Zorgplicht werkgever: weer 2 mooie uitspraken deze week

14 augustus 2020

Geplaatst in: Bedrijfsongeval

Zorgplicht van de werkgever gaat ver

Twee mooie uitspraken op het gebied van werkgeversaanprakelijkheid deze week in het LSA magazine ECLI:NL:GHARL:2020:5775 en ECLI:NL:RBROT:2020:6592:

Het tillen van een zware tafel en het snijden aan een afzuigkap leveren allebei werkgeveraansprakelijkheid op.

In het eerste geval had de werkgever voor mechanische hulpmiddelen moeten zorgen (die er ten tijde van het ongeval niet waren). Er werd dus een schending aangenomen van de zorgplicht van de werkgever. Ook interessant in deze uitspraak is dat, ondanks dat de werknemer bijna 2 maanden na dato voor het eerst een huisarts bezocht, het hof voldoende aanknopingspunten ziet om te oordelen dat betrokkene letsel heeft opgelopen als gevolg van het bedrijfsongeval. Dit o.a. vanwege het ontbreken van een alternatieve verklaring.

In de tweede uitspraak werd een schending van de zorgplicht werkgever aangenomen o.a. vanwege het onvoldoende controleren van de afzuigkappen. Een recente RI&E deed hieraan niet af. Ook dat het ongeval niet direct voorzienbaar was en de werknemer zelf belast was met het controleren van de veiligheid ontslaat de werkgever niet van haar zorgplicht.

Vaak realiseert de werkgever zich niet dat zijn zorgplicht zo ver gaat. Het zou mooi zijn als er meer besef komt dat je als werkgever een grote verantwoordelijkheid hebt als een werknemer gewond raakt tijdens het werk. Ook als je hier als werkgever naar jouw gevoel misschien weinig aan kon doen. Dat is precies zoals de wetgever het bedoeld heeft!
#werkgeversaansprakelijkheid #zorgwerkgevervoorwerknemergaatver#naarverzekeringsplichtwerkgever #inbelangvanwerkgeverenwerknemer

Terug naar blog-overzicht