Bedrijfsongeval als uitzendkracht: uitzendbureau of bedrijf aansprakelijk

In het kort
  • Je kunt zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar je daadwerkelijk werkt aansprakelijk stellen voor schade die je als uitzendkracht tijdens de uitoefening van je werkzaamheden lijdt
  • Het uitzendbureau is aansprakelijk als de schade is ontstaan onder werktijd en er onvoldoende veiligheidsmaatregelen zijn getroffen of instructies zijn gegeven
  • Dezelfde regels gelden voor het bedrijf waar je als uitzendkracht daadwerkelijk werkzaam bent
  • Een letselschadejurist kan je helpen met het verhalen van jouw letselschade
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Als je als uitzendkracht tijdens je werk gewond raakt, is het de vraag bij wie je jouw kosten kan verhalen. Op grond van artikel 7: 658 BW is de werkgever veelal aansprakelijk als jou een bedrijfsongeval overkomt. Maar wat nu als je uitzendkracht bent, moet je dan het uitzendbureau of het bedrijf waar je te werk bent gesteld aansprakelijk stellen?

Gewond tijdens het werk als uitzendkracht: wat nu?

Als je als uitzendkracht gewond raakt tijdens het werk of dit nu in een fabriek, op kantoor of in een restaurant is, kan dit nare gevolgen hebben. Want wat als je in het ziekenhuis terecht komt, of als je salaris niet wordt doorbetaald? Bij wie kan je alle kosten die je maakt verhalen?

Uitzendbureau èn tewerkgestelde bedrijf aansprakelijk voor letselschade

Wij komen het regelmatig tegen dat cliënten als uitzendkracht gewond raken tijdens hun werk. Vaak weten zij dan niet waar ze voor hun schade terecht kunnen. Kunnen zij het bedrijf waar zij werken aansprakelijk stellen of het uitzendbureau? Gelukkig is het op grond van de wet en vaste rechtspraak mogelijk om zowel de formele werkgever (het uitzendbureau) als de materiële werkgever (het bedrijf waar je daadwerkelijk werkt) aansprakelijk te stellen voor de schade die jij als uitzendkracht tijdens de uitoefening van jouw werkzaamheden lijdt. Het uitzendbureau kan zich niet verschuilen achter het argument dat het geen invloed had op de veiligheid op de werkplek.

Wanneer is de materiële werkgever (het bedrijf waar je werkt) aansprakelijk?

Tussen de uitzendkracht en de materiële werkgever bestaat geen arbeidsovereenkomst. Toch kan ook de materiële werkgever aansprakelijk worden gesteld voor een bedrijfsongeval. Wanneer is de materiële werkgever dan aansprakelijk?

  • Er moet schade zijn geleden (denk bijvoorbeeld aan gemiste inkomsten)
  • De schade moet ontstaan zijn uit een ongeval in de uitoefening van de werkzaamheden
  • De materiële werkgever moet zijn zorgplicht hebben geschonden. Denk hierbij aan het onvoldoende treffen van veiligheidsmaatregelen of geven van instructies

Er rust vanuit de wet een zware last op de werkgever, ook op de materiële werkgever, om een veilige werkomgeving te creëren. De werkgever moet dan ook aantonen dat hij zijn zorgplicht niet heeft geschonden. Meestal slaagt de werkgever hier niet in.

Dezelfde regels gelden voor het uitzendbureau!

Deze regels gelden ook voor de formele werkgever (het uitzendbureau). Het uitzendbureau heeft ook een zorgplicht naar haar werknemer. Als de werknemer het uitzendbureau aanspreekt in verband met een bedrijfsongeval moet het uitzendbureau dus ook aantonen dat zij haar zorgplicht niet heeft geschonden. Het is dan niet van belang in hoeverre het uitzendbureau zeggenschap over haar werknemer heeft behouden.

Zowel het uitzendbureau als het bedrijf waar de werknemer daadwerkelijk werkt zijn dus hoofdelijk aansprakelijk. Dit betekent dat beide partijen door de werknemer kunnen worden aangesproken.

Wij van Wijs helpen jou met het verhalen van de schade

Ben jij een uitzendkracht en heb jij een bedrijfsongeval gehad? Wij kunnen jou helpen om je schade te verhalen. Meer info? Klik dan hier voor het contactformulier.