Wijs Letselschade Juristen

Letselschade jurist


het verschil tussen
er alleen voor staan
en het samen doen

Na een ongeval gebeuren er zoveel dingen dat we vaak eerst bezig zijn met ‘overleven’. Pas na deze periode wordt de impact van het letsel helder. Wat er dan op ons afkomt is vaak veel en onoverzichtelijk. Met kosteloze hulp van een letselschadejurist van Wijs staan Wij Samen sterk.

Wat kan Wijs Letselschade voor je betekenen?
Wijs is superspecialist op het gebied van letselschade. Vaak denkt men dat letselschade gaat over kosten zoals huishoudelijke hulp of vervoerskosten, of om smartengeld. En natuurlijk is dit ook deels waar. Maar achter letselschade gaat eigenlijk een andere vraag schuil: wat is de financiële impact van de schade op jouw leven en wat is er voor nodig om hierin het optimale resultaat te halen?

 • Wijs biedt gegarandeerde kosteloze rechtshulp;
 • Wijs komt bij je langs;
 • Wijs regelt voorschotbetalingen;
 • Wijs neemt alle papierwerk uit handen;
 • Wijs behaalt het maximale resultaat.

Kortom als je letselschade hebt opgelopen neem dan contact op met Wijs Letselschade juristen. Wij informeren je helder en duidelijk wat we voor je kunnen betekenen.

Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266 en kom direct in contact met een jurist.

Fields marked with an * are required
Hallo, ik ben Inkie Stoop, letselschadejurist en NIVRE-re. Ik heb ruim 20 jaar ervaring op het gebied van letselschade. Met mij als belangenbehartiger sta je er nooit alleen voor in je letselzaak. Ik kom persoonlijk bij je thuis voor een intake en sta bij vragen altijd voor je klaar.

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

 

Waarom een letselschadejurist?

Bij een letselschade, of dit nu een bedrijfsongeval of een verkeersongeval is, is het recht de basis van alles.  Het recht is de wet en de uitspraken van de rechterlijke macht. Wist je dat op het gebied van de letselschade elke week weer nieuwe uitspraken worden gedaan door de rechter? Als er dan ook discussies ontstaan met de verzekeraar zal in het recht dan ook het antwoord liggen om het gelijk aan onze kant te krijgen.

Bij Wijs vinden wij dan ook dat elke jurist het recht en alle juridische ontwikkelingen op letselschadevlak moet kunnen dromen. Want als de basis niet goed is, dan kan, zo vinden wij, iemand ook jouw belangen niet goed behartigen. Zo hebben wij bij Wijs elke week op maandag juristenoverleg. Hierin bespreken wij alle ontwikkelingen en uitspraken van de afgelopen week.

Wij werken er overigens hard aan dat jij als slachtoffer zo weinig mogelijk merkt dat wij keien zijn op juridisch gebied, want al die juridische termen en taal kunnen soms best ingewikkeld overkomen. Bij Wijs vinden we het belangrijk dat jij steeds het gevoel hebt dat je een belangenbehartiger hebt die jou begrijpt maar die jij ook begrijpt. Jouw herstel staat voorop en wij willen er zijn om je hierbij te helpen.

Kortom van de letselschadejuristen van Wijs mag je het volgende verwachten:

 • Juridische keien
 • (Meestal) geen moeilijke woorden
 • Wijs en soms een beetje eigenwijs
 • Vertrouwen staat voorop
 • Gaan door het vuur
 • Zacht als het kan, hard als het moet
 • Snel en praktisch.

Meer weten over onze letselschadejuristen?

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

Afwikkeling van jouw letselzaak

Een afwikkeling van jouw letselzaak vindt alleen plaats als je hieraan toe bent. In het geval dat je volledig bent hersteld, is dit doorgaans geen punt van discussie en kan een afwikkeling vrij snel plaatsvinden.

Wat bij ernstig letsel
Maar het komt helaas ook meer dan regelmatig voor dat een cliënt niet helemaal hersteld van het opgelopen letsel. Een moment om dan te gaan toewerken naar een afwikkeling van jouw letselzaak is als er sprake is van een zogenaamde medische eindsituatie. Je herstel is op een punt gekomen dat er geen verbetering maar ook geen verslechtering te verwachten valt. De situatie is dan als het ware stabiel te noemen. Meestal zal een medisch onafhankelijk onderzoek bij een specialist duidelijkheid moeten geven over de blijvende klachten en beperkingen.

Een zorgvuldige analyse
Ook zal Wijs dan samen met jou en eventuele andere door ons in te schakelen deskundigen, gaan onderzoeken wat het blijvende letsel voor gevolgen heeft voor jouw toekomst. Zal je nog wel volledig kunnen werken? Wat heeft dit voor financiële gevolgen? Of wellicht kun je je huishouding niet meer volledig doen en heb je hiervoor hulp nodig. Of wat te denken van alle klussen die je voor het ongeval in je huis deed en nu niet meer gaan? Wijs bespreekt alles zorgvuldig met je, zodat er niets over het hoofd kan worden gezien.

Tegen de tijd dat een afwikkeling van je letselzaak in zicht komt, zal Wijs je uitgebreid informeren over wat hier bij komt kijken en hoe we samen de toekomstschade kunnen berekenen. Het is belangrijk om te weten dat er uiteraard geen afwikkeling van je letselzaak plaatsvindt zonder je eigen toestemming, na uitgebreid overleg. Jij bent uiteindelijk de enige die kan beslissen over je eigen toekomst!

Snel in contact komen met een letselschade jurist? Laat je gegevens achter en wij nemen dezelfde dag contact met je op. Of bel naar 035-8878266

Aan welke schade moet je denken?

Materiële schade
Dit is de schade aan je voertuig (als deze onverzekerd is), maar ook kunnen er bijvoorbeeld kledingstukken beschadigd zijn, sieraden, brillen en veel andere materiële zaken. Als er sprake is van aanzienlijke schade, schakelt Wijs een expert in.

Vervoerskosten
Uiteraard komen de kosten die je moet maken voor vervoer van en naar je behandelend artsen voor vergoeding in aanmerking. Maar wist je dat ook de vervoerskosten van naasten kunnen worden vergoed door de aansprakelijke verzekeraar?

Kosten voor huishoudelijke hulp of verzorging
Het kan voorkomen dat er na een ongeval nog niet direct betaalde, professionele hulp beschikbaar is. Wist je dat ook hulp van familieleden, vrienden en kennissen voor vergoeding in aanmerking komt? Bij het eerste bezoek maken wij hiervan direct een inventarisatie zodat ook deze hulp door de verzekeraar vergoed kan worden.

Medische kosten
Hierbij kun je denken aan kosten die niet door je ziektekostenverzekeraar worden vergoed. Kosten bijvoorbeeld voor alternatieve geneeswijzen, fysiotherapeutische behandelingen die niet in jouw basispakket vallen maar ook het eigen risico dat je verschuldigd bent bij jouw ziektekostenverzekeraar.

Wist je dat, als je na een ongeval in een ziekenhuis wordt opgenomen, er een vergoeding geldt van EUR 28,00 per dag voor mogelijke kosten die je maakt. Ook als je in een revalidatie centrum wordt opgenomen, geldt er een vaste vergoeding van EUR 14,00 per dag. Deze vergoedingen zijn vastgesteld door de Letselschaderaad. Kijk vooral eens voor meer kostenvergoedingen op hun site www.deletselschaderaad.nl of laat je informeren door Wijs.

Verlies aan arbeidsvermogen
Voor uitgebreide informatie over verlies aan arbeidsvermogen:

Overige kosten
Bij deze kosten kun je denken aan kosten die moeten worden gemaakt omdat je net die klus in huis niet zelf kan afmaken als gevolg van het letsel dat je hebt opgelopen. Maar ook alle andere kosten die je zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt en die je nu door het opgelopen letsel wel moet maken, komen voor vergoeding in aanmerking.

Smartengeld
Smartengeld of ook wel immateriële schade genoemd is een vergoeding voor gederfde levensvreugde. Dit is dus een vergoeding die je krijgt naast de overige kosten en schade, ook wel materiële schade genoemd. De hoogte van het smartengeld waar je recht op hebt is afhankelijk van diverse factoren. Waaronder de duur van je herstel, de blijvende klachten en beperkingen, de invloed op je werk, hobby’s en vrijetijdsbesteding.

De hoogte van het smartengeld kan erg variëren en goed advies is hierbij van groot belang. Wijs staat je graag bij om samen het best mogelijke resultaat behalen.

Buitengerechtelijke kosten
Dit zijn de kosten die gemaakt worden voor inschakeling van een belangenbehartiger. In ons recht is bepaald dat de kosten voor een professioneel belangenbehartiger vergoed moeten worden door de aansprakelijke partij, voor zover deze redelijk zijn. Bij Wijs is de hulp die wij verlenen kosteloos voor u.

Verlies aan arbeidsvermogen

Loondienst
Als je in loondienst bent wordt je salaris tijdens je arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk doorbetaald. Het kan ook voorkomen dat het salaris niet volledig wordt doorbetaald of dat je overuren of onregelmatigheidstoeslagen niet worden doorbetaald. Ook deze schade verhalen wij voor jou bij de aansprakelijke verzekeraar.

Ondernemer met/zonder personeel
Als zelfstandige zonder personeel (zzp-er) zit je vaak direct zonder inkomsten als je door een ongeval niet kunt werken. In dat geval is het belangrijk dat er zo snel mogelijk een voorschot voor je geregeld wordt.

Als je een eigen bedrijf hebt met personeel, is het belangrijk dat je onderneming goed blijft doordraaien indien je afwezig bent. Zo snel mogelijk na het ongeval overlegt Wijs met jou en alle betrokken partijen wat voor oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld vervangende krachten die ervoor kunnen zorgen dat je onderneming door kan blijven gaan.