Ongeval tijdens bedrijfsuitje, is de werkgever aansprakelijk?

In het kort
 • Ongevallen tijdens bedrijfsuitjes kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever
 • Er zijn veel omstandigheden die meespelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid
 • Er moet een nauw verband bestaan tussen de activiteit en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden
 • Gelukkig is de werkgever meestal goed verzekerd 
 • Wijs Letselschade helpt jou om de werkgever aansprakelijk te stellen en de werkrelatie goed te houden
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Het kan tegenwoordig niet gek genoeg: samen met collega’s over een stormbaan, raften over een wildwaterbaan, ga zo maar door. Maar wat nou als je gewond raakt tijdens zo’n bedrijfsuitje of teambuildingsdag. Is de werkgever hiervoor aansprakelijk?

Aansprakelijkheid van werkgevers in het algemeen

Op grond van art 7:658 BW is de werkgever veelal aansprakelijk indien er sprake is van een bedrijfsongeval. De werkgever heeft een zorgplicht ten opzichte van zijn werknemers. Die zorgplicht reikt vrij ver en het is aan de werkgever om aan te tonen dat hij, indien er sprake is van een bedrijfsongeval, deze zorgplicht niet heeft geschonden. In geval van een ongeval onder werktijd zijn er twee artikelen op basis waarvan de werkgever aansprakelijk kan zijn: art. 7:658 BW en art. 7:611 BW.

Aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW: verband met de werkzaamheden wordt ruim uitgelegd.

De rechter heeft al meerdere malen aangegeven dat ongevallen tijdens door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteiten kunnen leiden tot aansprakelijkheid van de werkgever op grond van art. 7:658 BW. Tussen de activiteiten en de door de werknemer te verrichten werkzaamheden dient dan een voldoende nauw verband te bestaan. Volgens de rechter is dit een ruim begrip. De werkgever zal dus in veel gevallen aansprakelijk zijn voor een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Gelukkig is de werkgever hiervoor vaak goed verzekerd!

Omstandigheden die meespelen bij de beoordeling van aansprakelijkheid op grond van art. 7:658 BW:

 • Het ongeval hoeft niet op de feitelijke werkvloer plaats te vinden.
 • Heeft de werkgever zeggenschap gehad over de werkplek en heeft hij de mogelijkheid gehad om maatregelen te treffen met betrekking tot de uitoefening van de werkzaamheden?
 • Heeft de werkgever de mogelijkheid gehad om aanwijzingen te geven om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt? Dit betekent overigens niet dat de werkgever niet aansprakelijk is als hij de organisatie van zo’n dag heeft uitbesteed. Voorafgaand een zo’n dag kunnen namelijk ook aanwijzingen worden gegeven en afspraken worden gemaakt over de invulling van de dag.
 • Welke veiligheidsvoorzieningen zijn er getroffen?
 • Welke instructies zijn er gegeven?

Er zijn dus veel omstandigheden die mee kunnen spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de werkgever.

Ontvang kosteloos rechtshulp

Aansprakelijkheid op grond van art. 7:611 BW: is er een behoorlijke verzekering afgesloten?

 Op grond van artikel 7:611 BW kan de werkgever aansprakelijk zijn als hij zich niet als een goed werkgever gedraagt.

 • In geval van activiteiten buiten de werkzaamheden met een bijzonder risico, heeft de werkgever ook een zorgplicht. De werkgever moet in deze situaties dus voldoende doen om haar werknemers tegen veiligheidsrisico’s te beschermen.
 • Ook wordt van de werkgever voor dit soort activiteiten verwacht dat hij een behoorlijke verzekering afsluit.

Wat moet ik doen als ik gewond ben geraakt tijdens een bedrijfsuitje?

Zoals je ziet, is de vraag of de werkgever aansprakelijk is voor een ongeval tijdens een bedrijfsuitje, van verschillende omstandigheden afhankelijk. Zelf is het vaak best lastig om te weten welke weg je moet bewandelen als je gewond bent geraakt bij een bedrijfsuitje. Ook vraag je je misschien af of het een goed plan is om jouw werkgever aansprakelijk te stellen. Je hebt wel een werkrelatie met hem en die wil je graag goed houden. Wij van Wijs als specialisten op het gebied van letselschade kunnen jou helpen om dit in goede banen te leiden. Onze hulp is altijd kosteloos. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Vertel ons je verhaal