Overige ongevallen

Overige ongevallen

Voor de meeste ongevallen waarvoor iemand anders aansprakelijk is en waarbij je letsel hebt opgelopen, kan je letselschade claimen. Wel is het belangrijk dat de partij die het ongeval heeft veroorzaakt, een verzekering heeft voor aansprakelijkheid, zoals bijvooorbeeld een AVP (aansprakelijkheidsverzekering particulieren), een AVB (aansprakelijkheidsverzekering bedrijven) of een WAM-verzekering (deze verzekering is verplicht).

Hondenbeet of andere ongevallen met dieren
Als je wordt aangevallen door een dier, kan dit verstrekkende gevolgen hebben. De eigenaar van het dier is hiervoor (bijna) altijd aansprakelijk. Dit heet een zogenaamde risico-aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is gedekt onder de AVP verzekering van de eigenaar van het dier.

Aan wat voor soort ongevallen moet je zoal denken?

  • Je wordt gebeten of aangevallen door de hond van een ander.
  • Je wordt door een plotseling overstekende hond van je fiets af gereden.
  • Een paard bezorgt jou vanuit het niets een trap.
  • Een kat schrikt en krabt jou.

Als je bij een dergelijk ongeval bent betrokken, probeer dan zo snel mogelijk de naam en het adres van de eigenaar van het dier te noteren en te vragen waar hij/zij verzekerd is (AVP). Wijs stelt van hieruit de eigenaar van het dier aansprakelijk en zet het verdere letselschadetraject in gang.

Gebreken aan de weg
In sommige gevallen is de wegbeheerder aansprakelijk voor gebreken aan de weg.

Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan een extreem gat in de weg of een onduidelijke wegsituatie. Wel moet er sprake zijn van een gevaarlijk gebrek en zal het slachtoffer zelf moeten bewijzen dat hiervan sprake was en hij daardoor schade heeft geleden.

Of de wegbeheerder aansprakelijk is, hangt erg af van de omstandigheden van het geval. Als je advies wilt, over de vraag of jouw zaak kans van slagen heeft, neem dan vooral contact op met ons.

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

Sport- en spelsituaties
Als je bij de voetbal wordt getackeld of bij de hockey een hockeybal hard tegen jouw schenen aankrijgt, is het voor iedereen duidelijk dat dit nu eenmaal bij het spelletje hoort.

Maar wat als er een extreme overtreding wordt gemaakt, een overtreding die niets meer te maken heeft met de normale sportuitoefening? In zo’n situatie is de veroorzaker van het letsel veelal aansprakelijk voor het letsel dat jij oploopt.

Aan wat voor soort situaties moet je nog meer denken?

  • Er wordt een wedstrijd georganiseerd maar door een teveel aan deelnemers, loop jij als deelnemer letsel op. Als de organisatie een fout heeft gemaakt als gevolg waarvan een deelnemer letsel heeft opgelopen, is de organisatie veelal aansprakelijk.
  • Op een schoolplein loopt jouw kind letsel op, dat voorkomen had kunnen worden als er voldoende toezicht was geweest. In dat geval is de school veelal aansprakelijk.

Overige ongevallen in het dagelijkse leven
Uit onze praktijk weten we dat een ongeluk vaak echt in een klein hoekje zit. Maar als er sprake is van een fout van iemand anders of iemand anders heeft een gevaarlijke situatie gecreëerd, dan kan hij/zij hiervoor vaak aansprakelijk zijn.

Aan wat voor soort situaties moet je zoal denken?
Stel je voor:

  • je gaat boodschappen doen bij de supermarkt en je struikelt over een krat die het winkelpersoneel op een onverwachte plaats heeft laten staan

of

  • je bezoekt een tentoonstelling en een voorwerp, dat niet goed is vastgemaakt, komt bovenop je.

Heb jij dus letsel opgelopen door een fout van een ander, neem dan contact met ons op om je gratis te laten adviseren of jouw letselschade kan worden geclaimd.

Aan welke schade moet je denken?

Materiële schade
Dit is de schade aan je voertuig (als deze onverzekerd is), maar ook kunnen er bijvoorbeeld kledingstukken beschadigd zijn, sieraden, brillen en veel andere materiële zaken. Als er sprake is van aanzienlijke schade, schakelt Wijs een expert in.

Vervoerskosten
Uiteraard komen de kosten die je moet maken voor vervoer van en naar je behandelend artsen voor vergoeding in aanmerking. Maar wist je dat ook de vervoerskosten van naasten kunnen worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar?

Kosten voor huishoudelijke hulp of verzorging
Het kan voorkomen dat er na een ongeval nog niet direct betaalde, professionele hulp beschikbaar is. Wist je dat ook hulp van familieleden, vrienden en kennissen voor vergoeding in aanmerking komt? Bij het eerste bezoek maken wij hiervan direct een inventarisatie zodat ook deze hulp door de verzekeraar vergoed kan worden.

Medische kosten
Hierbij kun je denken aan kosten die niet door je ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Kosten bijvoorbeeld voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapeutische behandelingen die niet in jouw basispakket vallen maar ook het eigen risico dat je verschuldigd bent bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Wist je dat, als je na een ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen, er een vergoeding geldt van EUR 28,00 per dag voor mogelijke kosten die je maakt. Ook als je in een revalidatie centrum wordt opgenomen, geldt er een vaste vergoeding van EUR 14,00 per dag. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de Letselschaderaad. Kijk vooral eens voor meer kostenvergoedingen op hun site www.deletselschaderaad.nl of laat je informeren door Wijs.

Verlies aan arbeidsvermogen
Voor uitgebreide informatie over verlies aan arbeidsvermogen:

Overige kosten
Bij deze kosten kun je denken aan kosten die moeten worden gemaakt omdat je net die klus in huis niet zelf kan afmaken als gevolg van het letsel dat je hebt opgelopen. Maar ook alle andere kosten die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt en die je nu door het opgelopen letsel wel moet maken, komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld
Smartengeld of ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Dit is dus een vergoeding die je krijgt naast de overige kosten en schade, ook wel materiële schade genoemd. De hoogte van het smartengeld waar je recht op hebt is afhankelijk van diverse factoren. Waaronder de duur van je herstel, de blijvende klachten en beperkingen, de invloed op je werk, hobby’s en vrijetijdsbesteding.

De hoogte van het smartengeld kan erg variëren en goed advies is hierbij van groot belang. Wijs staat je graag bij om samen het best mogelijke resultaat behalen.

Buitengerechtelijke kosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor inschakeling van een belangenbehartiger. In ons recht is bepaald dat de kosten voor een professioneel belangenbehartiger vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij, voor zover deze redelijk zijn. Bij Wijs is de hulp die wij verlenen kosteloos voor u.

Verlies aan arbeidsvermogen

Loondienst
Als je in loondienst bent wordt je salaris tijdens je arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk doorbetaald. Het kan ook voorkomen dat het salaris niet volledig wordt doorbetaald of dat je overuren of onregelmatigheidstoeslagen niet worden doorbetaald. Ook deze schade verhalen wij voor jou bij de aansprakelijke verzekeraar.

Ondernemer met/zonder personeel
Als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) zit je vaak direct zonder inkomsten als je door een ongeval niet kunt werken. In dat geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een voorschot voor je geregeld wordt.

Als je een eigen bedrijf hebt met personeel, is het belangrijk dat je onderneming goed blijft doordraaien indien je afwezig bent. Zo snel mogelijk na het ongeval overlegt Wijs met jou en alle betrokken partijen wat voor oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vervangende krachten die ervoor kunnen zorgen dat je onderneming door kan blijven gaan.

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266