Letselschade bedragen

In het kort
 • De hoogte van de schadevergoeding wordt bepaald door de omstandigheden van het geval
 • Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de letselschade bedragen
 • Als letselschadeslachtoffer heb je recht op een vergoeding van emotionele en psychische schade (smartengeld)
 • De smartengeld bedragen kunnen oplopen tot € 80.000 of meer
 • Het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding is een ingewikkelde klus
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Letselschade opgelopen na een ongeval waar een ander verantwoordelijk voor is? Dan heb je recht op schadevergoeding. We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent naar de hoogte daarvan.

Hoewel dat van tevoren niet te voorspellen is, kunnen we wel uitleggen hoe de hoogte van de schadevergoeding wordt vastgesteld. Ook geven we een aantal voorbeelden van letselschade bedragen. Zo krijg je vast een idee.

Hoeveel schadevergoeding krijg ik?

De hoogte van jouw schadevergoeding hangt van de omstandigheden van het geval af. Hoe ernstig is het letsel, en is het letsel blijvend? Hoe oud was je ten tijde van het ongeval? Kun je je beroep nog uitoefenen? Ben je nog in staat om je huishouden te doen? Vragen die allemaal meespelen.

Daarnaast is het ook een kwestie van het in kaart brengen van de gemaakte kosten. Alle kosten die je niet gemaakt zou hebben zonder het ongeval, mag je meerekenen.

Voorbeelden van schadeposten zijn:

 • Schade aan de auto, kleding of telefoon
 • Verlies van inkomsten
 • Ziektekosten die niet vergoed worden door de zorgverzekering
 • Noodzakelijke aanpassingen in het huis (zoals een traplift)
 • Huishoudelijke hulp
 • Opleidingskosten door studievertraging

Naast deze schadeposten, die in geld zijn uit te drukken, heb je recht op een financiële vergoeding voor de emotionele en psychische schade de je lijdt sinds het ongeval. Dit heet smartengeld.

De omstandigheden van het geval spelen bij het berekenen van het bedrag aan smartengeld bij letselschade een grote rol. Ook wordt door juristen en rechters gebruik gemaakt van de smartengeldgids. Deze gids bevat een verzameling van uitspraken door rechters in eerdere zaken over smartengeld. De smartengeldgids is hét naslagwerk om de hoogte van het smartengeld vast te stellen.

In het kort wordt de totale hoogte van jouw schadevergoeding dus bepaald door:

 1. Het berekenen van schadeposten die het gevolg zijn van het ongeval, zoals hierboven een aantal voorbeelden van zijn genoemd
 2. De vergoeding voor emotioneel leed (smartengeld). Dit bedrag wordt voor een groot deel bepaald door de omstandigheden van het geval: ernst van het letsel, de impact op iemands leven, leeftijd etc.

Hoogte smartengeld bedragen

Om het vaststellen van de hoogte van smartengeld vergoedingen bij letselschade zo eenvoudig en eerlijk mogelijk te maken, zijn verschillende type letsel in categorieën verdeeld. De categorieën lopen van gering letsel tot uitzonderlijk zwaar letsel.

Hoe ernstiger het letsel, hoe hoger de smartengeld bedragen. Wel moeten we erbij zeggen dat deze bedragen niet in beton gegoten zijn. De precieze hoogte van het bedrag hangt af van de omstandigheden van het geval. Houd hier rekening mee!

Voorbeelden letselschade bedragen in de praktijk

Voorbeeld 1: Whiplash na verkeersongeval

Smartengeld: € 2.600

Een zelfstandig ondernemer in de autohandel wordt in zijn stilstaande auto van achteren aangereden door een andere automobilist. Hij houdt hier nek- en schouderklachten aan over, waardoor hij zijn werk als autohandelaar niet meer goed kan uitoefenen. De klachten worden door zijn arts bestempeld als whiplash.

Letselschade bedrag

Door de lichte beperkingen die de schouder- en nekklachten met zich mee hebben gebracht, en door te kijken naar vergelijkbare bedragen in de smartengeldgids, oordeelt de rechter dat een vergoeding van de immateriële schade bij whiplash van € 2.600,00 passend is.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:5184

Voorbeeld 2: Gebroken neus

Smartengeld: € 3.000

Een speurhondengeleider bij de Douane Schiphol krijgt van haar werkgever de taak om een jonge speurhond op te leiden. Tijdens een oefening springt de hond vol in het gezicht van de vrouw, waardoor zij een dubbele neusfractuur (gebroken neus) oploopt. Sinds het bedrijfsongeval heeft ze last van hoofdpijn, slaapproblemen en mogelijk chronische pijn aan haar neusrug. Ze is zeven weken arbeidsongeschikt geweest.

Letselschade bedrag 

De rechter komt tot een smartengeld vergoeding van € 3.000. In het oordeel neemt de rechter mee dat de speurhondengeleider diverse klachten heeft gehad naar aanleiding van het ongeval. Ook neemt de rechter mee dat de werkgever, hoewel aansprakelijk, van het gedrag van de hond geen enkel verwijt te maken valt. Was dit anders geweest, dan had het letselschade bedrag waarschijnlijk iets hoger gelegen.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2019:3743

Voorbeeld 3: Hersenletsel

Smartengeld: € 80.000

Een fietser in Den Haag raakt betrokken bij een aanrijding met een tram. Hier houdt hij ernstig letsel aan over, waaronder een hersenbloeding en kneuzing van de hersenen. Hij heeft ruim twee weken in coma gelegen en heeft langdurig moeten revalideren. Als gevolg van het ongeval houdt de fietser last van blijvende klachten, waaronder cognitieve beperkingen als gevolg van het hersenletsel. Er is sprake van tussen de 30-40% blijvende invaliditeit.

Letselschade bedrag

De rechter bepaalt dat de fietser recht heeft op een vergoeding van € 80.000 aan smartengeld. Niet alleen door de geestelijke en lichamelijke beperking, maar ook vanwege de invloed van het letsel op zijn rol als vader, het verlies van zijn hobby, verminderde geur- en smaak beleving en de algehele impact van het letsel op zijn leven.

Bron: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:4169

Hulp nodig bij het vaststellen van jouw letselschade?

Het vaststellen van de hoogte van de schadevergoeding is meestal een ingewikkelde klus. We raden je daarom aan hulp in te schakelen van een professionele en betrouwbare letselschadejurist, zodat je er zeker van bent dat je alles waar je recht op hebt vergoed krijgt. Bij Wijs Letselschade hebben we ruime ervaring met het vaststellen van letselschade bedragen. We zetten dan ook graag onze expertise in om je te helpen.

Wil je graag kennismaken en meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier. Of bel 035-8878266 en krijg direct gratis advies van één van onze juristen.