Een ongeval tijdens je stage, wordt je schade vergoed?

09 sep Een ongeval tijdens je stage, wordt je schade vergoed?

Stagelopen. Het is tijdens veel studies een noodzakelijk onderdeel om uiteindelijk je diploma te behalen. Of je nu in de zorg of bouw stage loopt, of voornamelijk kantoorwerk verricht, een ongeluk zit in een klein hoekje. Het is al vervelend genoeg wanneer je letsel oploopt tijdens je stage. Maar wat nu als je hierdoor kosten maakt? Wie gaat deze kosten  vergoeden? 

Gewond tijdens je stage, wie is aansprakelijk?

 In artikel 7:658 BW is geregeld dat de werkgever meestal aansprakelijk is wanneer jou een bedrijfsongeval overkomt. Hetzelfde geldt voor het leerbedrijf waarbij jij stage loopt. Het leerbedrijf is aansprakelijk voor een ongeval tijdens de stage wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Er is schade geleden (bijvoorbeeld medische kosten).
  • De schade is ontstaan als gevolg van een ongeval in de uitoefening van de (stage)werkzaamheden.
  • Het leerbedrijf moet zijn zorgplicht hebben geschonden (bijvoorbeeld het onvoldoende treffen van veiligheidsmaatregelen of het geven van instructies).

Stageovereenkomst

 Vanwege het risico aansprakelijk te worden gesteld, zijn er in het verleden veel bedrijven geweest die zijn gestopt met het aanbieden van stageplaatsen. Om deze reden komt het voor dat scholen die aansprakelijkheid overnemen via een stageovereenkomst. Het is in dit geval dus ook mogelijk de onderwijsinstelling aansprakelijk te stellen.

Wij van Wijs helpen jou met het verhalen van de schade

 Heb jij een ongeval gehad tijdens je stage en hierbij letsel opgelopen? Wij kunnen jou helpen om je schade te verhalen!