Mark Bouwmeister

Oplossingen

Er zijn ongeacht de ernst van een ongeval altijd grote en kleine problemen die opgelost moeten worden. Dan is het belangrijk om iemand te hebben die door het woud van medische en juridische regels het juiste pad weet te vinden. Dit pad is altijd maatwerk en afhankelijk van tal van factoren. Om zoveel mogelijk energie te richten op het herstel, is wat mij betreft het gezamenlijke doel.

Juist het feit dat iedereen uniek is, geeft mij de overtuiging dat ook elk letseltraject een persoonlijke begeleiding vereist. In de constant veranderende samenleving vraagt dit om een flexibele en moderne communicatie, maar vooral ook de juiste verbinding. Niet alleen tussen mij en mijn cliënt, maar ook met de betrokken verzekeringsmaatschappij. We hebben immers met deze partij te maken gedurende het hele traject.

Ik ben mijn carrière begonnen in de binnen- en buitendienst van diverse verzekeringsmaatschappijen. Uiteindelijk merkte ik in 2004 dat mijn hart en passie veel meer ligt in de belangenbehartiging, zodat ik de overstap heb gemaakt. Hiervan heb ik nooit spijt gehad.

Om het contact te behouden met collega’s heb ik in 2013 de keuze gemaakt om als franchisenemer te blijven werken bij een landelijk werkend letselschadebureau. Binnen Wijs Letselschade is verbinding tussen collega’s en de cliënten een vereiste maar ook een vanzelfsprekendheid. Dit is ook de reden dat ik mij hier volledig thuis voel.

Open en eerlijk

Doordat ik aan beide kanten ruime ervaring heb opgedaan, kan ik uitleg geven over de medische en juridische gang van zaken waar we nu eenmaal in elk traject mee te maken krijgen. Alleen dat al kan een stuk rust geven. Mijn overtuiging is dat je met een open en eerlijke communicatie het beste resultaat bereikt. In de afgelopen jaren heb ik gemerkt dat dit niet altijd het volledige gelijk of het hoogste bedrag aan schadevergoeding is. Heel vaak komt het neer op : Kan het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan.