Interne klachtenregeling

Wij doen onze uiterste best om je zo goed mogelijk bij te staan. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Dat horen wij dan graag van je, zodat we samen kunnen zoeken naar de best mogelijke oplossing.

Indien zich iets voordoet in de behandeling van jouw zaak, waar jij een klacht over wilt indienen, verzoeken wij jou om dit binnen 4 weken na dat incident te melden. Dat doe je als volgt:

 1. Stuur een e-mail (met ‘klacht’ als onderwerp) of een brief naar ons kantoor.
  Postbus 125, 1260 AC Blaricum, info@wijsletselschade.nl

 2. Schrijf in je e-mail/brief in elk geval je voor- en achternaam en de reden waarom je een klacht indient. Probeer daarbij zo goed mogelijk te benoemen wat er is gebeurd (of juist nagelaten), wanneer dit is gebeurd en wie hier bij betrokken was. Vind je dat wij je onheus bejegend hebben, of dat we jouw zaak niet goed behandeld hebben? We vinden het erg vervelend dat je hiermee zit en we komen er graag samen uit.
 3. Schrijf in je e-mail of brief ook of jij onze schriftelijke reactie per e-mail of brief wilt ontvangen. Indien je geen keuze maakt en er een e-mailadres bij ons bekend is, zullen wij je per e-mail informeren.
 4. Binnen twee werkdagen na ontvangst van jouw bericht, sturen wij jou een (schriftelijke) ontvangstbevestiging toe.
 5. Mevrouw Inkie Stoop zal in haar hoedanigheid van eigenaar en directeur van Wijs letselschade jouw klacht behandelen. Mocht zij bij jouw klacht betrokken zijn, zal de klachtbehandeling worden overgedragen aan een andere jurist, die niet bij jouw klacht betrokken is.
 6. Om jouw klacht goed te kunnen behandelen, wordt door de klachtbehandelaar jouw dossier doorgenomen, wordt met de betrokken dossierbehandelaar gesproken indien nodig en kan het zijn dat contact met jou wordt opgenomen voor een nadere toelichting van jouw klacht. Indien je zelf prijsstelt op een mondelinge toelichting (telefonisch of in een persoonlijk gesprek), kan je dit kenbaar maken bij de indiening van de klacht. Van mondelinge gesprekken wordt altijd een schriftelijk verslag gemaakt.
 7. Omdat wij het erg vervelend vinden dat je ergens mee zit, doen wij onze uiterste best om je zo snel mogelijk van een inhoudelijke reactie te voorzien. Wij streven ernaar om dit binnen 10 werkdagen te realiseren. Mocht dit om een bepaalde reden niet lukken, laten wij je binnen deze 10 werkdagen weten dat wij de reactietermijn met 10 of 20 werkdagen verlengen. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn in verband met nader onderzoek. Je ontvangt onze reactie altijd schriftelijk. De betrokken dossierbehandelaar ontvangt een afschrift van dit bericht.
 8. Wij hopen uiteraard dat wij jouw klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Nadat je van ons een reactie op jouw klacht hebt gekregen, nemen wij binnen 10 werkdagen telefonisch contact met je op om te kijken of onze reactie op jouw klacht voldoende duidelijk is en of je vindt dat wij jouw klacht goed hebben afgehandeld. Als je nog vragen hebt, horen wij dat uiteraard graag. Deze beantwoorden wij graag.
 9. Indien het vertrouwen tussen jou en jouw persoonlijke belangenbehartiger van Wijs letselschade niet hersteld wordt, krijg jij van ons een nieuwe belangenbehartiger toegewezen die niet bij de klacht of de afhandeling daarvan betrokken is geweest. Zo kunnen jullie samen met een schone lei de draad weer oppakken.
 10. Mochten wij jouw klacht uiteindelijk niet naar tevredenheid kunnen oplossen, kun je met je klacht terecht bij het NIVRE:


  Nederlands Instituut van Register Experts

  Boompjes 251
  3011 XZ Rotterdam
  secretariaat@nivre.nl