Smartengeld na een bedrijfsongeval

In het kort
 • Smartengeld is de vergoeding van pijn, verdriet en gederfde levensvreugde
 • De hoogte van het smartengeld is afhankelijk van o.a. de ernst van het letsel, impact op het leven, de leeftijd en het herstelverloop
 • Voor het bepalen van de hoogte van het smartengeld wordt daarnaast gekeken naar vergelijkbare gevallen waarin de rechter uitspraak heeft gedaan over smartengeld. Voorbeelden daarvan staan in de Smartengeldgids
 • Smartengeldbedragen in Nederland variëren van € 200,- tot € 350.000,-
 • Ieder geval is uniek en dus ook de hoogte van het smartengeld
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Als jou een ernstig ongeval op het werk is overkomen en de werkgever is aansprakelijk voor het bedrijfsongeval, heb je bijna altijd recht op smartengeld. Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade. Dit is een vergoeding voor alle pijn, leed en gederfde levensvreugde als gevolg van het letsel dat je bij een ongeval hebt opgelopen. Onze letselschadejuristen helpen jou graag bij het verhalen van die schade.

Wat is smartengeld?

Smartengeld is dus een schadevergoeding bij letselschade voor het verdriet en de pijn waarmee je wordt geconfronteerd na een bedrijfsongeval. Het is schade waar je geen bonnetje van kunt overleggen. Zoals hierboven aangegeven wordt dit ook wel immateriële schade genoemd.

Denk aan:

 • Depressie door lichamelijke beperkingen
 • Angst om auto te rijden
 • Gepest worden op school
 • Moeite met het vinden van een partner door verminking

Daar tegenover staat materiële schade. Onder materiële schade valt bijvoorbeeld kapotte kleding, kosten voor fysiotherapie en gederfde inkomsten. Kortom, alles wat in geld uit te drukken valt. 

Hoe bereken je smartengeld na een bedrijfsongeval?

Hoe doet men dat, het berekenen van smartengeld na een bedrijfsongeval? Allereerst wordt gekeken naar de omstandigheden van het geval. In de regel geldt dat hoe ernstiger het letsel en de impact daarvan is, hoe hoger het bedrag aan smartengeld. Er zijn verschillende factoren die hierbij meewegen. Zoals:

 • het soort letselschade
 • duur van het herstel
 • ernst van het letsel
 • kans op herstel
 • leeftijd 
 • hoeveelheid (geleden) pijn
 • Impact op iemands leven
 • zichtbare littekens

Ook wordt gekeken naar wat de rechter in voorgaande vergelijkbare zaken heeft gezegd over de hoogte van het smartengeld.

ANWB Smartengeldgids

Alle gerechtelijke uitspraken over smartengeld in Nederland worden in de ANWB Smartengeldgids gebundeld. Deze uitspraken worden mede gebruikt als uitgangspunt voor het berekenen van de hoogte van het smartengeld. De gids wordt geraadpleegd door rechters, letselschadejuristen, advocaten, aansprakelijkheidsverzekeraars en andere letselschade experts. In eerste instantie wordt naar jouw persoonlijke situatie gekeken, en die wordt vervolgens vergeleken met een gelijksoortige zaak uit de ANWB Smartengeldgids.

Hoeveel smartengeld kan ik krijgen?

In vergelijking met omringende landen en de Verenigde Staten, valt de hoogte van smartengeld na een bedrijfsongeval in Nederland een stuk lager uit. De smartengeldbedragen variëren in Nederland van € 200,- tot € 350.000,-. Je kunt de bedragen en het soort letsel grofweg verdelen in een aantal categorieën, van licht letsel naar ernstig letsel. 

Er is sprake van ‘licht letsel’ indien het letsel binnen 6 maanden zonder niet ontsierende littekens geneest en er geen complicerende factoren optreden. De bedragen bij licht letsel zijn als volgt:

 • Tot € 875: oppervlakkig en beperkt letsel met een herstelperiode van ongeveer 2 maanden. Denk aan schaafwonden en kneuzingen.
 • Van € 575 – € 1.725: letsel waarvoor een korte medische behandeling heeft plaatsgevonden met een herstelperiode van 2 tot 4 maanden. Denk onder meer aan een (lichte) hersenschudding of verzwikking/verstuiking.
 • Van € 1.150 – € 2.125: letsel met een wat langere herstelperiode van ongeveer 4 – 6 maanden met zicht op restloos herstel. Denk aan gevallen van korte ziekenhuisopname, ‘eenvoudige’ botbreuken en wanneer sprake is van een aantal weken tot enkele maanden arbeidsongeschiktheid.

We willen hierbij de kanttekening plaatsen dat ieder geval uniek is. De kans is dus aanwezig dat de hoogte van het smartengeld bij een bedrijfsongeval in jouw specifieke geval verschilt van de bedragen die je hierboven ziet!

Wijs staat voor je klaar

Omdat de berekening vrij ingewikkeld is om te maken, raden we je aan een letselschadejurist in te schakelen die je hierbij kan helpen. De juristen van Wijs zijn superspecialisten op het gebied van het berekenen van smartengeld na een bedrijfsongeval en zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat jij het bedrag ontvangt waar je recht op hebt. Wil je graag meer info ontvangen, of eerst even kennis maken? Neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 035-8878266 om direct gratis advies te krijgen van één van onze letselschadejuristen.