Bedrijfsongeval, wat nu? Tips voor de werkgever

In het kort
  • Na een bedrijfsongeval moeten er door de werkgever een aantal stappen worden gezet
  • Wijs heeft de stappen verwerkt in een Wijs wijzer voor bedrijfsongevallen
  • Als werkgever ben je bijna altijd aansprakelijk, ook als het ongeval de schuld is van de werknemer
  • Snel melden van het ongeval bij de verzekeraar is van groot belang voor zowel de werkgever als de werknemer
  • Medewerking en begrip is van essentieel belang voor het herstel van de werknemer, en is ook voor de werkgever belangrijk
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Als een werknemer een ongeval tijdens de werkzaamheden krijgt, is er sprake van een bedrijfsongeval. De werknemer kan hierbij letsel oplopen. Dit is voor zowel de werkgever als de werknemer een vervelende situatie. Maar wat doe je als werkgever als een van je werknemers een bedrijfsongeval heeft gehad?  In deze Wijs Wijzer leggen wij uit welke stappen door de werkgever na een bedrijfsongeval moeten worden gezet en waarom dit voor zowel de werknemer als de werkgever zo belangrijk is. Vragen? Stel ze gerust!

Download Bedrijfsongevallen Wijzer als PDF

Stappenplan na een bedrijfsongeval

Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Creëer rust

Een bedrijfsongeval is een heftige gebeurtenis. Door samen de juiste stappen te zetten, creëer jij als werkgever rust voor jouw werknemer in deze tijd waarin veel op hem of haar afkomt.

Volg het stappenplan

Als je als werkgever het stappenplan volgt en dit vastlegt voor je medewerkers, weet iedereen wat hem/haar te doen staat na een bedrijfsongeval. Ook juridisch gezien, zet je dan direct de juiste stappen.

Neem contact op met je tussenpersoon

Hoe sneller een bedrijfsongeval wordt gemeld bij de verzekeraar, hoe beter het voor iedereen is. Je tussenpersoon weet welke verzekeringen je hebt afgesloten en waar een melding moet plaatsvinden.

Laat de verzekeraar haar werk doen

De verzekeraar beoordeelt de aansprakelijkheid. Als blijkt dat je als bedrijf aansprakelijk bent, neemt de verzekeraar de regeling van de letselschade ter hand. Dan heb je er als werkgever geen omkijken meer naar en weet je dat de behandeling in de juiste handen is.

Richt je samen op het herstel

Richt je samen met jouw werknemer op het herstel en terugkeer op de werkplek. Laat het vaststellen van de aansprakelijkheid en de letselschade over aan de professionals!

Waarom en hoe?

Je bent als werkgever verantwoordelijk

Op grond van artikel 7:658 BW ben je als werkgever aansprakelijk voor ongevallen die gebeuren tijdens werktijd. Dit kan alleen anders zijn als je kunt bewijzen dat je aan jouw zorgplicht als werkgever hebt voldaan. Dit wordt door de rechter niet snel aangenomen. De zorgplicht gaat erg ver.

Ook als het ongeval de schuld is van mijn werknemer?

Ja. Al heb je als werkgever geen schuld aan het ongeval en vind je dat jouw werknemer niet goed heeft opgelet of zelf schuld heeft, dan nog ben je als werkgever aansprakelijk voor het ongeval. Hierop geldt alleen een uitzondering als er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid van de werknemer. Dit wordt door de rechter niet snel aangenomen.

Ook als het ongeval is gebeurd op de weg of ergens anders?

Ja. Op grond van artikel 7:611 BW wordt van jou als goed werkgever verwacht dat je een behoorlijke verzekering voor jouw werknemer afsluit als hij voor jou onderweg is. Is er geen goede verzekering die de letselschade dekt, dan ben jij als werkgever op grond van dit artikel hiervoor aansprakelijk. Dit is alleen anders bij woon-werkverkeer.

Ook als ik werk met ZZP-ers of uitzendkrachten?

Ja. Ook hiervoor ben je verantwoordelijk op grond van artikel 7:658 BW lid 4. Hetzelfde geldt onder omstandigheden overigens ook voor vrijwilligers.

Ook tijdens een bedrijfsuitje of teambuildingsdag?

Ja, onder bepaalde omstandigheden. Ook tijdens deze activiteiten kan je als werkgever aansprakelijk zijn voor letselschade die dan ontstaat.

Do’s en don’ts

Zet de juiste stappen

Een bedrijfsongeval heeft een grote impact zowel voor jouw werknemer als voor het bedrijf. Door het stappenplan te volgen creëer jij als werkgever een situatie waarin de werknemer zo goed mogelijk kan herstellen.

Sluit de goede verzekering(en) af

Sluit als bedrijf altijd minimaal een AVB-verzekering af. Ongevallen op de werkplek zijn vaak ernstig. Als er geen verzekering is, moet je als bedrijf zelf alle kosten en schade betalen. Dit kan heel hoog oplopen.
Check goed of je naast de AVB-verzekering nog andere verzekeringen nodig hebt. Wil je geen enkel risico lopen dat je niet voldoet aan jouw verzekeringsplicht als werkgever, kies dan voor een Goedwerkgeverschapsverzekering.

Stel je meewerkend op

Ga niet zelf iets proberen te regelen met jouw werknemer of met jouw werknemer de discussie aan. Dit kan tegen je worden gebruikt op het moment dat je het bedrijfsongeval wel gaat melden.

Schakel je tussenpersoon in

Schakel zo snel mogelijk met je verzekeringskantoor of assurantietussenpersoon. Hoe sneller een bedrijfsongeval wordt gemeld bij de verzekeraar, hoe beter het voor iedereen is. Het niet tijdig melden kan leiden tot verlies van polisdekking.

Werk aan de relatie

Zorg dat je de relatie met jouw werknemer goed houdt. Als iemand ernstig gewond raakt, komt er enorm veel op hem of haar af. Wij weten uit ervaring hoe helend het werkt als de werkgever direct de juiste paden bewandelt en medewerking en begrip toont.