Letselschade Hilversum

Letselschade Hilversum


het verschil tussen
er alleen voor staan
en het samen doen

Na een ongeval gebeuren er zoveel dingen dat we vaak eerst bezig zijn met ‘overleven’. Pas na deze periode wordt de impact van het letsel helder. Wat er dan op ons afkomt is vaak veel en onoverzichtelijk. Met kosteloze hulp van een letselschadejurist van Wijs staan Wij Samen sterk.

Wat kan Wijs Letselschade voor je betekenen?
Wijs is superspecialist op het gebied van letselschade. Vaak denkt men dat letselschade gaat over kosten zoals huishoudelijke hulp of vervoerskosten, of om smartengeld. En natuurlijk is dit ook deels waar. Maar achter letselschade gaat eigenlijk een andere vraag schuil: wat is de financiële impact van de schade op jouw leven en wat is er voor nodig om hierin het optimale resultaat te halen?

  • Wijs biedt gegarandeerde kosteloze rechtshulp;
  • Wijs komt bij je langs (omgeving Hilversum);
  • Wijs regelt voorschotbetalingen;
  • Wijs neemt alle papierwerk uit handen;
  • Wijs behaalt het maximale resultaat.

Kortom als je letselschade hebt opgelopen neem dan contact op met Wijs Letselschade juristen. Wij informeren je helder en duidelijk wat we voor je kunnen betekenen.

Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266 en kom direct in contact met een jurist.

Fields marked with an * are required
Hallo, ik ben Inkie Stoop, letselschadejurist en NIVRE-re. Ik heb ruim 20 jaar ervaring op het gebied van letselschade. Met mij als belangenbehartiger sta je er nooit alleen voor in je letselzaak. Ik kom persoonlijk bij je thuis voor een intake en sta bij vragen altijd voor je klaar.

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

Hoe verloopt het verder?

Contact werkgever/verzekeraar
Als eerste moet je werkgever aansprakelijk worden gesteld. Dit kan door je werkgever schriftelijk op de hoogte te stellen wat er is gebeurd, dat je hierbij letsel hebt opgelopen en dat je de schade die hieruit voortvloeit vergoed zou willen zien. Mocht je het zelf lastig vinden om je werkgever aansprakelijk te stellen dan kan Wijs dit jou uit handen nemen. De werkgever zal je schade veelal melden aan zijn verzekeraar, waarna de verdere contacten zullen plaatsvinden met de verzekeringsmaatschappij. Al tijdens het eerste gesprek zal een inventarisatie worden gemaakt van de directe kosten en zal bij de verzekeraar om een eerste voorschot worden verzocht.

Medisch
Nadat de verzekeraar de aansprakelijkheid heeft erkend moet jouw zaak goed worden opgebouwd. Daarvoor zal door onze medisch adviseur, na jouw schriftelijke toestemming, medische gegevens worden opgevraagd bij de behandelend artsen. Wijs werkt met een vaste medisch adviseur. Door het opvragen van medische informatie en het geven van advies, kan je letselschade en herstel ook goed gevolgd worden vanuit de medische hoek.

Verdere inventarisatie en volgen herstel
Gedurende je herstel houden wij steeds contact met elkaar. Ook als je vragen hebt, kun je altijd bij ons terecht. Tijdens dit proces onderhouden wij de contacten met de verzekeraar. Wij houden alle gemaakte kosten en overige schadeposten bij in een duidelijk overzicht. Zo kunnen wij met elkaar zien of er behoefte is aan een nieuw voorschot. Als het letsel ernstig is, dan is het gebruikelijk dat de verzekeringsmaatschappij ook bij jou op bezoek komt. Sommige cliënten vinden dit best spannend. Het helpt als cliënten weten dat wij de bespreking samen voorbereiden, dat we je informeren over wat je kunt verwachten en dat wij altijd naast je staan tijdens de bespreking.

Afwikkeling van jouw letselzaak

Een afwikkeling van jouw letselzaak vindt alleen plaats als je hieraan toe bent. In het geval dat je volledig bent hersteld, is dit doorgaans geen punt van discussie en kan een afwikkeling vrij snel plaatsvinden.

Wat bij ernstig letsel
Maar het komt helaas ook meer dan regelmatig voor dat een cliënt niet helemaal hersteld van het opgelopen letsel. Een moment om dan te gaan toewerken naar een afwikkeling van jouw letselzaak is als er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie. Je herstel is op een punt gekomen dat er geen verbetering maar ook geen verslechtering te verwachten valt. De situatie is dan als het ware stabiel te noemen. Meestal zal een medisch onafhankelijk onderzoek bij een specialist duidelijkheid moeten geven over de blijvende klachten en beperkingen.

Een zorgvuldige analyse
Ook zal Wijs dan samen met jou en eventuele andere door ons in te schakelen deskundigen, gaan onderzoeken wat het blijvende letsel voor gevolgen heeft voor jouw toekomst. Zal je nog wel volledig kunnen werken? Wat heeft dit voor financiële gevolgen? Of wellicht kun je je huishouding niet meer volledig doen en heb je hiervoor hulp nodig. Of wat te denken van alle klussen die je voor het ongeval in je huis deed en nu niet meer gaan? Wijs bespreekt alles zorgvuldig met je, zodat er niets over het hoofd kan worden gezien.

Tegen de tijd dat een afwikkeling van je letselzaak in zicht komt, zal Wijs je uitgebreid informeren over wat hier bij komt kijken en hoe we samen de toekomstschade kunnen berekenen. Het is belangrijk om te weten dat er uiteraard geen afwikkeling van je letselzaak plaatsvindt zonder je eigen toestemming, na uitgebreid overleg. Jij bent uiteindelijk de enige die kan beslissen over je eigen toekomst!

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

Aan welke schade moet je denken?

Materiële schade
Dit is de schade aan je voertuig (als deze onverzekerd is), maar ook kunnen er bijvoorbeeld kledingstukken beschadigd zijn, sieraden, brillen en veel andere materiële zaken. Als er sprake is van aanzienlijke schade, schakelt Wijs een expert in.

Vervoerskosten
Uiteraard komen de kosten die je moet maken voor vervoer van en naar je behandelend artsen voor vergoeding in aanmerking. Maar wist je dat ook de vervoerskosten van naasten kunnen worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar?

Kosten voor huishoudelijke hulp of verzorging
Het kan voorkomen dat er na een ongeval nog niet direct betaalde, professionele hulp beschikbaar is. Wist je dat ook hulp van familieleden, vrienden en kennissen voor vergoeding in aanmerking komt? Bij het eerste bezoek maken wij hiervan direct een inventarisatie zodat ook deze hulp door de verzekeraar vergoed kan worden.

Medische kosten
Hierbij kun je denken aan kosten die niet door je ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Kosten bijvoorbeeld voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapeutische behandelingen die niet in jouw basispakket vallen maar ook het eigen risico dat je verschuldigd bent bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Wist je dat, als je na een ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen, er een vergoeding geldt van EUR 28,00 per dag voor mogelijke kosten die je maakt. Ook als je in een revalidatie centrum wordt opgenomen, geldt er een vaste vergoeding van EUR 14,00 per dag. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de Letselschaderaad. Kijk vooral eens voor meer kostenvergoedingen op hun site www.deletselschaderaad.nl of laat je informeren door Wijs.

Verlies aan arbeidsvermogen
Voor uitgebreide informatie over verlies aan arbeidsvermogen:

Overige kosten
Bij deze kosten kun je denken aan kosten die moeten worden gemaakt omdat je net die klus in huis niet zelf kan afmaken als gevolg van het letsel dat je hebt opgelopen. Maar ook alle andere kosten die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt en die je nu door het opgelopen letsel wel moet maken, komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld
Smartengeld of ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Dit is dus een vergoeding die je krijgt naast de overige kosten en schade, ook wel materiële schade genoemd. De hoogte van het smartengeld waar je recht op hebt is afhankelijk van diverse factoren. Waaronder de duur van je herstel, de blijvende klachten en beperkingen, de invloed op je werk, hobby’s en vrijetijdsbesteding.

De hoogte van het smartengeld kan erg variëren en goed advies is hierbij van groot belang. Wijs staat je graag bij om samen het best mogelijke resultaat behalen.

Buitengerechtelijke kosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor inschakeling van een belangenbehartiger. In ons recht is bepaald dat de kosten voor een professioneel belangenbehartiger vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij, voor zover deze redelijk zijn. Bij Wijs is de hulp die wij verlenen kosteloos voor u.

Verlies aan arbeidsvermogen

Loondienst
Als je in loondienst bent wordt je salaris tijdens je arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk doorbetaald. Het kan ook voorkomen dat het salaris niet volledig wordt doorbetaald of dat je overuren of onregelmatigheidstoeslagen niet worden doorbetaald. Ook deze schade verhalen wij voor jou bij de aansprakelijke verzekeraar.

Ondernemer met/zonder personeel
Als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) zit je vaak direct zonder inkomsten als je door een ongeval niet kunt werken. In dat geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een voorschot voor je geregeld wordt.

Als je een eigen bedrijf hebt met personeel, is het belangrijk dat je onderneming goed blijft doordraaien indien je afwezig bent. Zo snel mogelijk na het ongeval overlegt Wijs met jou en alle betrokken partijen wat voor oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vervangende krachten die ervoor kunnen zorgen dat je onderneming door kan blijven gaan.