Wijs Wijzer

Wijs Wijzer

De vier fases van
het letselschadetraject

Een letselschadetraject bij Wijs bestaat globaal uit vier fases. In deze flyer staan ze op een rijtje, zodat je weet wat je kunt verwachten. Vragen? Stel ze gerust!

Fase 1
Aansprakelijkheid

Wijs stelt de verzekeraar van de tegenpartij namens jou aansprakelijk.

De verzekeraar vraagt informatie op bij de verzekerde partij over wat er is gebeurd. Soms schakelt de verzekeraar een bureau in om dit te onderzoeken en/of wordt informatie opgevraagd bij de politie. Omdat dit soms (te) lang duurt, vragen wij regelmatig bij de verzekeraar naar de stand van zaken en voeren wij de druk, daar waar nodig, op.

Wijs komt in deze periode bij jou op bezoek om je situatie goed in kaart te brengen. We maken daarvan een uitgebreid verslag. Dat gaat eerst naar jou.

Als de verzekeraar van de tegenpartij de aansprakelijkheid erkent, sturen wij hen dit verslag ook toe. Ze zijn dan meteen goed op de hoogte. Ook vragen we de verzekeraar een voorschot op de inmiddels door jou gemaakte kosten.

Fase 2
Werk aan herstel & financiële rust

We volgen samen met jou je herstel en kijken wat nodig is om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Misschien heb je extra hulp in de huishouding nodig of hulp in de tuin, of zijn er aanpassingen nodig. Of misschien heb je extra hulp nodig om weer te kunnen gaan werken. Wij helpen je om hierin de juiste weg te bewandelen.

We verzamelen met jou alle gegevens die nodig zijn om je schade te kunnen berekenen. Het is belangrijk dat je alle kosten bijhoudt; dat kan in het Wijs-notitieboek.

We hebben regelmatig contact, meestal telefonisch Je kunt altijd contact met ons opnemen als je ergens mee zit of vragen hebt. Soms komen we opnieuw bij je langs.

We houden jouw schade bij in een schadeoverzicht en we zorgen ervoor dat de verzekeraar voorschotten verstrekt.
We zorgen ervoor dat jij geen financiële stress hebt.

Wij vragen onze medisch adviseur om advies uit te brengen over jouw situatie. Daarvoor vraagt hij – na jouw toestemming – medische gegevens op bij je artsen en/of therapeuten. Medische gegevens zijn geheim. Je ontvangt deze gegevens en de medische adviezen daarom altijd eerst zelf, Pas na jouw akkoord, sturen wij ze naar de medisch adviseur van de verzekeraar.

Fase 3
Stabiele situatie

Als je volledig bent hersteld, of als de situatie stabiel is en er geen verbetering of verslechtering van je situatie meer wordt verwacht, spreken we van een medische eindsituatie. Je staat dan niet meer onder medische behandeling.

Onze medisch adviseur verzamelt alle nog niet eerder opgevraagde medische gegevens en stelt een eindadvies op. Dit wordt eerst aan jou gestuurd en – na jouw akkoord – aan de medisch adviseur van de verzekeraar.

Soms is het nodig dat je in deze fase nog een medisch onderzoek (een zg. ‘expertise’) ondergaat bij een onafhankelijke arts. Dit gebeurt bijvoorbeeld om blijvende klachten en beperkingen in kaart te brengen en om toekomstrisico’s te beoordelen.

Fase 4
Afrondingsfase

Wij berekenen in overleg met jou je totale schade, inclusief eventuele schade in de toekomst (bijv. een lager inkomen). Hierover gaan we in onderhandeling met de verzekeraar. Wij gaan tot het uiterste om een voor jou zo gunstig mogelijk resultaat te behalen. We houden in de onderhandeling rekening met de adviezen van onze medisch adviseur.

Soms is definitief afwikkelen van de schade nog niet mogelijk, omdat je situatie in de toekomst nog kan verslechteren. Samen bekijken we wat voor jou de beste oplossing is.

Als wij het samen eens zijn over het behaalde resultaat, kan het zijn dat je nog een vaststellingsovereenkomst van de verzekeraar moet ondertekenen. Je tekent er dan voor dat je in de toekomst niet meer op de zaak terug kunt komen.
In een vaststellingsovereenkomst kan ook een voorbehoud staan, zodat je er in een specifieke situatie toch nog op terug mag komen.

De verzekeraar maakt het nog te betalen schadebedrag (de totale schade met aftrek van al betaalde voorschotten) rechtstreeks aan jou over. Over de schadevergoeding hoef je geen inkomstenbelasting te betalen.

Zoals afgesproken, krijg jij van ons geen rekening. De kosten die wij maken, brengen we direct in rekening bij de verzekeraar.

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266