Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen komen regelmatig voor. Je komt in het nieuws regelmatig verhalen tegen over een ongeval op de werkvloer waarbij de werknemer vervelend letsel oploopt. Maar wist je dat wanneer je tijdens werktijd betrokken raakt bij een ongeval, jouw werkgever hiervoor meestal aansprakelijk is? Wij leggen je graag uit hoe aansprakelijkheid van de werkgever in de wet is geregeld en wat je als werknemer zelf het beste na een bedrijfsongeval kunt doen.

Aansprakelijkheid van de werkgever in de wet geregeld

De aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen is geregeld in ons burgerlijk wetboek en wel in artikel 7:658 BW.

Hierin is het volgende bepaald:

“ De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

“De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

In de loop der jaren zijn er veel rechtszaken gevoerd over de werkgeversaansprakelijkheid. Gelukkig maar, want hierdoor moet de werkgever wel van zeer goede huize komen wil hij of zij niet aansprakelijk zijn voor een ongeval op de werkplek. In de meeste gevallen zal de werkgever de schade die jij door een ongeval oploopt dus moeten vergoeden.

Wat moet ik doen wanneer ik een bedrijfsongeval heb gehad?

 • Maak hiervan direct melding bij jouw leidinggevende of bij P&O;
 • Als je ernstige verwondingen hebt, zorg dat jouw werkgever hiervan melding doet bij de arbeidsinspectie;
 • Laat in ieder geval een ongevallenregistratie door jouw werkgever opstellen;
 • Neem hierna contact op met een letselschadejurist om het verdere traject richting jouw werkgever te begeleiden.

Wordt mijn werkgever niet boos als ik hem aansprakelijk stel?

Wij kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt over de reactie van jouw werkgever als hij aansprakelijk wordt gesteld voor een bedrijfsongeval. Soms zijn onze cliënten bang dat ze worden ontslagen of dat hun werkgever anders tegen ze zal doen.

Voordat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld, spreken wij dit goed met elkaar door. Ook nemen wij soms in overleg met onze cliënten, eerst telefonisch contact op met de werkgever voordat de werkgever officieel aansprakelijk wordt gesteld voor het bedrijfsongeval.

Bijna elke werkgever in Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-verzekering) afgesloten. Soms heeft een werkgever nog vele uitgebreidere verzekeringen voor jou afgesloten zoals bijvoorbeeld een WEGAS verzekering of, in het geval jij veel onderweg bent, een SVI (schadeverzekering inzittenden) of een SVO (schadeverzekering opzittenden). Een bedrijfsongeval wordt dus doorgaans direct gemeld op deze verzekeringen en afgehandeld door de verzekeringsmaatschappij. Een werkgever zal dus meestal niet raar opkijken als er letselschade door een bedrijfsongeval wordt geclaimd.

Wij van Wijs helpen je graag verder als je een bedrijfsongeval hebt gehad!

Wat kan Wijs voor je betekenen?

Wat kan Wijs voor jou betekenen:

 • Wijs neemt contact op met jouw werkgever;
 • Wijs stelt de werkgever in overleg met jou aansprakelijk;
 • Wijs geeft antwoord op al jouw vragen;
 • Wijs komt bij je langs;
 • Wijs biedt gegarandeerde kosteloze rechtshulp;
 • Wijs is superspecialist op het gebied van letselschade;
 • Wijs neemt alle papierwerk uit handen;
 • Wijs behaalt het beste resultaat.

Heb jij een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten? Neem contact op met een letselschadejurist van Wijs letselschade en wij helpen jou kosteloos verder.