Hoe te handelen als werkgever bij een bedrijfsongeval?

26 jun Hoe te handelen als werkgever bij een bedrijfsongeval?

Wat doe je als een van je werknemers een bedrijfsongeval heeft gehad? Bij Wijs Letselschade merken we dat werkgevers vaak niet weten hoe ze in zo’n situatie moeten handelen., terwijl het heel belangrijk is dat tijdig de juiste stappen worden gezet.

Waarom is het zetten van de juiste stappen zo belangrijk?

Als werkgever ben je verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat werknemers tijdens hun werkzaamheden schade lijden. Gebeurt dit toch, dan ben je meestal aansprakelijk voor de schade. Alleen wanneer een werknemer opzettelijk of met bewuste roekeloosheid heeft gehandeld hoef je die schade niet te vergoeden. Daar is echter niet snel sprake van. Het is daarom van belang om goed en efficiënt op te treden.

Bovendien is het ook voor het (financiële) welzijn van werknemers belangrijk dat je als werkgever op juiste wijze te werk gaat. Als je na een ongeval niet weet wat je moet doen kan dit namelijk tot vertraging van de schadebehandeling leiden. Dit kan vervolgens nadelige gevolgen hebben voor het herstel van het slachtoffer. Iets wat beide partijen natuurlijk niet willen.

Welke stappen moeten worden ondernomen?

Stel, een werknemer voert werkzaamheden uit in de keuken van een restaurant. Op de grond ligt een dik zwart snoer. Door de drukte ziet hij het snoer over het hoofd en struikelt eroverheen. Helaas komt hij slecht ten val en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aldaar blijkt dat hij ernstig letsel aan zijn linkerbeen en schouder heeft opgelopen. Wat staat de werkgever nu te doen?

Stap 1: opstellen ongevallenrapport

Eerst moet je als werkgever een ongevallenrapport opstellen. Dit moet altijd gebeuren! Wat hier in ieder geval in behoort te staan is:

  • Een beschrijving van het ongeluk;
  • De oorzaak van het ongeluk;
  • De risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen

Als je als werkgever aansprakelijk wordt gesteld, helpt dit rapport bij het aantonen dat je voldoende maatregelen hebt genomen om het bedrijfsongeval te voorkomen. Het is belangrijk om hier bewijs van te hebben omdat de bewijslast steeds op de werkgever rust.

Stap 2: inschakelen arbeidsinspectie

Vervolgens dien je te onderzoeken of het bedrijfsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ofwel de arbeidsinspectie. Zo ja, dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Hier ben je als werkgever toe verplicht. Die verplichting geldt wanneer een bedrijfsongeval heeft geleid tot:

  • De dood;
  • Blijvend letsel;
  • Een ziekenhuisopname (ook dagopname valt hieronder).

De werknemer uit het voorbeeld is naar het ziekenhuis gebracht en heeft daar in ieder geval een dag gelegen. In dit geval moet dus melding van het bedrijfsongeval worden gedaan. Overigens raden wij aan om bij twijfel altijd de arbeidsinspectie in te schakelen!

Stap 3: bedrijfsongeval melden bij verzekeraar

Ook moet je het bedrijfsongeval melden bij de verzekeraar of assurantietussenpersoon. Dit kan de AVB-verzekeraar zijn, zoals in het voorbeeld het geval is, maar soms zijn ook andere verzekeringen van toepassing. Denk aan een SVI-verzekering of WEGAS XL verzekering bij werkgerelateerde verkeersongelukken.

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de verzekeringen die je hebt afgesloten en bij welke verzekeraar(s) je het ongeval moet melden. In de verzekeringsvoorwaarden kunnen namelijk sancties zijn opgenomen voor het niet tijdig melden van het ongeval. Bovendien vinden het onderzoek en de behandeling van de letselschade exclusief plaats door de verzekeraar. Dus hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe beter het is, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Ook niet onbelangrijk: als je te lang wacht met het melden van het ongeval kan het gebeuren dat het slachtoffer en diens belangenbehartiger zich verhalen op jou als werkgever. Dan moet je uit eigen zak voorschotten gaan betalen. Door het ongeval tijdig te melden kun je dit voorkomen.

Wat kan ik als werkgever nog meer doen?

Om er zeker van te zijn dat alles goed verloopt is het verder belangrijk dat je:

  • Bereid bent mee te werken wanneer het slachtoffer daar om vraagt;
  • De schuld van het ongeval niet in de schoenen van de werknemer probeert te schuiven. Dit heeft namelijk geen enkele zin, zoals je hier kunt lezen;
  • Alle relevante stukken naar de tussenpersoon/verzekeraar stuurt.