Hoe verloopt het traject?

De vier fases van het letselschadetraject

Als je door een ongeval in een letselschadetraject terecht komt, zie je soms door de bomen het bos niet meer. Ook word je vaak onzeker van alle goedbedoelde adviezen. Want de buurman zegt dat je niet zomaar ergens je handtekening onder moet zetten, de collega waarschuwt je voor die foute verzekeraar en een ander vraagt zich voor jou af waarom het allemaal zo lang moet duren.

Iedereen wil je graag helpen, maar jij weet het ook niet en je moet maar vertrouwen op de door jou ingeschakelde deskundigen. En al die vragen en adviezen kunnen je soms aardig aan het wankelen brengen. Met de Wijs Wijzer hebben wij geprobeerd het traject na een letselschade voor jou overzichtelijker te maken. Want in dit traject, zijn verschillende fases te ontdekken. En iedere fase is weer anders. Wat je in deze fases kan verwachten, wat jij kan doen en wat Wijs voor jou doet, hierop geeft de WijsWijzer antwoord. Wij hopen dat wij je hiermee kunnen helpen om rust te creëren in deze toch al zo onzekere periode. Vragen? Stel ze gerust!

Fase 1

Aansprakelijkheid

Wijs stelt de verzekeraar van de tegenpartij, nadat wij informatie over wat er precies is gebeurd hebben verzameld, namens jou aansprakelijk.
De verzekeraar vraagt informatie op bij de verzekerde partij. Soms schakelt de verzekeraar, bijvoorbeeld bij bedrijfsongevallen, een bureau in om te onderzoeken wat er is gebeurd. Omdat dit soms (te) lang duurt, vragen wij regelmatig bij de verzekeraar naar de stand van zaken en voeren wij de druk, daar waar nodig, op.

Wijs komt in deze periode bij jou op bezoek om je situatie goed in kaart te brengen. We maken daarvan een uitgebreid verslag. Dat gaat eerst naar jou.
Als de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, sturen wij hen dit verslag ook toe. Ze zijn dan meteen goed op de hoogte. Omdat je zeker in het begin best veel kosten maakt, zorgen wij er voor dat de verzekeraar een voorschot aan jou betaalt.

Fase 2

Werk aan herstel & financiële rust

We gaan samen met jou bekijken wat wij kunnen doen om jouw herstelproces zo soepel mogelijk te laten verlopen. Misschien heb je extra hulp in de huishouding nodig of hulp in de tuin, of zijn er aanpassingen nodig. Of misschien heb je extra hulp nodig om weer te kunnen gaan werken. Wij helpen je om hierin de juiste weg te bewandelen. We verzamelen met jou alle gegevens die nodig zijn om je schade te kunnen berekenen. Wij vragen aan jou om alle kosten bij te houden; dat kan in het Wijs-notitieboek.

We hebben regelmatig contact. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je ergens mee zit of vragen hebt. Of dat nu telefonisch, per e-mail of per app is of je het juist fijn vindt dat we weer bij je langs komen, wij vinden het belangrijk dat alles voor jou zo soepel mogelijk verloopt.

We houden jouw schade bij in een schadeoverzicht en we zorgen ervoor dat de verzekeraar voorschotten betaalt. We zorgen ervoor dat jij geen financiële stress hebt.

Wij vragen onze medisch adviseur om advies uit te brengen over jouw situatie. Daarvoor vraagt hij – na jouw toestemming – medische gegevens op bij je artsen en/of therapeuten. Medische gegevens zijn geheim. Je ontvangt deze gegevens en de medische adviezen daarom altijd eerst zelf, Pas na jouw akkoord, sturen wij ze naar de medisch adviseur van de verzekeraar.

Fase 3

Stabiele situatie

Als je volledig bent hersteld, of als de situatie stabiel is en er geen verbetering of verslechtering van je situatie meer wordt verwacht, spreken we van een medische eindsituatie. Je staat dan niet meer onder medische behandeling.

Onze medisch adviseur verzamelt alle nog niet eerder opgevraagde medische gegevens en stelt een eindadvies op. Dit wordt eerst aan jou gestuurd en met jou besproken en– na jouw akkoord – aan de medisch adviseur van de verzekeraar verstuurd.

Soms is het nodig dat je in deze fase nog een medisch onderzoek (een zg. ‘expertise’) ondergaat bij een onafhankelijke arts. Dit gebeurt bijvoorbeeld om blijvende klachten en beperkingen in kaart te brengen en om toekomstrisico’s te beoordelen.

Fase 4

Afrondingsfase

Wij gaan samen met jou alle schade, inclusief eventuele schade in de toekomst (bijv. een lager inkomen) goed doorspreken en berekenen. Soms is de toekomstschade zo omvangrijk, dat wij voor de exacte berekening hiervan een speciaal rekenbureau inschakelen. Nadat alle schadeposten goed op een rij zijn gezet, gaan wij met de verzekeraar praten. Het komt regelmatig voor dat de verzekeraar andere ideeën heeft over de invulling van de schadeposten. Wij gaan uiteraard tot het uiterste om een voor jou zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. Hierna overleggen we wederom uitgebreid met jou en besluit jij of je jouw letselzaak wilt afwikkelen. Wij adviseren jou hierin natuurlijk zo goed mogelijk!

Soms is definitief afwikkelen van de schade nog niet mogelijk, omdat je situatie in de toekomst nog kan verslechteren. Samen bekijken we wat voor jou de beste oplossing is.

Als wij het samen eens zijn over het behaalde resultaat, kan het zijn dat je nog een vaststellingsovereenkomst van de verzekeraar moet ondertekenen. Je tekent er dan voor dat je in de toekomst niet meer op de zaak terug kunt komen.
In een vaststellingsovereenkomst kan ook een voorbehoud staan, zodat je er in een specifieke situatie toch nog op terug mag komen.

De verzekeraar maakt het nog te betalen schadebedrag (de totale schade met aftrek van al betaalde voorschotten) rechtstreeks aan jou over. Over de schadevergoeding hoef je geen inkomstenbelasting te betalen.

Zoals afgesproken, krijg jij van ons geen rekening. De kosten die wij maken, brengen we direct in rekening bij de verzekeraar.