Bedrijfsongeval en letselschade: wanneer arbeidsinspectie inschakelen?

04 apr Bedrijfsongeval en letselschade: wanneer arbeidsinspectie inschakelen?

In onze letselschadepraktijk hebben wij vaak te maken met cliënten die gewond raken bij een bedrijfsongeval. Regelmatig merken wij dat werkgevers niet weten hoe met de veelal ernstige situatie om te gaan.

Wanneer is de werkgever aansprakelijk?

Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval is de werkgever hiervoor aansprakelijk tenzij de werkgever kan aantonen dat hij alle maatregelen heeft getroffen die noodzakelijk zijn om ongevallen, die zich bij de uitoefening door de werknemer van zijn werkzaamheden zouden kunnen voordoen, te voorkomen. Dit is vastgelegd in de wet artikel 7:658 BW.

Zeer recentelijk is door de rechter nog bepaald dat als de toedracht niet vaststaat dit voor rekening van de werkgever komt. In dat geval rust op de werkgever of de bewijslast van de toedracht van het ongeval of zal de werkgever moeten bewijzen dat zij als de toedracht niet komt vast te staan alle mogelijke veiligheidsmaatregelen heeft getroffen die van haar kunnen worden verlangd.

Als wij door cliënten worden gebeld die een bedrijfsongeval hebben gehad en letselschade hebben opgelopen, vragen wij altijd of de arbeidsinspectie is ingeschakeld. Wij merken dan vaak dat de werkgever de arbeidsinspectie niet heeft ingeschakeld en ook liever niet wil inschakelen omdat de werkgever bang is voor een boete. Dat dit juist in het nadeel van de werkgever kan werken, blijkt wel uit bovenstaande uitspraak. In veel gevallen is de werkgever zelfs verplicht om de arbeidsinspectie in te schakelen.

Checklist: wanneer arbeidsinspectie inschakelen?

Er is een meldingsplicht voor de werkgever als er sprake is van een bedrijfsongeval, waarbij een slachtoffer:

  • Overlijdt als gevolg van de werkzaamheden bij een bedrijf of instelling, (bouw) locatie, dan wel andere locatie waar de werknemer aan het werk is;
  • Blijvend letsel oploopt als gevolg van de werkzaamheden. Op het moment van het ongeval is vaak nog niet duidelijk of er sprake is van blijvend letsel. De werkgever doet er bij twijfel altijd verstandig aan om de arbeidsinspectie in te schakelen;
  • Wordt opgenomen in een ziekenhuis als gevolg van de werkzaamheden. Onder een ziekenhuisopname valt ook een dagopname.

Als de werkgever de arbeidsinspectie niet inschakelt, kan hij een boete krijgen die op kan lopen tot    €50.000,00!

“Als werkgever kan je je veel ellende besparen door een ongeval te melden bij de arbeidsinspectie.”

Tips voor werkgever:

  • Als zich een ongeval tijdens werktijd voordoet, of dit nu op de werkplek zelf is, of op locatie, meldt het bij de arbeidsinspectie als de werknemer gewond is geraakt en er sprake is van een ziekenhuis opname (ook dagopname) of het er naar uit ziet dat de werknemer blijvend letsel oploopt of overleden is;
  • Als er twijfel is, neem dan contact op met de arbeidsinspectie;
  • Indien er geen meldingsplicht is, maak dan een goede ongevallenrapportage op;
  • Meldt het bedrijfsongeval bij de AVB verzekeraar (als er geen Wegas/Wegam verzekering is afgesloten)

Als werkgever kan je met bovengenoemde tips veel ellende voorkomen. Ook al heb je als werkgever vaak het idee dat je aan het ongeval niets kon doen, in de wet is bepaald dat je als werkgever in beginsel aansprakelijk bent voor een ongeval tijdens werktijd. Na een bedrijfsongeval is het dan ook belangrijk om de juiste instanties in te schakelen.

Heb jij een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten? Neem contact op met een jurist van Wijs letselschade en wij helpen jou kosteloos verder.

 

door mr. Inkie Stoop