leven jouw huishouding niet meer kan doen?

Wat kan ik doen?

Er komt na een ongeluk met blijvend letsel enorm veel op je af. De kans is groot dat je in het ziekenhuis ligt, en je familie zich zorgen maakt over jouw herstel. Je hoofd staat er nog helemaal niet naar om contact op te nemen met bijvoorbeeld degene die jou heeft aangereden.  Maar toch kan het zijn dat je van de ene op de andere dag zonder inkomen zit, of er veel andere kosten worden gemaakt waardoor ook financiële zorgen snel om de hoek komen kijken.

Laat Wijs je helpen

Het kan bij blijvend letsel knap lastig zijn om je werkgever of een onbekende uit het verkeer aansprakelijk te stellen. Dat begrijpen we goed. Het kost veel tijd en energie en je wil je graag richten op je herstel. Daarom helpen wij je hier graag bij. Samen kijken we welke stappen er nodig zijn om ervoor te zorgen dat jij je schade vergoed krijgt. Zo hopen we een groot deel van je zorgen weg te kunnen nemen. Wil je meer weten over onze werkwijze? Of kennis maken? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.