Kosten voor mesologie vorderbaar? Jazeker!

30 juni 2020

Geplaatst in: Algemeen

In de uitspraak van de rechtbank Den Haag ECLI:NL:RBDHA:2020:4169 die inmiddels flink in de publiciteit is geweest vanwege de rekenrente (en als persoonlijke noot zou ik willen opmerken zeer terecht, ter reminder 0-5 jr: – 1 1/2 %, 6-20 jr -0,7% en > 20 jr 0%) kwamen ook maar liefst 19 andere schadeposten aan bod. Een meer dan interessante uitspraak om eens goed door te ploegen en dat hebben we dan ook afgelopen week tijdens onze “Wijs door de Week” gedaan. Vandaag willen wij er een schadepost uitlichten en wel het recht op vergoeding van o.a. mesologie en Chinese Medicine.

Het slachtoffer

Wat werd gevorderd:

Het slachtoffer die ernstig letsel opliep had tot 2015 osteopathie gevolgd, die door de verzekeraar was vergoed. In 2019 zijn de behandelingen hervat. Ook onderging en ondergaat hij behandelingen van een mesoloog ter voorkoming van verharding van het bind-en littekenweefsel vanwege blijvend aanwezig metaal in het lichaam en niet nader toegelichte behandelingen Chinese Medicine.

In totaal werd er een bedrag voor verleden en toekomstige behandelingen gevorderd van €18.813,80

De verzekeraar

De verzekeraar wilde deze kosten niet betalen omdat: “een medische indicatie voor de noodzakelijkheid van die alternatieve behandelingen, en voor wat betreft de mesologie ook bewijs van het nut ervan, ontbreekt”.

De rechtbank

De rechtbank bepaalde echter anders:

“Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende komen vast te staan dat [gedaagde] vanwege ongevalsklachten gebruik maakt van hulpverlening die valt onder de noemer alternatieve geneeswijzen. De rechtbank vindt dat, gelet op de aard en de omvang van de klachten, waarvoor de reguliere geneeskunde niet steeds toereikende verlichting kan bieden, begrijpelijk en aanvaardbaar. Daarvoor is in dit geval niet noodzakelijk dat dient te blijken dat [gedaagde] door een reguliere arts naar die alternatieve behandelaars is verwezen. Dat is immers inherent aan het “alternatieve” (dus niet reguliere) circuit. Dit betekent dat de redelijke kosten van die alternatieve therapieën door Allianz moeten worden gedragen.”

Nu de praktijk had geleerd dat betrokkene ook enige tijd zonder therapieën had gekund (osteopathie 2015 en hierna pas weer 2019) werd deze post door de rechtbank begroot op €15.000,00

Dus

Ook al is er geen verwijzing geweest door een reguliere arts en ook al is er sprake van alternatieve geneeswijzen, de rechtbank oordeelde dat de redelijke kosten van alternatieve geneeswijzen “gewoon” door de aansprakelijke verzekeraar moeten worden gedragen. Dat kan hopelijk veel discussies in andere zaken gaan voorkomen.

Hoe dat zat met de gevorderde post “schade door te vergeten eigendommen” is dan weer een heel ander verhaal…. Lees hiervoor vooral de uitspraak, die op meerdere vlakken de aandacht vast zal houden.

#letselschade #mesologischeuitspraak

Terug naar blog-overzicht