Werkgeversaansprakelijkheid bij verkeersongevallen tijdens werktijd

27 juni 2024

Geplaatst in: Algemeen Verkeersongeval

Stel je voor, je bent onderweg voor je werk en raakt plotseling betrokken bij een verkeersongeval. Wie is er dan aansprakelijk? Wat zijn jouw rechten en plichten? Om dit goed te kunnen illustreren, nemen we je mee in de uitkomsten van een recente uitspraak van de Rechtbank van Den Haag.

Achtergrond van het ongeval van de bezorger op scooter

Op een gewone werkdag in oktober 2018, werd het leven van een bezorger opgeschud door een ongeval tijdens zijn dienst. Terwijl hij maaltijden bezorgde op zijn scooter, raakte hij betrokken bij een  verkeersongeval. Met knieletsel werd de bezorger met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De bezorger wilde de schade die hij had opgelopen verhalen op zijn werkgever, omdat dit gebeurde tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden onder werktijd. De werkgever heeft namelijk een zorgplicht en moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers. De werkgever nam de melding in ontvangst, maar erkende niet meteen de aansprakelijkheid.

De bezorger liet het er niet bij zitten en stuurde meerdere brieven om de werkgever formeel aansprakelijk te stellen voor het ongeval en de geleden schade. Ondanks zijn pogingen bleef de werkgever de aansprakelijkheid afwijzen, waardoor de zaak voor de rechter kwam. Tijdens deze zaak bleek dat de werkgever geen passende verzekering had afgesloten voor de risico’s die werknemers lopen tijdens het werk, terwijl dit wel verwacht wordt van een goede werkgever. De werkgever voldeed dus niet aan zijn verplichtingen volgens artikel 7.611 BW.

Belangrijke wetsartikelen bij werkgeversaansprakelijkheid

Wanneer je als werknemer betrokken raakt bij een ongeval tijdens werktijd, zijn er specifieke wetsartikelen die bepalen in welke mate de werkgever aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Twee belangrijke artikelen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) spelen hierbij een cruciale rol: artikel 7:658 BW en artikel 7:611 BW. Deze artikelen vormen de basis van de werkgeversaansprakelijkheid en leggen belangrijke verplichtingen op aan de werkgever om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen.

Artikel 7:658 BW:
Dit artikel legt een zware zorgplicht op de schouders van de werkgever. Het stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor het creëren van een veilige werkomgeving. Als een werknemer schade lijdt tijdens het werk, is de werkgever aansprakelijk tenzij de werkgever kan bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen, of dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Artikel 7:611 BW:
In artikel 7:611 BW is  goed werkgeverschap geregeld. Het  komt er onder andere op neer dat een werkgever verplicht is om een verzekering af te sluiten voor de risico’s die werknemers lopen tijdens het werk. Dit betekent dat, als een werknemer een verkeersongeval krijgt tijdens werktijd, de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld als hij geen passende verzekering heeft geregeld.

Kern van de uitspraak.

De recente beslissing van de Rechtbank Den Haag in deze zaak laat zien hoe bovenstaande wetsartikelen moeten worden geïnterpreteerd en toegepast in de praktijk.

In deze specifieke situatie oordeelde de rechtbank dat de werkgever zijn verplichtingen van goed werkgeverschap niet is nagekomen. De werkgever had namelijk geen verzekering voor de risico’s die werknemers lopen tijdens werktijd en voldeed dus niet aan de verplichtingen van Artikel 7:611 BW. Dit nalaten heeft geleid tot aansprakelijkheid voor geleden schade van de werknemer.

Deze uitspraak benadrukt de duidelijke verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn werknemers te beschermen. Voor de toekomst wijst deze zaak op het belang van werkgevers om hun verplichtingen serieus te nemen en o.a. te zorgen voor passende verzekeringen.

Hoe Wijs jou kan helpen

Heb je zelf een ongeval gehad tijdens werktijd en wil je meer weten over werkgeversaansprakelijkheid en verzekeringen? Neem contact op met Wijs Letselschade. Wij zijn gespecialiseerd in ongevallen tijdens werktijd en ons team van deskundige juristen staat klaar om je te adviseren en ondersteunen. Wij zorgen ervoor dat de juiste stappen worden gezet, zodat alles soepel en snel verloopt na een ongeval op de werkplek.

Op deze pagina refereren we naar een aantal overheidsinstanties en andere bronnen. Onderstaand vind je de bronvermelding van de genoemde artikelen:

Meer lezen over ongevallen met voertuigen op de werkplek:

Terug naar blog-overzicht