Is mijn werkgever verplicht om een ongevallenrapport op te stellen?

8 mei 2024

Geplaatst in: Algemeen

Je gaat naar je werk, net zoals elke andere dag. Maar deze dag verloopt anders dan normaal. Je struikelt over een losliggende kabel. Daar lig je dan, met pijn in je schouder en een hoofd vol vragen. Wat is er precies gebeurd? Wat was de oorzaak? Had dit voorkomen kunnen worden?

Allemaal vragen die beantwoord worden in een ongevallenrapport. Dit document is van groot belang voor zowel de afhandeling van jouw bedrijfsongeval, als voor de veiligheid van jou en je collega’s in de toekomst. Dit roept nog een belangrijke vraag op: “Is mijn werkgever verplicht om een ongevallenrapport op te stellen na een bedrijfsongeval?” Het antwoord op deze vraag behandelen we in dit artikel.

Wat is een ongevallenrapport?

Een ongevallenrapport is een gedetailleerd verslag van het bedrijfsongeval. Hierin is alle informatie over het bedrijfsongeval beschreven:

  • wat er gebeurde;
  • hoe het gebeurde;
  • wie er betrokken waren;
  • het tijdstip;
  • en de directe gevolgen.

Waarom nemen we de moeite een ongevallenrapport op te stellen?

Het antwoord is eenvoudiger dan je denkt. Ten eerste biedt het een helder overzicht van het bedrijfsongeval voor zowel werkgever als werknemer. Het helpt bij het begrijpen van hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en kan dienen als bewijsstuk in mogelijke claims of onderzoeken.

Daarnaast spelen ongevallenrapporten een belangrijke rol in het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer in de toekomst. Door te onderzoeken wat er misging, kunnen werkgevers preventieve maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Hierdoor worden werkplekken veiliger voor jou en je collega’s. Het is dus meer dan alleen een formaliteit.

Wat zegt de wet?

In Nederland bestaan er duidelijke regels die bedoeld zijn om jou als werknemer te beschermen en om ervoor te zorgen dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. De Arbowet speelt hierin een centrale rol. Deze wet is er om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers op de werkplek te waarborgen. Onder de Arbowet* zijn werkgevers verplicht om een veilige werkomgeving te creëren. Dit betekent ook dat ze maatregelen moeten nemen om ongevallen te voorkomen.

Een van de specifieke eisen van deze wet is het documenteren van bedrijfsongevallen. Elk ongeval dat letsel veroorzaakt bij een werknemer, moet zorgvuldig worden onderzocht door de werkgever. Vervolgens wordt dit gerapporteerd door middel van een ongevallenrapport. Dit is geen vrijblijvende taak, maar een wettelijke verplichting. Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet* direct door de werkgever aan de Nederlandse Arbeidsinspectie gemeld* worden. Als er sprake is van een dodelijk arbeidsongeval, een ziekenhuisopname en/of blijvend letsel dan moet de werkgever direct bellen met 0800-5151.

Belangrijk: Het niet naleven van deze wettelijke verplichting door de werkgever kan leiden tot sancties vanuit de arbeidsinspectie. Bovendien kan het de positie van de werknemer in een eventuele letselschadezaak versterken, aangezien het aantoont dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen.

Wat als jouw werkgever géén ongevallenrapport opstelt?

Als je als werknemer betrokken raakt bij een bedrijfsongeval en ontdekt dat je werkgever geen ongevallenrapport opstelt, is het goed om te weten welke stappen je kunt ondernemen. Hieronder volgt een praktische leidraad die je kunt volgen om je rechten te beschermen en te zorgen voor een juiste documentatie van het bedrijfsongeval.

Stap 1: Documenteer het zelf

Zodra het veilig is, documenteer je zelf het incident zo gedetailleerd mogelijk. Noteer de datum, tijd, wat er gebeurd is, eventuele getuigen en de gevolgen van het ongeval. Maak foto’s van de locatie waar het ongeval plaatsvond en van je verwondingen. Deze documentatie kan later van groot belang zijn.

Stap 2: Meld het ongeval bij je leidinggevende

Ook als je werkgever geen ongevallenrapport opstelt, is het belangrijk dat het ongeval officieel gemeld wordt binnen je organisatie. Zorg ervoor dat je leidinggevende op de hoogte is en vraag om een schriftelijke bevestiging van je melding.

Stap 3: Zoek medische hulp

Zelfs als je verwondingen in eerste instantie niet ernstig lijken, is het belangrijk om medische hulp te zoeken. De medische rapporten dienen als een officiële documentatie van je verwondingen en zijn een belangrijk bewijsstuk als je later aanspraak maakt op compensatie.

Stap 4: Neem contact op met de Ondernemingsraad of Vakbond

Als je werkgever weigert een ongevallenrapport op te stellen, kan de ondernemingsraad of je vakbond ondersteuning bieden. Zij kunnen bemiddelen en druk uitoefenen op je werkgever om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen.

Stap 5: Dien een klacht in bij de arbeidsinspectie

Daarnaast kun je overwegen een klacht in te dienen bij de arbeidsinspectie. Zij kunnen een onderzoek instellen naar de omstandigheden rond het ongeval en eventueel actie ondernemen tegen je werkgever.

Stap 6: Schakel juridische hulp in

Tot slot, bij een bedrijfsongeval waar letsel bij opgelopen is, is het altijd aan te raden juridische hulp of rechtsbijstand in te schakelen. Zij kunnen je helpen in het contact met de werkgever en het verhalen van jouw letselschade. Soms is de werkgever er niet van op de hoogte dat hij voor de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval meestal goed verzekerd is. Een letselschadejurist kan jou en je werkgever helpen de juiste wegen te bewandelen.

We willen je op het hart drukken om altijd voor een letselschade advocaat of jurist met het Nationaal Keurmerk Letselschade te kiezen. Dit keurmerk geeft aan dat een letselschade advocaat of jurist betrouwbaar is en de kwaliteit kan bieden die je verdient.

Wijs Letschelschade helpt je graag

Bij Wijs kunnen wij je adviseren over de beste vervolgstappen en ondersteunen bij elke stap van dit proces. Wij zijn een van de weinige kantoren in Nederland gespecialiseerd in de specifieke begeleiding na een bedrijfsongeval. Weet dat je altijd bij ons terecht kunt. Neem gerust contact op via het contactformulier. Of bel direct naar +31 35 203 2273 voor gratis advies van één van onze juristen. Onze hulp kost jou persoonlijk helemaal niets.

In dit artikel refereren we naar een aantal overheidsinstanties. Onderstaand vind je de bronvermelding van de genoemde artikelen:

Terug naar blog-overzicht