Ziek na bedrijfsongeval

29 maart 2023

Geplaatst in: Algemeen

Ziek door een bedrijfsongeval? Dan hoef je waarschijnlijk niet bang te zijn dat je financieel in de problemen komt. De werkgever is namelijk bijna altijd verantwoordelijk voor bedrijfsongevallen. Dit betekent dat de werkgever jouw volledige schade moet vergoeden. Waaronder het inkomensverlies.

Anders dan ‘gewoon’ loondoorbetaling bij ziekte

Wanneer je ziek bent, en werken niet meer lukt, betaalt de werkgever maximaal 2 jaar het loon door. Dit is wettelijk verplicht.

In het 1e ziektejaar ontvang je minstens 70% van het loon, waarvan minimaal het minimumloon. Dit percentage ligt hoger als hier afspraken over staan in de CAO of arbeidsovereenkomst. Het 2e ziektejaar is dat ook 70%, maar niet meer per se het minimumloon.

Dit zijn de normale regels van loondoorbetaling bij ziekte. Hoe zit het bij ziekte na een bedrijfsongeval?

De werkgever is aansprakelijk voor de schade

Ook als sprake is van een bedrijfsongeval, betaalt de werkgever volgens de wet jouw loon door. Het gedeelte dat je niet doorbetaald krijgt, kun je verhalen op de aansprakelijke werkgever.

Dat zit namelijk zo. Als jou een ongeval op het werk of onder werktijd overkomt waar je letselschade aan overhoudt (bedrijfsongeval), is de werkgever juridisch gezien hier bijna altijd verantwoordelijk voor. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet ervoor zorgen dat werknemers veilig en gezond kunnen werken. Dat staat in de wet (art. 7:658 BW).

Als werknemer kun je de werkgever vervolgens aansprakelijk stellen. Onder andere voor jouw inkomensverlies. Maar geen zorgen: de werkgever is vaak goed verzekerd voor schadeclaims. Het is de verzekeraar van de werkgever die de schadevergoeding uiteindelijk uitkeert.

Bovendien sta je er niet alleen voor. Wijs Letselschade helpt je met het verhalen van de schade en het contact met de werkgever. Zodat de relatie tussen jullie goed blijft.

Schadevergoeding bij ziekte door bedrijfsongeval

Bij ziekte na een bedrijfsongeval heb je recht op schadevergoeding. Die schadevergoeding kun je grofweg indelen in twee groepen: materiële schade en immateriële schade.

Materiële schade

Materiële schade is in geld uit te drukken. De kosten zijn makkelijk te berekenen. Bijvoorbeeld:

 • Kledingschade
 • Gederfde inkomsten
 • Kosten voor huishoudelijke hulp
 • Extra reiskosten (ritjes van en naar het ziekenhuis)
 • Medische kosten

Immateriële schade

Immateriële schade is emotionele schade. Denk aan verdriet, angst en leed door het ongeval. De compensatie hiervoor heet smartengeld. Voorbeelden van immateriële schade zijn:

 • Pijn door blijvende beperkingen
 • Verlies van sociale contacten
 • Angsten en fobieën
 • Schaamte door lelijke littekens

De vergoeding van immateriële schade is een soort pleister op de emotionele wond. Het neemt de pijn niet weg, maar kan wel verlichting bieden.

Ook als ZZP’er recht op schadevergoeding

Als ZZP’er krijg je normaal gesproken bij ziekte niet doorbetaald door de opdrachtgever. Maar bij ziekte na een bedrijfsongeval (je wordt ziek door een ongeval tijdens een opdracht) heb je net als werknemers recht op schadevergoeding. Zowel ZZP’ers als werknemers kunnen dus opgelucht ademhalen. Het inkomensverlies (en andere schade) kan op de werkgever worden verhaald.

Ziektewet na bedrijfsongeval

In de ziektewet is geregeld dat zieke werknemers die geen vaste baan hebben en geen loon krijgen, toch een inkomen hebben. Bijvoorbeeld als je een uitzendkracht, oproep- of invalkracht bent. Of als je contract afloopt tijdens ziekte. Het UWV begeleidt je in dat geval bij de re-integratie.

Ben je werknemer of ZZP’er? En ben je ziek door een bedrijfsongeval? Dan kom je niet in de ziektewet terecht. Ook niet als je ziek wordt zonder bedrijfsongeval. Werknemers krijgen hun loon maximaal 2 jaar doorbetaald. ZZP’ers kunnen eventueel hun AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) aanspreken.

Ziek door bedrijfsongeval? Wijs helpt je graag!

Wijs Letselschade is gespecialiseerd in het bijstaan van werknemers bij ziekte na bedrijfsongevallen. Samen kijken we:

 • hoe we jou het beste kunnen begeleiden naar een nieuwe toekomst
 • hoe we kunnen helpen bij zaken waar je tegenaan loopt op je werk of in huis
 • welke vergoedingen je nodig hebt om zonder zorgen je toekomst tegemoet te gaan.

Heb je persoonlijk juridisch advies nodig? Of vragen over onze werkwijze? Wijs helpt je graag! Stuur gerust een bericht via het contactformulier. Of bel 035 887 8266 en krijg direct één van onze letselschadejuristen aan de lijn. Onze hulp kost jou helemaal niets.

We willen je op het hart drukken om altijd voor een letselschade advocaat of jurist met het Nationaal Keurmerk Letselschade te kiezen. Dit keurmerk geeft aan dat een letselschade advocaat of jurist betrouwbaar is en de kwaliteit kan bieden die je verdient. Deze belangenbehartigers worden regelmatig gecontroleerd en voldoen aan de kwaliteitseisen die je mag verwachten van een goede belangenbehartiger. Wijs zit aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Terug naar blog-overzicht