Aansprakelijkheid bij bedrijfsongeval

In het kort
 • De aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen is geregeld in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek
 • Uit de rechtspraak blijkt dat de werkgever bijna altijd aansprakelijk is
 • Als je een bedrijfsongeval hebt gehad maak je hiervan direct melding bij je leidinggevende
 • Een letselschadejurist kan je helpen om jouw schade in kaart te brengen en te verhalen
 • Bij Wijs Letselschade zetten we de relatie tussen jou en de werkgever tijdens het letselschadetraject hoog op de agenda
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Bedrijfsongevallen komen vaak voor. Je komt in het nieuws regelmatig verhalen tegen over een ongeval op de werkvloer waarbij de werknemer vervelend letsel oploopt. Maar wist je dat wanneer je tijdens werktijd betrokken raakt bij een ongeval, jouw werkgever hiervoor meestal aansprakelijk is? Wij leggen je graag uit hoe aansprakelijkheid van de werkgever in de wet is geregeld en wat je als werknemer zelf het beste na een bedrijfsongeval kunt doen.

Aansprakelijkheid van de werkgever in de wet geregeld

De aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen is geregeld in ons burgerlijk wetboek en wel in artikel 7:658 BW. Hierin is het volgende bepaald:

Hierin is het volgende bepaald:

“De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.”

“De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in lid 1 genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.”

In de loop der jaren is er veel rechtspraak over bedrijfsongevallen en aansprakelijkheid van de werkgever gekomen. Uit deze uitspraken blijkt dat de werkgever in bijna alle gevallen aansprakelijk is als er een ongeval op de werkplek plaatsvindt. De werkgever zal dus in de meeste gevallen de schade die jij door een ongeval oploopt moeten vergoeden.

Wat moet ik doen wanneer ik een bedrijfsongeval heb gehad?

 • Maak hiervan direct melding bij jouw leidinggevende of bij P&O;
 • Als je ernstige verwondingen hebt, zorg dat jouw werkgever van het bedrijfsongeval melding doet bij de arbeidsinspectie;
 • Laat in ieder geval een ongevallenregistratie door jouw werkgever opstellen;
 • Neem hierna contact op met een letselschadejurist om het verdere traject richting jouw werkgever te begeleiden.

Wordt mijn werkgever niet boos als ik hem aansprakelijk stel?

Wij kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt over de reactie van jouw werkgever als hij aansprakelijk wordt gesteld voor een bedrijfsongeval. Voordat een werkgever aansprakelijk wordt gesteld na een bedrijfsongeval, spreken wij dit goed met elkaar door. Ook nemen wij waar nodig in overleg eerst telefonisch contact op met de werkgever voordat de werkgever officieel aansprakelijk wordt gesteld voor het bedrijfsongeval.

Wijs wijzer bedrijfsongevallen

Wij begrijpen hoe belangrijk het is dat de relatie met je werkgever goed blijft. Daarom zetten we de relatie tussen jou en je werkgever in het schadeproces altijd hoog op de agenda. Voordat we contact opnemen met de werkgever spreken wij dit altijd eerst goed samen met jou door. Ook heeft Wijs een Wijs wijzer bedrijfsongevallen gemaakt. Hierin wordt uitgelegd aan de werkgever welke stappen hij/zij moet doorlopen na een bedrijfsongeval en hoe het in Nederland juridisch geregeld is wanneer er een ongeval plaatsvindt op de werkplek.

De werkgever is meestal verzekerd

Bijna elke werkgever in Nederland heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB-verzekering) afgesloten. Vaak heeft een werkgever nog vele uitgebreidere verzekeringen voor jou afgesloten zoals bijvoorbeeld een WEGAS verzekering of, in het geval jij veel onderweg bent, een SVI (schadeverzekering inzittenden) of een SVO (schadeverzekering opzittenden). Het komt regelmatig voor dat een werkgever niet weet op welke verzekering hij een ongeval moet melden. Wij van Wijs helpen jou en jouw werkgever graag verder als je een bedrijfsongeval hebt gehad!

Wat kan Wijs voor je betekenen?

Wat kan Wijs voor jou betekenen:

 • Wijs neemt contact op met jouw werkgever;
 • Wijs stelt de werkgever in overleg met jou aansprakelijk;
 • Wijs geeft antwoord op al jouw vragen;
 • Wijs komt bij je langs;
 • Wijs biedt gegarandeerde kosteloze rechtshulp;
 • Wijs is superspecialist op het gebied van letselschade;
 • Wijs neemt alle papierwerk uit handen;
 • Wijs behaalt het beste resultaat.

Heb jij een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten? Neem contact op met een letselschadejurist van Wijs Letselschade en wij helpen jou kosteloos verder. Wil je liever direct één van onze juristen spreken? Dan kun je ons bereiken op 035-887 82 66. We helpen je graag verder!