Gevallen, is de gemeente aansprakelijk?

In het kort
 • De gemeente heeft een zorgplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen
 • Deze zorgplicht houd een onderhoudsplicht en een waarschuwingsplicht in
 • Zo moet de gemeente ervoor zorgen dat de weg en de stoep in goede staat zijn, en als er toch een gevaarlijke situatie is, hiervoor waarschuwen
 • Er moet met veel omstandigheden rekening worden gehouden bij het beantwoorden van de vraag of de gemeente tekort is geschoten
 • Relevant is bijvoorbeeld of de gemeente op de hoogte was van het gebrek 
 • Wijs biedt altijd kosteloos juridische hulp
 • Krijg een rechtmatige compensatie voor de opgelopen letselschade
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Er gebeuren dagelijks veel ongelukken op straat. Zo kunt u bijvoorbeeld struikelen over een stoeptegel die scheef ligt en daardoor botbreuken oplopen. Of u kunt van uw fiets vallen omdat er een gat in het wegdek zit en daarbij hoofdletsel oplopen. Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk de gemeente voor de door u geleden schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek

De gemeente heeft een zorgplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Deze verplichting is te vinden in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. De bepaling luidt: “De bezitter van een opstal die niet voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen, en daardoor gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van het ontstaan ervan zou hebben gekend.”

Zorgplicht gemeente of wegbeheerder

Deze zorgplicht omvat een onderhoudsplicht en een waarschuwingsplicht. Zo moet de gemeente ervoor zorgen dat de weg en de stoep in goede staat zijn. En als er toch sprake is van een gevaarlijke situatie, moet de gemeente hiervoor waarschuwen. Het is natuurlijk niet zo dat je ervan mag uitgaan dat alle wegen en voetpaden altijd perfect zijn. Op de gemeente rust geen garantieverplichting. Er wordt van de weggebruiker of voetganger wel een zekere mate van oplettendheid verwacht.

Ontvang kosteloos juridisch advies

Omstandigheden zijn belangrijk

Er moet met veel omstandigheden rekening worden gehouden bij het beoordelen van de vraag of de gemeente tekort is geschoten in zijn zorgplicht. Er wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Enkele relevante omstandigheden zijn:

 • De mate van oneffenheid van het wegdek of de stoep
 • Of de gemeente op de hoogte is van het gebrek
 • Of de gemeente de tijd heeft gehad om het gebrek te herstellen
 • Of de gemeente heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat door het gebrek ontstaat

Als u bijvoorbeeld over een losse stoeptegel bent gevallen en daarbij letsel hebt opgelopen, wordt er gekeken naar al deze omstandigheden. Met name het hoogteverschil van de tegels en de vraag of de gemeente de tijd heeft gehad heeft om het gebrek te herstellen zijn van belang. Wanneer het hoogteverschil meer dan 3 centimeter is en de gemeente de tijd heeft gehad om dit te herstellen, zal over het algemeen aangenomen worden dat de gemeente tekort is geschoten in zijn zorgplicht. We kunnen dan de gemeente aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade.

Wilt u meer informatie over het aansprakelijk stellen van de gemeente, of bent u van mening dat de door u geleden schade op de gemeente verhaald kan worden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Vertel ons je verhaal