Arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval

In het kort
 • Een bedrijfsongeval is een ongeval dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden plaatsvindt
 • Als je door een bedrijfsongeval niet meer kunt werken ben je geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt
 • De werkgever is bijna altijd aansprakelijk bij een bedrijfsongeval
 • Gelukkig zijn de meeste werkgevers goed verzekerd
 • Als je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geraakt heb je onder andere recht op vergoeding van jouw misgelopen inkomsten
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Je hebt een ongeval op het werk gehad waaraan je letselschade hebt overgehouden. Je kunt je hobby niet meer uitoefenen, bent afhankelijk geworden van vrienden en familie en bent arbeidsongeschikt geraakt. In veel gevallen is de werkgever aansprakelijk en dient deze jouw letselschade te vergoeden. We vertellen je er meer over!

Wanneer arbeidsongeschikt door bedrijfsongeval?

Een ongeval wordt gezien als bedrijfsongeval als het ongeval tijdens de uitoefening van de werkzaamheden plaatsvindt. Dit is een breed begrip. Zo kun je ook gewond raken tijdens een verkeersongeval onder werktijd, kun je gewond raken op een klus of tijdens een bedrijfsuitje. Er zijn beroepen waarbij het risico groter is, zoals wanneer je werkt met gevaarlijke stoffen of met gereedschap en machines.

Als je door een ongeval op het werk niet meer kunt werken, minder kunt werken of je eigen beroep niet meer kunt uitvoeren dan ben je in bepaalde mate arbeidsongeschikt door het werkongeval. Als je bijvoorbeeld door een ongeluk met een vleesmachine je hand kwijt raakt, kun je dat werk niet meer doen. Je wordt dan arbeidsongeschikt verklaard. 

Aansprakelijkheid werkgever

Als je als werknemer arbeidsongeschikt raakt door een ongeval op het werk is jouw werkgever meestal aansprakelijk. Het is namelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever om jou een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden te bieden. Die verantwoordelijkheid wordt ook wel de zorgplicht van de werkgever genoemd.

Jouw werkgever is aansprakelijk als je gewond raakt na een bedrijfsongeval wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Het ongeval vond plaats tijdens de uitoefening van de werkzaamheden
 • De werkgever valt een verwijt te maken, bijvoorbeeld dat er te weinig voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er onvoldoende toezicht was
 • Er moet een duidelijk verband bestaan tussen de werkzaamheden en het ongeval
 • Het ongeval mag niet veroorzaakt zijn door opzet of roekeloos gedrag

In de praktijk is van roekeloos gedrag of opzet vrijwel nooit sprake. Zelfs niet als je echt het idee hebt dat het ongeval je eigen schuld was. Dat de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden wordt daarentegen wél snel aangenomen, met als gevolg dat jouw werkgever bijna altijd aansprakelijk is bij letselschade na een arbeidsongeval

Werkgever bijna altijd verzekerd

Gelukkig hebben de meeste werkgevers een aansprakelijkheidsverzekering waarop zij aanspraak kunnen maken als een werknemer schade lijdt. In andere woorden, jouw werkgever hoeft jouw schade niet zelf te betalen. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken!

Jouw werkgever zal het bedrijfsongeval melden bij diens verzekeraar. Daarna wordt jouw letselschade door de verzekeraar afgehandeld, en niet door de werkgever zelf. Vanaf dat moment hebt je dus te maken met een verzekeringspartij. Hier komt veel bij kijken, terwijl jij je eigenlijk wilt focussen op jouw herstel. Daarom raden we je aan een ervaren letselschadejurist in te schakelen die jouw belangen behartigt en je helpt alle schade vergoed te krijgen waar je recht op hebt.

Schadevergoeding bij arbeidsongeschiktheid

Ben je niet meer in staat bent om geheel of gedeeltelijk te werken en is jouw werkgever aansprakelijk voor het bedrijfsongeval? Dan heb je recht op schadevergoeding. Schade die je vergoed kunt krijgen is bijvoorbeeld:

 • Het inhuren van huishoudelijke hulp
 • Reiskosten naar het ziekenhuis
 • Niet vergoede hulpmiddelen
 • Juridische bijstand
 • Parkeergeld bij de fysiotherapeut
 • Eigen bijdrage medicijnen en verbandmateriaal
 • Kosten voor een oppas
 • Kosten voor aanpassingen in de woning

Daarnaast heb je recht op smartengeld bij een bedrijfsongeval. Dit is de vergoeding voor het verdriet en leed wat door het ongeval en jouw letsel ontstaat. Het bedrag dat je aan smartengeld ontvangt wordt bepaald aan de hand van bedragen, waarbij de bedragen in de zogenaamde ANWB smartengeldgids en eerdere rechterlijke uitspraken in soortgelijke gevallen mede als uitgangspunt worden genomen. Bij blijvend letsel is dat meer dan wanneer er zicht is op volledig herstel.

Verlies aan verdienvermogen

Bij ziekte door een bedrijfsongeval is de kans groot dat je inkomen verliest. Bijvoorbeeld:

 • Je hebt een 0-urencontract en wordt niet meer opgeroepen en doorbetaald
 • Je hebt een jaarcontract dat niet wordt verlengd
 • Je loopt salarisverhoging mis
 • Je mist een promotie naar een hogere functie
 • Je komt in de WIA/WW met slechts 70% inkomen
 • Je minst pensioenopbouw
 • Je kunt zwart werk niet meer doen

Je hebt recht op vergoeding van deze schade, ook wel verlies aan verdienvermogen genoemd.

Hoe kan ik mijn schade vergoed krijgen?

Om je schade vergoed te krijgen, moet je eerst je werkgever aansprakelijk stellen. Hier komt een hoop bij kijken. Je krijgt met verschillende partijen en een hoop papierwerk te maken. Dat kan veel tijd en energie kosten die je goed kunt gebruiken voor je herstel. Dat heeft immers de hoogste prioriteit!

Wijs staat voor je klaar!

De juristen van Wijs zijn superspecialisten op het gebied van arbeidsongeschiktheid door een bedrijfsongeval en we helpen je dan ook graag bij het verhalen van je schade. Wij nemen het papierwerk en contact met alle partijen uit handen, zodat jij je volledig kunt focussen op je herstel. Voor gratis juridisch advies kun je ons bellen op 035-8878266 of een bericht achterlaten via het contactformulier