Ik heb een bedrijfsongeval gehad, wat nu?

In het kort
  • Laat de werkgever altijd weten dat je een bedrijfsongeval hebt gehad zodat hij direct de juiste stappen kan zetten
  • Vraag na of jouw werkgever een melding bij de arbeidsinspectie heeft gedaan, en
  • of er een ongevallenformulier is opgemaakt waar je een kopie van kunt krijgen
  • Stel de werkgever aansprakelijk voor jouw schade
  • De juristen van Wijs Letselschade helpen je hier graag bij
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Het aantal bedrijfsongevallen neemt volgens een onderzoek van de Inspectie SZW toe. In 2016 steeg het totale aantal bedrijfsongevallen met 14% ten opzichte van 2015. De meeste ongevallen vinden volgens de Inspectie SZW plaats in de bouw, industrie, handel en afvalbeheer. Maar wat moet je nou precies doen als je een ongeval op het werk hebt gehad? Wij leggen je hieronder uit wat je het beste kunt doen.

Laat de werkgever weten dat je een ongeval hebt gehad

Allereerst is het van belang dat jouw werkgever op de hoogte is van het bedrijfsongeval. Mocht het zo zijn dat jouw werkgever nog niet op de hoogte is van het bedrijfsongeval, meld dit dan alsnog direct. Hoe sneller de werkgever weet dat jij een ongeval hebt gehad, hoe beter. Dan kan de werkgever ook direct de juiste stappen zetten.

Vraag de werkgever of het ongeval bij de arbeidsinspectie is gemeld

In sommige gevallen is de werkgever verplicht om een bedrijfsongeval te melden bij de Arbeidsinspectie. Lees hier wanneer deze verplichting voor de werkgever bestaat. Vraag na of jouw werkgever een melding bij de arbeidsinspectie heeft gedaan en vraag hem om bij twijfel in ieder geval een melding te doen. Als het een meldingsplichtig ongeval betreft, dan zal de arbeidsinspectie onderzoek naar de toedracht van het ongeval doen.

Vraag na of er een ongevallenformulier is opgemaakt

De meeste werkgevers maken een ongevallenformulier op na een ongeval op het werk. Dit is een interne registratie van het ongeval. Dit formulier kan, indien je jouw werkgever aansprakelijk gaat stellen, van pas komen. Vraag dan ook na of jouw werkgever een ongevallenformulier heeft opgemaakt en zo ja, of daarvan een kopie verstrekt kan worden.

Stel de werkgever aansprakelijk

Je kan jouw werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die jij lijdt door het bedrijfsongeval. Indien de werkgever aansprakelijk is zal hij de schade die jij lijdt door het ongeval moeten vergoeden. Een werkgever is hier gelukkig vaak goed voor verzekerd. Dit betekent in de praktijk vaak dat de aansprakelijkstelling door de werkgever wordt doorgestuurd naar de aansprakelijke verzekeraar. Deze neemt vervolgens de behandeling van de schadeclaim over.

Hulp nodig?

Wijs heeft in haar praktijk veel cliënten die een bedrijfsongeval hebben gehad. Vaak is het letsel ernstig en komt er zeker in zo’n eerste periode ongelofelijk veel op ze af. Wijs helpt om alles in goede banen te leiden en bespreekt samen met jou welke stappen nodig zijn om ervoor te zorgen dat jij je volledig kan richten op jouw herstel. Meer informatie? Klik dan hier voor het contactformulier.