Bedrijfsongeval in het buitenland gehad? Dit moet je weten

17 februari 2023

Geplaatst in: Bedrijfsongeval

Een bedrijfsongeval in het buitenland is een ‘gewoon’ bedrijfsongeval, maar dan buiten Nederland. Zoals in Frankrijk of de Verenigde Staten.

  • Je belandt bijvoorbeeld in een kettingbotsing op zakenreis
  • Valt van een steiger tijdens een bouwproject in Italië
  • Of raakt gewond tijdens een brainstormweekend in Zwitserland.

Vreselijk! Maar geen paniek. In dit artikel vertellen we je wat je bij letselschade na een bedrijfsongeval het beste kunt doen. Ook lees je uitgebreid wanneer de werkgever verantwoordelijk is voor de schade (en wanneer niet).

Allereerst: laat je goed onderzoeken en behandelen

Ga naar een buitenlands ziekenhuis als dat nodig is. In ieder geval voor de eerste check.

Meestal vergoedt de zorgverzekeraar (een deel van) de kosten. Als de werkgever aansprakelijk is, kan de verzekeraar van de werkgever ook worden aangesproken voor vergoeding van dit soort kosten.

Vertel jouw werkgever dat je een bedrijfsongeval in het buitenland hebt gehad

Bel zodra het kan jouw leidinggevende op, zodat de werkgever de juiste stappen kan ondernemen.

Denk aan het opstellen van een ongevalsrapport. Hierin staat precies wat er is gebeurd. Van dit rapport kun je een kopie opvragen. Doe dat altijd, want het rapport kun je later in de letselschadezaak gebruiken als bewijs.

De werkgever is bij een bedrijfsongeval bijna altijd aansprakelijk

Goed nieuws: de werkgever is bijna altijd verantwoordelijk voor jouw letselschade door een bedrijfsongeval! Ook als het ongeval plaatsvond in het buitenland (maar let op: alleen als het om een Nederlandse dienstverhouding gaat of als Nederlands recht van toepassing is verklaard).

Die verantwoordelijkheid voor de schade noemen we werkgeversaansprakelijkheid.

De zorgplicht van de werkgever tijdens werk in het buitenland

Werkgevers zijn aansprakelijk voor bedrijfsongevallen wanneer zij hun zorgplicht hebben geschonden (dit staat in art 7:658 van het Burgerlijk Wetboek).

De zorgplicht houdt in dat er voldoende voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen om ongelukken op de werkplek te voorkomen. Denk aan:

  • het geven van goede veiligheidsinstructies
  • het uitdelen van beschermende kleding
  • voldoende toezicht houden op naleving van veiligheidsinstructies (ook in het buitenland)

In de praktijk oordeelt de rechter al snel dat de zorgplicht is geschonden. Daarom kun je er bij een bedrijfsongeval meestal vanuit gaan dat de werkgever aansprakelijk is voor jouw schade.

Werkongeval in het buitenland en schadevergoeding

Is de werkgever aansprakelijk? Dan kun je de werkgever niet alleen aanspreken voor de medische kosten in het buitenland (bijvoorbeeld ziekenhuiskosten) en inkomensverlies. Ook kosten die je in Nederland maakt moeten worden vergoed. Zoals kosten voor hulp in de huishouding. Of voor noodzakelijke aanpassingen aan de woning.

Ongelukken buiten de werkplek: werkgever toch aansprakelijk?

Misschien heb je geen ongeluk op de werkplek gehad, maar zat je in de taxi onderweg naar het hotel in Italië. Jullie werden aangereden door een andere auto. Dan ontbreekt de feitelijke zeggenschap van de werkgever en is het geen typisch bedrijfsongeval. Daarom gaan de regels van de zorgplicht (art. 7:658 BW) hier waarschijnlijk niet op. Kun je als werknemer toch de schade vergoed krijgen?

Dat hangt er vanaf.

Goed werkgeverschap

Soms hoort een taxiritje bij ‘normaal woon-werkverkeer’. Bij een ongeluk is de werkgever dan niet verantwoordelijk.

Andere keren valt het ritje onder ‘reizen tijdens werktijd’. In dat geval kan de werkgever vaak wel voor de schade worden aangesproken. Namelijk op grond van ‘goed werkgeverschap’ (art. 7:611 BW). Een term die staat voor de eis dat een werkgever zich als een goed werkgever naar de werknemer toe moet gedragen.

Of een situatie wordt gezien als ‘normaal woon-werkverkeer’ of ‘reizen tijdens werktijd’ hangt af van de omstandigheden van het geval.

Verzekeren risico’s werknemer bij verblijf in het buitenland

De eis van goed werkgeverschap betekent dat de werkgever verplicht is om bepaalde risico’s van werknemers in het buitenland goed te verzekeren. Zoals het risico op een auto-ongeluk. Maar ook andere risico’s moeten worden gedekt, zodat werknemers bij een ongeluk een beroep kunnen doen op de verzekering van de werkgever.

Alleen ‘dusdanig grote’ risico’s moeten worden gedekt

Helaas wordt niet van werkgevers verwacht dat ze voor álle risico’s een verzekering afsluiten. Alleen risico’s waarvan de kans redelijk groot is dat die zich voordoen, moeten worden gedekt.

Voorbeeld uit de praktijk: werkgever KLM niet aansprakelijk

Een voorbeeld van een risico dat volgens de rechter niet hoefde te worden gedekt, vind je in een rechtszaak tussen KLM en een purser.

De purser verblijft tussen twee vluchten in een hotel in Buenos Aires. In de sportschool valt de stroom uit en struikelt hij in het donker over een afstapje. Hij raakt ernstig gewond en stelt KLM aansprakelijk voor de schade.

De rechter oordeelt ten eerste dat er géén sprake is van een bedrijfsongeval. Er zou een onvoldoende nauwe band aanwezig zijn tussen de werkzaamheden van de purser en het gebruikmaken van de sportschool. Ten tweede bepaalde de rechter dat het risico van stroomuitval niet dusdanig groot is dat de werkgever dit af had moeten dekken met een adequate verzekering. Bovendien had KLM een collectieve ongevallenverzekering afgesloten, waar de werknemer ook een beroep op had gedaan.

De conclusie van de rechter luidde dat KLM niet aansprakelijk is voor het ongeval van de werknemer in het hotel. Niet op grond van werkgeversaansprakelijkheid (7:658 BW) én niet op grond van ‘goed werkgeverschap’ (7:611 BW). Het is de vraag of deze uitspraak in hoger beroep houdbaar is.

Bij gewond raken in het buitenland kan Nederlands recht van toepassing zijn

Artikel 7:658 BW (de zorgplicht) en artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) zijn Nederlands recht. Zoals je hebt kunnen lezen zijn deze artikelen vaak ook van toepassing bij werkgerelateerde ongelukken in het buitenland. Oftewel: Nederlands recht kan van toepassing zijn bij bedrijfsongevallen in het buitenland.

En dat heeft voordelen. Het is dan bijvoorbeeld niet nodig om een buitenlandse jurist om hulp te vragen. Je kunt kosteloos een goede belangenbehartiger uit Nederland inschakelen om jou te helpen de schade vergoed te krijgen!

Bedrijfsongeval in het buitenland gehad? Wijs staat voor je klaar!

Heb je een bedrijfsongeval in het buitenland gehad? Dan heb je mogelijk recht op schadevergoeding.

Wijs Letselschade zit aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade en helpt slachtoffers van bedrijfsongevallen met het vergoed krijgen van de schade.

Benieuwd naar onze hulp? Laat dan gerust een berichtje achter via het contactformulier. Of bel naar 035 887 8266 om direct één van onze juristen te spreken. We helpen je graag.

We willen je op het hart drukken om altijd voor een letselschade advocaat of jurist met het Nationaal Keurmerk Letselschade te kiezen. Dit keurmerk geeft aan dat een letselschade advocaat of jurist betrouwbaar is en de kwaliteit kan bieden die je verdient. Deze belangenbehartigers worden regelmatig gecontroleerd en voldoen aan de kwaliteitseisen die je mag verwachten van een goede belangenbehartiger. Wijs zit aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade.

Terug naar blog-overzicht