Hoe te handelen als werkgever bij een bedrijfsongeval?

In het kort
 • Als een werknemer onder werktijd gewond raakt ben je als werkgever bijna altijd aansprakelijk
 • Bij een bedrijfsongeval ben je als werkgever meestal goed verzekerd 
 • Stappen die moeten worden ondernomen zijn het opstellen van een ongevallenrapport, inschakelen van de arbeidsinspectie en het ongeval melden bij de verzekeraar
 • Wijs Letselschade heeft deze stappen verwerkt in een Wijs wijzer voor bedrijfsongevallen
 • Het zetten van de juiste stappen is voor zowel werknemer als werkgever  essentieel voor een goed verloop van het verdere traject
Direct weten of jij recht hebt op letselschade? Check je recht op letselschade

Liever verder kijken?

... of liever lezen

Wat doe je als een van je werknemers een bedrijfsongeval heeft gehad? Als er iets bijzonders gebeurt binnen het bedrijf weten ze je te vinden. Je bent op managementniveau verantwoordelijk voor HR, Operations, of zelfs voor het gehele bedrijf. Meestal heb je de antwoorden die mensen zoeken. Je stelt de juiste vraag, verwijst ze door of lost het direct op. Echter, op wat er gebeurt als een van de medewerkers gewond raakt tijdens het werk, ben je niet voorbereid. Als de medewerker uiteindelijk medisch is verzorgd komt al snel de vraag naar boven, zijn wij aansprakelijk? Moet ik een letselschade advocaat bellen? Wat moet ik doen?

Een bedrijfsongeval, hoe is dat juridisch geregeld?

Allereerst, geen paniek. Bij een bedrijfsongeval ben je bijna altijd verzekerd voor wat komen gaat. Je moet je richten op het herstel van de medewerker en een positieve gezamenlijke afwikkeling van dit ongeval. Je maakt geen verklaringen over schuld of aansprakelijkheid. Jouw medewerker is niet opeens de tegenpartij. Je komt hier beiden positief uit.

Juridisch gezien is in artikel 7:658 BW van het Burgerlijk wetboek bepaald dat als een werknemer tijdens zijn of haar werk gewond raakt, de werkgever hiervoor aansprakelijk is. Alleen als alle mogelijke voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen zijn getroffen en ook bewijsbaar alle goede instructies zijn gegeven, kan er soms een uitzondering van de aansprakelijkheid bestaan. Echter, als een werknemer onder werktijd gewond raakt is in de praktijk de werkgever aansprakelijk. Wist je overigens dat dit vaak ook geldt voor uitzendkrachten, vrijwilligers en ZZP-ers?

Welke stappen moeten worden ondernomen?

Stel, een werknemer voert werkzaamheden uit in de keuken van een restaurant. Op de grond ligt een dik zwart snoer. Door de drukte ziet hij het snoer over het hoofd en struikelt eroverheen. Helaas komt hij slecht ten val en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Aldaar blijkt dat hij ernstig letsel aan zijn linkerbeen en schouder heeft opgelopen. Wat staat de werkgever nu te doen?

Stap 1: opstellen ongevallenrapport

Eerst moet je als werkgever een ongevallenrapport opstellen. Dit moet altijd gebeuren! Wat hier in ieder geval in behoort te staan is:

 • Een beschrijving van het ongeluk;
 • De oorzaak van het ongeluk;
 • De risicobeperkende maatregelen die zijn getroffen

Als je als werkgever aansprakelijk wordt gesteld, helpt dit rapport bij het aantonen dat je voldoende maatregelen hebt genomen om het bedrijfsongeval te voorkomen. Het is belangrijk om hier bewijs van te hebben omdat de bewijslast steeds op de werkgever rust.

Stap 2: inschakelen arbeidsinspectie

Vervolgens dien je te onderzoeken of het bedrijfsongeval moet worden gemeld bij de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), ofwel de arbeidsinspectie. Zo ja, dan moet dit zo snel mogelijk gebeuren. Hier ben je als werkgever toe verplicht. Die verplichting geldt wanneer een bedrijfsongeval heeft geleid tot:

 • De dood;
 • Blijvend letsel;
 • Een ziekenhuisopname (ook dagopname valt hieronder).

De werknemer uit het voorbeeld is naar het ziekenhuis gebracht en heeft daar in ieder geval een dag gelegen. In dit geval moet dus melding van het bedrijfsongeval worden gedaan. Overigens raden wij aan om bij twijfel altijd de arbeidsinspectie in te schakelen!

Stap 3: bedrijfsongeval melden bij verzekeraar

Ook moet je het bedrijfsongeval melden bij de verzekeraar of assurantietussenpersoon. Dit kan de AVB-verzekeraar zijn, zoals in het voorbeeld het geval is, maar soms zijn ook andere verzekeringen van toepassing. Denk aan een SVI-verzekering of WEGAS XL verzekering bij werkgerelateerde verkeersongelukken.

Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van de verzekeringen die je hebt afgesloten en bij welke verzekeraar(s) je het ongeval moet melden. In de verzekeringsvoorwaarden kunnen namelijk sancties zijn opgenomen voor het niet tijdig melden van het ongeval. Bovendien vinden het onderzoek en de behandeling van de letselschade exclusief plaats door de verzekeraar. Dus hoe sneller de melding wordt gedaan, hoe beter het is, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Ook niet onbelangrijk: als je te lang wacht met het melden van het ongeval kan het gebeuren dat het slachtoffer en diens belangenbehartiger zich verhalen op jou als werkgever. Dan moet je uit eigen zak voorschotten gaan betalen. Door het ongeval tijdig te melden kun je dit voorkomen.

Wijs heeft een Wijs Wijzer voor bedrijven ontwikkelt waarin wij nog eens stap voor stap uitleggen wat de werkgever na een bedrijfsongeval het beste kan doen.

Waarom is het zetten van de juiste stappen zo belangrijk?

Als werkgever ben je verplicht er alles aan te doen om te voorkomen dat werknemers tijdens hun werkzaamheden schade lijden. Gebeurt dit toch, dan ben je meestal aansprakelijk voor de schade. Alleen wanneer een werknemer opzettelijk of met bewuste roekeloosheid heeft gehandeld hoef je die schade niet te vergoeden. Daar is echter niet snel sprake van. Het is daarom van belang om goed en efficiënt op te treden.

Bovendien is het ook voor het (financiële) welzijn van werknemers belangrijk dat je als werkgever op juiste wijze te werk gaat. Als je na een ongeval niet weet wat je moet doen kan dit namelijk tot vertraging van de schadebehandeling leiden. Dit kan vervolgens nadelige gevolgen hebben voor het herstel van het slachtoffer. Iets wat beide partijen natuurlijk niet willen.

Heb je vragen over een bedrijfsongeval of heb je zelf een bedrijfsongeval gehad? Neem dan contact met ons op. Wijs helpt je graag verder.